Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2000
372 s. : il.

objednat
ISBN 80-85963-66-3 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 371-372
Ekonomie - učebnice vysokošk.
000026831
Obsah // Předmluva... JI // • 1. Úvod do ekonomie... 13 // 1.1 Předmět, metoda a některé charakteristiky // ekonomie... 13 // 1.1.1 Definice ekonomické vědy... 13 // 1.1.2 ? metodě ekonomické vědy... 15 // 1.1.3 Ke statutu ekonomie jako vědy... 17 // 1.1.4 Některé charakteristiky ekonomie jako vědy... 18 // 1.2 Etapy vývoje ekonomie jako vědy... 19 // • 2. Základní východiska a kategorie ekonomické // vědy... 25 // 2.1 Potřeby, výroba, ekonomické statky... 25 // 2.2 Výrobní faktory ... 28 // 2.3 Hranice produkčních možností (ilustrace volby, vzácnosti, alternativních nákladů, ekonomického // růstu)... 32 // 2.4 Zákon klesajících výnosů... 38 // ’ 3. Vznik a vývoj trhu... 41 // 3.1 Vznik a rozvoj zbožně peněžních vztahů... 41 // 3.2 Typy a formy trhů... 44 // 3.3 Tržní mechanismus... 46 // 3.4 Modely dokonalé a nedokonalé konkurence... 51 // 3.5 Cenová a necenová konkurence... 53 // • 4. Fungování tržního mechanismu... 55 // 4.1 Poptávka... 55 // 4.2 Nabídka... 61 // 4.3 Cena... 66 // 5. Ekonomický systém... 72 // 5.1 Základní ekonomické problémy a způsoby jejich // řešení... 72 // 5.2 Klasifikace ekonomických systémů... 75 // 5.3 Příkazová ekonomika... 78 // 5.4 Tržní ekonomika... 80 // 5.5 Technická stránka společenské výroby... 84 // * 6. Chování spotřebitele na trhu... 87 // 6.1 Teorie užitku... 87 // 6.2 Rovnováha spotřebitele a odvození křivky ‘ // poptávky... 92 // 6.2.1 Kardinalistická
teorie užitku... 92 // 6.2.2 Ordinalistická teorie užitku... 95 // I 7. Náklady firmy a její nabídka v podmínkách // dokonalé konkurence... 103 // 7.1 Základní východiska analýzy firmy... 103 // 7.2 Náklady firmy... 107 // 7.3 Příjmy firmy a její zisk... 112 // 7.4 Rovnováha firmy a odvození křivky nabídky... 115 // ? 8. Chování firmy v podmínkách nedokonalé // konkurence... 118 // 8.1 Vznik výsadního (monopolního) postavení tržního // subjektu... 118 // 8.2 Rovnováha a maximalizace zisku v případě // monopolu... 122 // 8.3 Oligopol a monopolní konkurence... 131 // 9. Trhy primárních výrobních faktorů (Trh půdy // a pozemková renta, Trh práce a mzda)... 136 // 9.1 Vznik cen výrobních faktorů... 137 // 9.2 Trh půdy a pozemková renta... 141 // 9.3 Trh práce a mzda... 145 // 9.3.1 Charakteristika trhu práce... 145 // 9.3.2 Mzda v podmínkách dokonalé konkurence... 148 // 9.3.3 Současné trhy práce... 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC