Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2002
491 s.

objednat
ISBN 80-7298-056-4 (váz.)
Oikúmené
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje úvod, poznámku, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 481-490
Náboženství - hledisko sociologické - studie
Náboženství - totemismus - Austrálie - studie
000026861
OBSAH // Úvod: Předmět zkoumáni ...7 // Sociologie náboženství a teorie poznání...9 // Kniha první: Úvodní otázky...29 // I. Definice náboženských jevů a náboženství...31 // II. Základní koncepce elementárního náboženství...57 // 1. Animismus...57 // 2. Naturalismus...80 // III. Totemismus jako elementární náboženství ...97 // Dějiny a metody výzkumu ...97 // Kniha druhá: Elementární náboženské představy... 109 // I. Víra v totem... 111 // 1. Totem jako jméno a emblém... 111 // 2. Totemové zvíře a člověk... 141 // 3. Kosmologický systém totemismu a pojem rodu...156 // 4. Totem individuální a totem sexuální... 174 // II. Původ totemismu... 186 // 1. Kritický rozbor dosavadních teorií... 186 // 2. Pojem totemistického principu neboli many a idea síly 209 // 3. Geneze pojmu totemistického principu neboli many . . 228 // III. Pojem duše...263 // IV. Pojem duchů a bohů... 299 // Kniha třetí: Hlavní rituální postoje...325 // I. Negativní kult a funkce asketických rituálů...327 // H. Pozitivní kult...356 // 1. Prvky obětního rituálu...356 // 2. Mimetické rituály a princip kauzality...381 // 3. Obrazné a vzpomínkové rituály...400 // III. Smírčí rituály a nejednoznačnost pojmu posvátného . . . . 419 // Závěr...447 // Seznam zkratek časopisů...481 // Seznam literatury...481 // Ediční poznámka // 491

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC