Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1992
160 s. : il. ; 21 cm

objednat
Psychoterapie ; [vol.] 3
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík
Dodatky: Právní předpisy a postupy související s neodkladnou hospitalizací duševně nemocných v ČR, kauzistiky, vzor zprávy všeobecnému lékaři, vedlejší účinky psychotropních látek v urgentní psychiatrii, rady pro HIV pozitivní pacienty
Bibliografie: s. 132 - 133
Psychiatrie - příručky
000026906
OBSAH // PŘEDMLUVA PŘEKLADATELE ...9 // ÚVOD ...11 // JAK UŽÍVAT TÉTO KNIHY ...12 // 1 URGENTNÍ PŘÍPADY AVIZOVANÉ TELEFONEM ...13 // Základní informace o daném případu ...13 // Okamžitá rozhodnutí ...14 // Důvěrná sdělení ...14 // Telefonáty pacientů či příbuzných ...15 // 2. ZHODNOCENÍ PŘÍPADU I: CO UČINIT PŘED SPATŘENÍM PACIENTA ...16 // Odběr dat ...16 // Aranžmá setkání ...17 // Hlavní nesnáze ...18 // 3. ZHODNOCENÍ PŘÍPADU II: ANAMNÉZA A VYŠETŘENÍ V URGENTNÍM PŘÍPADĚ ...19 // Jak zahájit rozhovor ...19 // Na co se ptát ...19 // Vyšetření duševního stavu ...20 // Tělesné vyšetření ... 22 // Co nesmíte nikdy opominout ... 23 // 4. PÉČE 1: PRINCIPY ZACHÁZENÍ S URGENTNÍM PŘÍPADEM ...24 // Základní dotazy ...24 // Ostatní zdroje informací ...25 // Soupis problémů ...25 // Využívání ostatních institucí ...26 // Zhodnocení naléhavosti léčby a indikace k přijetí ...27 // Urgentní léčba ... 27 // Zajištění návazné péče ...28 // Sdělování výsledků vyšetření ...28 // Zacházení s obecnými potížemi ...29 // Deprese ...29 // Akutní psychóza ...31 // Úzkost ...32 // 5. PÉČE 2: URGENTNÍ PŘÍJEM ...35 // Volba příslušného oddělení ...35 // Vztahy se středním zdravotnickým personálem ...36 // Úvodní plán péče ...37 // Poruchy chování ...39 // 6. ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ A SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ ...41 // Zhodnocení sebepoškození ...41 // Péče ...44 // Pacient vyhrožující sebepoškozením ...46 // 7. PROBLÉMOVÍ PIJÁCI ...48 // Zhodnocení případu ...49 // Péče ...50 // Vážné komplikace vyžadující promptní zásah ...52 // 8. PROBLÉMY SE ZNEUŽÍVÁNÍM DROG ...55 // Vyšetření ...55 // Specifické komplikace zneužívání drog ...56 // Toxické psychózy ...59 // Jak zacházet s toxikománií ...61 // Psychiatrické komplikace infekce HIV ...63 //
9. NÁSILÍ A ZACHÁZENÍ S NÍM ...65 // Vytipování potenciálního útočníka ...65 // Příprava rozhovoru ...65 // Nonkonfrontační přístup ...66 // Zacházení s násilím ...68 // Hrozba násilím ...69 // Výčet bezpečnostních opatření ...70 // 10. OBTÍŽNÝ PACIENT ...71 // Stupor a mutismus ...71 // Amentní stavy ...74 // „Štamgasti“ ...76 // Bezdomovci ...76 // Osobnostní poruchy ...77 // Problémy týmu při jednání s obtížnými pacienty ...79 // 11. OBĚTI NÁSILÍ A KATASTROF ...81 // Posttraumatická stresová porucha (P.S.P.) ...81 // Znásilnění ...84 // Jiné oběti násilí ...85 // Týrání partnerů ...85 // Týrání starších lidí ...85 // 12. URGENTNÍ PSYCHIATRICKÉ PŘÍPADY // NA POHOTOVOSTNÍM ODDĚLENÍ ...87 // Problémy, jimž psychiatr čelí na pohotovosti ...87 // Rozhodování ...89 // Všeobecné klinické problémy ...90 // PSYCHIATRICKÝ URGENTNÍ ZÁSAH NA ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ NEMOCNICE // Psychiatrický screening pacientů přijatých do všeobecné // Principy vyšetření // Nejběžnější urgentní zásahy na všeobecném oddělení // Akutní stavy zmätenosti // Pacient s nevysvětlitelnými tělesnými potížemi // Puerperální poruchy // Problémy spojené s AIDS // Nespolupracující pacient // Drogová interakce // Umírající pacient a reakce na velké životní ztráty nemocnice // 14. URGENTNÍ ZÁSAH V GERONTOPSYCHIATRII // Zhodnocení případů (viz kap. 3) // Akutní stavy zmätenosti ve stáří // Demence // 15. PSYCHIATRICKÝ URGENTNÍ ZÁSAH V PRIMÁRNÍ PÉČI // Epidemiologie // Urgentní psychiatrické případy v ordinaci všeobecného lékaře // Vyšetření všeobecným lékařem // Psychiatr zasahuje v pacientově obydlí // 16. VOLÁ VÁS POLICIE ...117 // Důvody žádosti o vyšetření ...117 // Zhodnocení ...117 // Péče ...118 // Vztahy s místními orgány ...119 // 17. KRIZOVÁ INTERVENCE ...121 //
Teorie ...121 // Jak začít rozhovor? ...124 // Praktický příklad ...126 // 18. SUPERVIZE A SUPORT ...128 // Kdy telefonovat ...128 // Zpětná vazba ...130 // Podpora ...130 // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA ...132 // DODATEK 1. // Právní předpisy a postupy související s neodkladnou hospitalizací duševně ne mocných v České republice ...134 // DODATEK 2. Kazuistiky ...138 // Kazuistika 1 — zhodnocení a péče: Depresivní pacient odeslaný domů ... 138 // Kazuistika 2 — zhodnocení a péče: Přijetí depresivního pacienta ...138 // Kazuistika 3 — zhodnocení a péče: Chronický schizofrenik odeslaný domů . 139 // Kazuistika 4 — pozorování a péče: Přijetí pacienta s akutní psychózou ... 140 // Kazuistika 5 — Svévolné sebepoškození ...142 // Kazuistika 6 — Hrozba sebepoškozením ... 142 // Kazuistika 7 — Nerozpoznaná toxická psychóza ... 143 // Kazuistika 8 — Nebezpečný pacient . . . ...144 // Kazuistika 9 — Bezprizorný propuštěný vězeň ...145 // Kazuistika 10 — Posttraumatická stresová porucha ... 145 // Kazuistika 11 — Nezjištěné tělesné onemocnění, projevující se psychickými symptomy ... 146 // Kazuistika 12 — Návštěva cely na policii ... 147 // Kazuistika 13 — Demence se sociální problematikou ...148 // Kazuistika 14 — Akutní stav zmätenosti ... 148 // DODATEK 3. // Vzor zprávy všeobecnému lékaři ...150 // DODATEK 4. // Vedlejší účinky psychotropních látek v urgentní psychiatrii ...152 // Neuroleptika ... 152 // Akathisie ...152 // Akutní dystonie ...153 // Pseudoparkinsonismus ...153 // Náhlá zmatenost (atropinová psychóza) ... 153 // Neuroleptický maligní syndrom ... 154 // Toxicita lithia ... 154 // Komplikace u pacientů léčených inhibitory ... 155 // DODATEK 5. // Rady pro HIV pozitivní pacienty ...157 // REJSTŘÍK ... 159
(OCoLC)39594879
cnb000075104

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC