Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : BEN, 1998
255 s. : il.

objednat
ISBN 80-86056-19-8 (váz.)
Obsahuje obrázky, grafy, rejstřík
Obvody elektrické - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000026894
OBSAH // PŘEDMLUVA...8 // SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽITÝCH ZNAČEK 9 // 1. ZÁKLADNÍ POJMY...11 // 1.1 Úvod...11 // 1.2 Časové průběhy obvodových veličin...11 // 1.3 Příklad...13 // 1.4 Příklad...14 // 1.5 Pasivní prvky...14 // 1.6 Vzájemná indukčnost...16 // 1.7 Zdroje...17 // 1.8 Topologická struktura obvodů...18 // 1.9 Kirchhoffovy zákony...18 // 1.10 Příklad...20 // 1.11 Příklad...21 // 2. HARMONICKÝ USTÁLENÝ STAV...23 // 2.1 Úvod...23 // 2.2 Symbolicko-komplexní metoda (SKM)...23 // 2.3 Fázorové diagramy...27 // 2.4 Výkony...29 // 2.5 Rezonance...30 // 2.6 Příklad...31 // 2.7 Příklad...34 // 2.8 Příklad...36 // 3. OBECNÉ METODY ANALÝZY...39 // 31 Úvod...39 // 3.2 Metoda smyčkových proudů...39 // 3 -3 Metoda uzlových napětí...41 // 3 4 Metoda napětí větví stromu...42 // 3.5 Příklad...43 // 3 .6 Volba metody analýzy...44 // 3.7 Obvody se vzájemnými indukčnostmi...44 // 3-8 Maticový algoritmus metody smyčkových proudů...45 // 9 Théveninova a Nortonova věta...50 // 3-Ю Příklad...51 // 3 // 4. DVOJBRANY...53 // 4.1 Úvod...53 // 4.2 Rozdělení dvojbranů...53 // 4.3 Základní rovnice a charakteristické matice dvojbranů...54 // 4.4 Impedanční rovnice a matice...54 // 4.5 Admitanční rovnice a matice...55 // 4.6 (Postupně) kaskádní rovnice a matice...56 // 4.7 Sériově-paralelní rovnice a matice...56 // 4.8 Další rovnice a matice...57 // 4.9 Degenerované dvojbrany...57 // 4.10 Určování charakteristických
matic...57 // 4.11 Příklad...57 // 4.12 Příklad...58 // 4.13 Příklad...60 // 4.14 Spojování dvojbranů...61 // 4.15 Příklad...64 // 4.16 Vstupní impedance...64 // 4.17 Ideální gyrátor...65 // 4.18 Příklad...65 // 4.19 Model bipolámího tranzistoru...66 // 4.20 Model ideálního zesilovače...67 // 4.21 Model bezeztrátového transformátoru...68 // 4.22 Základní přenosové vlastnosti a vlnové parametry dvojbranů...69 // 4.23 Vstupní a výstupní vlnová impedance...70 // 4.24 Příklad...70 // 4.25 Vlnová impedance souměrných dvojbranů...71 // 4.26 Příklad...72 // 4.27 Napěťový a proudový přenos...73 // 4.28 Poznámka o jednotkách útlumu (zisku)...74 // 4.29 Vyjádření prvků matice A pomocí Z0 a g0...75 // 4.30 Příklad...75 // 4.31 Základy teorie frekvenčních filtrů LC...76 // 4.32 Příklad...77 // 5. VÍCEFÁZOVÉ SOUSTAVY...85 // 5.1 Úvod...85 // 5.2 Konstanta a...85 // 5.3 Obecně o výhodách trojfázových soustav...85 // 5.4 Souměrná trojfázová soustava...89 // 5.5 Základní spojování zdrojů trojfázových soustav...90 // 5.6 Souměrná šestifázová soustava...93 // 5.7 Příkony trojfázových spotřebičů...94 // 5.8 Příklad...96 // 5.9 Příklad...97 // 4 // 5.10 Příklad...98 // 5 j i Příklad...100 // 5*12 Příklad...102 // 5.13 Metoda souměrných složek...103 // 5J4 Příklad...104 // 5.15 Příklad...105 // 5.16 Příklad...107 // 5.17 Příklad...109 // 6. OBVODY V NEHARMONICKÉM // USTÁLENÉM STAVU...113
// 6.1 Úvod...113 // 6.2 Analýza metodou Fourierových řad...113 // 6.3 Efektivní hodnota...116 // 6.4 Činný výkon (příkon)...116 // 6.5 Zdánlivý výkon (příkon)...117 // 6.6 Jalový výkon (příkon)...117 // 6.7 Deformační výkon (příkon)...117 // 6.8 Příklad...118 // 6.9 Činitelé zkreslení...120 // 7. PŘECHODNÉ DĚJE V OBVODECH // PRVNÍHO ŘÁDU...121 // 7.1 Úvod...121 // 7.2 Přechodné děje v elementárních zapojeních RL a RC se stejnosměrným // zdrojem...122 // 7.3 Příklad...128 // 7.4 Přechodné děje v elementárních zapojeních RL a RC se zdrojem // harmonického napětí...130 // 7.5 Přechodné děje v obvodech prvního řádu...134 // 7.6 Příklad...134 // 7.7 Příklad...137 // 7.8 Příklad...139 // 8. PŘECHODNÉ DĚJE V OBVODECH // VYŠŠÍCH ŘÁDŮ...141 // 8-І Úvod...141 // 8-2 Příklad...142 // 8-3 Příklad...147 // 8-4 Příklad...151 // 8-5 Příklad...156 // 8-6 Příklad...158 // Metoda stavových proměnných...161 // 5 // 8.8 Pravý strom...162 // 8.9 Postup při sestavováví rovnic...162 // 8.10 Příklad...163 // 8.11 Příklad...164 // 8.12 Příklad...167 // 8.13 Řešení stavových rovnic počítačem...172 // 9. POUŽITÍ LAPLACEOVY INTEGRÁLNÍ // TRANSFORMACE...173 // 9.1 Úvod...173 // 9.2 Příklad...176 // 9.3 Příklad...176 // 9.4 Příklad... 178 // 9.5 Je symbolicko-komplexní metoda zvláštním případem // Laplaceovy transformace?...180 // 9.6 Impulzová a přechodná charakteristika pasivních
dvojpólů...181 // 9.7 Příklad...182 // 9.8 Nejjednodušší derivační dvojbrany...184 // 9.9 Nejjednodušší integrační dvojbrany...185 // 9.10 Základní zapojení s (ideálním) operačním zesilovačem...186 // 10. HOMOGENNÍ VEDENÍ...189 // 10.1 Úvod...189 // 10.2 Základní rovnice vedení... 190 // 10.3 Základní rovnice vedení v harmonickém ustáleném stavu...191 // 10.4 Řešení základních rovnic...193 // 10.5 Provozní parametry vedení...194 // 10.6 Trojfázové vedení...194 // 10.7 Příklad...195 // 10.8 Náhrada vedení ekvivalentním dvojbranem...195 // 10.9 Vstupní impedance vedení...197 // 10.10 Příklad...197 // 10.11 Příklad...198 // 10.12 Příklad...198 // 10.13 Příklad...199 // 10.14 Napěťové a proudové poměry v místě styku dvou různých vedení...202 // 10.15 Příklad...203 // 10.16 Ferrantihojev...203 // 10.17 Ideální vedení...204 // 10.18 Vstupní impedance ideálního vedení...205 // 10.19 Stojaté vlny v ideálním vedení...205 // 10.20 Příklad...205 // 10.21 Vstupní impedance ideálního vedení na konci naprázdno...206 // 10.22 Vstupní impedance ideálního vedení na konci nakrátko...207 // 6 // 10.23 Vlnová impedance koaxiálních kabelů...207 // 10.24 Činitel zkrácení...208 // 10.25 Přechodné děje v ideálním vedení...208 // 10.26 Základní rovnice ideálního vedení pro přechodné děje...209 // 10.27 Napěťové a proudové poměry v místě styku dvou různých // ideálních vedení...209
// 10.28 Příklad...210 // 10.29 Příklad...211 // 10.30 Příklad...213 // 10.31 Napěťové a proudové poměry na počátku vedení...215 // 10.32 Napěťové a proudové poměry na konci vedení...216 // 10.33 Příklad...217 // 10.34 Příklad...218 // 10.35 Příklad...221 // 11. NELINEÁRNÍ OBVODY...224 // 11.1 Úvod...224 // 11.2 Princip superpozice...224 // 11.3 Parametry nelineárních dvojpólů...224 // 11.4 Nelineární rezistory...225 // 11.5 Nelineární kapacitory...227 // 11.6 Nelineární induktory...227 // 11.7 Možné jevy v nelineárních obvodech...228 // 11.8 Příklad...228 // 11.9 Příklad...229 // 11.10 Příklad...231 // 12. POPIS PROGRAMŮ STAVPROM A VLNY...236 // 12.1 Program STAVPROM...236 // 12.2 Program VLNY...237 // REJSTŘÍK...239 // VISIO - program, kterým byly kresleny obrázky v této knize 242 // Knihy nakladatelství BEN - technická literatura...250 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC