Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
310 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1584-8 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
C# (jazyk) - příručky
Microsoft Visual Studio 2005 - příručky
000026759
Obsah // Úvod 17 // Proč jsem napsal tuto knihu? 17 // Pro koho je tato kniha určena 18 // Co je obsahem této knihy 18 // Jak číst tuto knihu 21 // Zvláštní vlastnosti 21 // Kontakt na autora 21 // Poznámka redakce českého vydání 22 // Kapitola 1 // První program pro Windows 23 // Získání a nainstalování Visual C# 2005 24 // Systémové požadavky 24 // Výběr vhodné verze 25 // Instalace Visual C# 2005 25 // První projekt ve Visual C# 2005 26 // Spuštění programu 26 // Určení typu nového projektu 27 // Zadání názvu a umístění projektu 28 // Integrované vývojové prostředí (IDE) 29 // Spusťte projekt! 30 // Co je počítačový program? 32 // Co je programovací jazyk? 33 // Překlad kódu pro počítač 34 // Závěr 35 // Test 35 // Kapitola 2 _ ___ ___ // První kód 37 // Otevření existujícího projektu 38 // Zobrazení návrháře a zobrazení kódu 40 // Prohlížeč objektů 42 // Třídy a objekty 43 // Dědění 44 // Jmenné prostory 44 // Obsah // .NET Framework 45 // Okno vlastností 46 // Změna vlastností v době návrhu 47 // Co je aplikace pro Windows 48 // Aplikace pro Windows jsou GUI 49 // Aplikace pro Windows jsou řízené událostmi 51 // Třídy obsahují události 52 // Vytvoření procedury události 52 // Vytvoření základu procedury události 53 // Zápis kódu do procedury události 55 // Středník 55 // Operátor přiřazení 56 // Komentáře 56 // Závěr 57 // Test 58 // Kapitola 3 ___ // Ovládací
prvky 59 // Vkládání ovládacích prvků do formuláře 59 // Sada nástrojů (Toolbox) 60 // Kopírování ovládacích prvků ze Sady nástrojů do formuláře 61 // Změna umístění ovládacího prvku 62 // Změna velikosti ovládacího prvku 63 // Důležité vlastnosti Popisku (Label) 65 // Vlastnost Text 65 // Vlastnost Name 65 // Použití ovládacího prvku Popisek (Label) 67 // Souřadnice ukazatele myši 67 // Vytvoření aplikace 67 // Jak tento kód funguje 70 // Využití parametrů procedury události 70 // Co když napíšete chybný kód 70 // Metoda ToString 72 // Delegát 73 // Závěr 74 // Test 75 // Kapitola 4___ // Ukládání informací - datové typy a proměnné 77 // Datové typy 78 // Číselné datové typy 78 // Textové datové typy 79 // Datové typy vlastností Visual C# 79 // 4 // Proměnné 81 // Deklarace proměnných 81 // Názvy proměnných 82 // Co se stane, pokud proměnnou nedeklarujete? 83 // Umístění deklarací proměnných 84 // Lokální proměnné 84 // Členské proměnné třídy 85 // Proč byste neměli vždy deklarovat proměnné jako členy tříd? 86 // Konstanty 87 // Deklarace konstant 87 // Umístění deklarací konstant 88 // Kde přiřadíte konstantě hodnotu? 88 // Proč je dobré používat konstanty? 88 // Závěr 89 // Test 90 // Kapitola 5 // Matematické výpočty v programu - aritmetické operátory 91 // Aritmetické operátory 91 // Operátor sčítání 92 // Operátor odčítání 92 // Operátor násobení 92
// Operátory dělení 93 // Priorita operátorů 94 // Spojení aritmetických a přiřazovacích operátorů 94 // Operátory inkrementace a dekrementace 95 // Metoda Parse 96 // Metody tříd 97 // Projekt Smenarna 97 // Vytvoření projektu 98 // Algoritmus 100 // Závěr 102 // Test 102 // Kapitola 6 // Porovnávání - porovnávací a logické operátory 103 // Ladění 104 // Porovnávací operátory 105 // Operátory porovnávání čísel 106 // Porovnávání řetězců 107 // Priorita 108 // 5 // Obsah // Obsah // Logické operátory 108 // Operátor
(OCoLC)187296272
cnb001719490

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC