Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989
305 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-03-00013-0
Moderní metody v chemické laboratoři ; sv. 43
000026757
Rekat.
OBSAH // Předmluva... ? // 1 Úvod... ’5 // 1.1 Způsoby analytických průtokových mčřeni... 15 // 1.2 Elektroanalytické metody v průtokové analýze... 21 // Literatura... -9 // 2 Teorie elektroanalytičkých průtokových měřeni... 32 // 2.1 Pracovní parametry detektorů v proudících kapalinách... 32 // 2.2 Shrnutí hydrodynamických principů... 41 // 2.2.1 Prouděni tekutin... 41 // 2.2.2 Transport látek v proudu tekutiny... 50 // 2.3 Základy hydrodynamické elektrochemie... 61 // 2.4 Disperze zón látek v analytickém systému... 82 // Literatura... 87 // 3 Konstrukce a pracovni parametry elektrochemických průtokových detektorů... 90 // 3.1 Elektrolytické detektory... 90 // 3.1.1 Rovnovážné potenciometrické detektory... 90 // 3.1.LI Iontové selektivní elektrody a jejich dynamické vlastnosti... 92 // 3.1.1.2 Konstrukce a parametry detektorů s iontové selektivními elektrodami . . . 95 // 3.1.2 Polarografické, vollametrické a coulometrické detektory...103 // 3.1.2.1 Pracovní elektrody...105 // 3.1.2.2 Konstrukce detekční cely..."8 // 3.1.2.3 Měřicí techniky...144 // 3.1.2.4 Čidla pokrytá membránami...150 // 3.2 Vodivostni a vysokofrekvenční impedaněni detektory...154 // 3.3 Testováni funkce detektoru...I58 // Literatura...179 // 4 Instrumentace... ’?? // 4.1 Čerpadla...’67 // 4.2 Zařízeni pro gradientovou eluci v HPLC... 174 // 4.3 Zařízení pro dávkování vzorků...14 * * 75 // 4.4 Zásobníky nosných kapalin, činidel
a vzorků... 180 // 4.5 Směšovací trubice, reaktory, chromatograncké kolony a jiná zařízení ... 181 // 5 // 4.6 Spojovací části... 183 // 4.7 Termostatování... 183 // Literatura... 184 // 5 Analytické metody... 185 // 5.1 Kalibrace... 185 // 5.2 Pfimá méfení... 187 // 5.3 Titrace... 190 // 5.4 Elektrochemická prekoncentrace analytu... 194 // 5.5 Spektroelektrochemická detekce a fotochemická derivatizace...197 // 5.6 Použiti enzymů...200 // 5.7 Imunoelektrochemická analýza...205 // 5.7.1 Homogenní enzymová imunoanalýza...205 // 5.7.2 Heterogenní enzymová imunoanalýza...206 // 5.7.3 Volba enzymů pro značeni...207 // 5.7.4 Značení jinými elektroaktivními látkami než enzymy...208 // Literatura...209 // 6 Vybrané aplikace elektrochemických detektorů v proudících // kapalinách...212 // 6.1 Praktický význam a rozsah použití...212 // 6.2 Elektrochemické kontinuálni monitory a detektory zón solutů v CFA a FIA 221 // 6.2.1 Potenciometrie...222 // 6.2.2 Voltametrie a polarografie...228 // 6.2.3 Konduktometrie a vysokofrekvenční měření impedance...234 // 6.3 Elektrochemická detekce v HPLC...236 // 6.3.1 Biogenní aminy a jejich metabolity...236 // 6.3.1.1 Katecholaminy a příbuzné látky...237 // 6.3.1.2 Metabolity tryptofanu...246 // 6.3.2 Environmentální a rostlinné fenoly...249 // 6.3.3 Aromatické aminy...252 // 6.3.4 Organické kyseliny...254 // 6.3.4.1 Askorbová kyselina...254 // 6.3.4.2 Močová kyselina...255 // 6.3.4.3
Šťavelová kyselina a další polykarboxylové kyseliny...256 // 6.3.4.4 Salicylová kyselina a jeji metabolity...256 // 6.3.4.5 Žlučové kyseliny...257 // 6.3.4.6 Aminokyseliny...258 // 6.3.4.7 Další organické kyseliny...260 // 6.3.5 Léčiva a příbuzné látky...260 // 6.3.5.1 Detekce založená na oxidaci...260 // 6.3.5.2 Detekce založená na redukci...276 // 6.3.5.3 Derivatizace...279 // 6.3.6 Dusíkaté látky...280 // 6.3.7 Pesticidy...282 // 6 // 6.3.8 Cukry a alkoholy...283 // 6.3.9 Anorganické a organokovové sloučeniny...283 // 6.3.10 Stanovení s derivatizací...284 // 6.4 Elektrochemická detekce v průtokových systémech s enzymy...287 // 6.4.1 Vollametrické monitorování kyslíku a peroxidu vodíku...287 // 6.4.2 Monitorování pH...289 // Literatura...290 // Rejstřík...300 // 7
(OCoLC)39432919
cnb000050205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC