Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1997
307 s. : il.

objednat
ISBN 80-7184-434-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, úvod, rejstřík, přílohy
Bibliografie na s. 278-289
Ekologie - hledisko ekonomické - Česko - sborníky
Prostředí životní - ochrana - hledisko ekonomické - Česko - sborníky
000026882
Úvod 8 // Bedřich Moldan // 1. Ekonomické souvislosti ochrany životního prostredí 12 // 1.1. Makroekonomické souvislosti 12 // Zdeněk Štěpánek // 1.2. Distributivní efekty opatření na ochranu životního prostředí.23 // Eva Tošovská // 2. Souvislosti hospodářské a ekologické politiky v České republice 29 // Jiřina Jílková // 2.1. Dopady státní politiky v hospodářských odvětvích // na životní prostředí 31 // 2.2. Regulace cen 42 // 2.3. Daňová politika 44 // 2.4. Závěr 45 // 3. Ekonomické nástroje v politice životního prostředí ČR 47 // Zdeněk Štěpánek // 3.1. Současná situace 47 // 3.2. Nové směry 58 // 4. Složky životního prostředí 69 // 4.1. Ovzduší 69 // Zdeněk Štěpánek // 4.2. Voda 82 // Miroslav Kopáček // 4.3. Odpady 95 // Zdeněk Štěpánek // 4.4. Ochrana přírody a krajiny 108 // Jaroslav Stoklasa, Jan Kender // 4.5. Nerostné suroviny a horninové prostředí 116 // Martin Kloz // 5. Metody hodnocení životního prostředí 123 // 5.1. Indikátory ekonomického rozměru trvale udržitelného rozvoje . 123 // Bedřich Moldan // 5.2. Environmentální účetnictví 126 // lva Ritschelová // 5.3. Techniky mimotržního oceňování 138 // Eva Tošovská // 6. Výdaje na ochranu životního prostředí 152 // Miroslav Hájek // Úvod 152 // 6.1. Výdaje na ochranu životního prostředí v České republice 155 // 6.2. Financování ochrany životního prostředí z centrálních zdrojů 158 // 6.3. Obce 174 // 6.4. Efektivnost investic financovaných z veřejných rozpočtů 183 // 6.5. Výdaje podniků na ochranu životního prostředí a zdroje // financování 191 // 7. Mikrosféra 199 // Květa Remtová, Vojtěch Vaněček // 7.1. Úvod 199 // 7.2. Efektivnost opatření na ochranu životního prostředí 201 // 7.3. Environmentální podnikové účetnictví 215 //
8. Mezinárodní a globální ekonomické souvislosti politiky životního // prostředí 229 // Jan Kára // 8.1. Úvod - obecná východiska 229 // 8.2. Institucionální kontext 231 // 8.3. Finanční zdroje pro udržitelný rozvoj 234 // 8.4. Mezinárodní obchod, životní prostředí a udržitelný rozvoj.238 // 8.5. Specifické finanční a fiskální nástroje 248 // 8.6. Ekonomické nástroje 251 // 8.7. Závěry a doporučení 257 // 9. Ekologický průmysl 258 // Zdeněk Suchánek // 9.1. Úvod ; 258 // 9.2. Pohled statistiky 261 // 9.3. Možné přístupy ? charakterizaci eko-trhu a eko-průmyslu 265 // 9.4. Analýza některých informačních zdrojů 267 // 9.5. Pokus o hodnocení ekonomické výkonnosti a // konkurenceschopnosti českého eko-průmyslu a eko-služeb 271 // 9.6. Závěry 276 // Literatura 278 // Kapitola 1 278 // Kapitola 2 278 // Kapitola 3 279 // Kapitola 4 279 // Kapitola 5 280 // Kapitola 6 281 // ’Kapitola 7 284 // Kapitola 8 285 // Kapitola 9 288 // Přehled tabulek, obrázků a grafů 290 // Seznam použitých zkratek 294 // Rejstřík 298 // Příloha 1 302 // Přehled dosud vydaných titulů edice Ekonomické nástroje pro trvale // udržitelný rozvoj České republiky 302 // Příloha 2 303 // Přehled studií zpracovaných v letech 1994 až 1996 v rámci projektu UNDP : 303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC