Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Praha : Grada, 1994
299 s.

objednat
ISBN 80-85424-40-1 (brož.)
Glosář s. 289-292
Bibliogr. s. 293-294
Rejstř.
Technika komunikační - encyklopedie
000026925
Obsah // Poděkování... 15 // Úvod... 17 // Část I - Jak dobře komunikujeme? ... 19 // 1. Revize komunikace ... 20 // 1.1 Stupeň 1 - průzkum ... 20 // Vnitřní struktura ... 20 // Vnější struktura ... 22 // 1.2 Stupeň 2 - vyhodnocení ... 25 // Proč komunikovat?... 25 // Jak provádět revizi?... 26 // Jak posoudit komunikaci?... 28 // Které z faktorů komunikace podrobit revizi?... 29 // 1.3 Stupeň 3 - implementace ... 36 // 1.4 Stupeň 4 - vyhodnocení ... 37 // Shrnutí ... 38 // Část II - Komunikace tváří v tvář... 41 // 2. Mluvení a poslouchání... 43 // 2.1 Říkat znamená věřit ... 43 // 2.2 Vidět znamená věřit? ... 43 // 2.3 Moc... 44 // Dojem... 44 // Stanovisko... 44 // Další aspekty... 45 // 2.4 Zpětná vazba... 46 // Ztráta skupiny ... 47 // Dávat a brát... 48 // 2.5 Mluvení ... 48 // Jak navazovat kontakty?... 49 // Konverzace ... 49 // Projevy ... 50 // Prezentace ... 52 // 2.6 Naslouchání... 52 // Slyšíš to, co slyším já?... 53 // Způsob realizace ... 54 // Překážky... 55 // Jak vnímat a zapisovat?... 56 // Závěr // 56 // 3. Prezentace... 57 // 3.1 Příprava prezentace ... 57 // Jak porozumět posluchačům?... 58 // Vnímání a vzájemné porozumění ... 60 // Jak se připravit na projev? ... 60 // Ověřování ... 61 // Vlastní výstup ... 62 // Když na vás přijde řada ... 62 // Konfrontace se skupinou... 63 // Zhluboka se nadechněte... 64 // Zlo, o kterém víte... 65 // Vstřícnost ... 66 // Jak
vyznačit hlavní body?... 66 // Vizuální pomůcky... 68 // 3.2 Výstavy ... 70 // 3.3 Oblečení ... 71 // Prezentace firmy ... 73 // 4. Setkání ... 74 // 4.1 Kdo? ... 74 // 4.2 Kdy? ... 75 // 4.3 Kde? ... 75 // 4.4 Proč?... 76 // 4.5 Jak? ... 76 // Výběr struktury... 77 // Shromažďování ... 80 // Určení stylu... 81 // Sedíte pohodlně?... 83 // Jak hrát svou úlohu ... 85 // Vystupování vedení ... 87 // Dokumentace... 89 // Konfrontační komunikace ... 89 // Skupinová dynamika... 90 // Výhody a nevýhody ... 90 // 5. Komunikace se zaměstnanci... 92 // 5.1 Kvalifikace ... 92 // Jak zvyšovat kvalifikaci?... 93 // 5.2 Co je třeba vědět ... 93 // Všeobecná strategie... 94 // 5.3 Rodinné firmy a obec ... 94 // 5.4 Dělat to dobře ... 95 // 5.5 Sociální zabezpečení ... 97 // Problémy komunikace... 97 // Obrat v komunikaci... 98 // Jak přijmout nevyhnutelné?... 99 // 5.6 Stížnosti... 99 // Základní poučení... 99 // Horký brambor...100 // Konflikty...100 // 5.7 Vnímání...101 // 5.8 Udržovat informovanost...101 // Vzájemná závislost...102 // Jak poznat své místo? ...103 // Taktika a strategie ...103 // Informační sítě a šeptanda, čili neoficiální informační síť...104 // Otevřená komunikace...104 // Odpovědnost...105 // Pohnutky a motivace ...105 // Stres...107 // 5.9 Pracovní podmínky...108 // Jak plánovat interiér? ...108 // Jak zvládat porady?...109 // Postavení ...109 // 5.10 Schopnost vést ...110 // 5.11 Nábor
(výzkum lidských rezerv) ...111 // Pohovory...111 // Jak dělat nábor zaměstnanců? ...113 // Jak se ucházet o práci? ...113 // Shrnutí ...114 // 6. Kvalifikace a její zvyšování...115 // 6.1 Plány do budoucna...115 // Příprava na změny...115 // Lidé zítřka ...116 // 6.2 Strategie ...117 // Podnikání ve vzdělání...117 // Čí je to odpovědnost?...118 // Tváří v tvář soutěži...118 // Jeden za všechny, všichni za jednoho...119 // Jednotlivec jako součást celku ...120 // Výcvik organizačních schopností a dynamika skupiny...120 // Výcvik dovedností ...121 // Výcvik vystupování...122 // Využití v praxi ...123 // 6.3 Identifikace potřeb ...124 // Názorný príklad ...125 // Cena, kterou platíme ...125 // Zhodnocení výsledků ...126 // Taktika ...127 // Kvalifikace...128 // Každodenní trénink...129 // Cena kurzu ...132 // 7. Vyjednávání...134 // 7.1 Co jsou to vyjednávání? ...137 // 7.2 Kdy vyjednávat...138 // A co druhá strana?...138 // Existují dobří vyjednavači...139 // ... a špatní vyjednavači...140 // Co tvrdí odborníci...140 // 7.3 Jak vyjednávat...143 // Příprava na jednání ...144 // Taktika a strategie ...146 // Jak dosáhnout zakončení...150 // Chyby, kterých se vyjednavači dopouštějí ...150 // Vyjednávání ve skupinách...150 // 7.4 AB Co. versus SBM ...151 // 8. Strategie prodeje...153 // 8.1 Náš zákazník, náš pán ...153 // Jak udělat ze zákazníků přátele?...154 // 8.2 Komunikace
a strategie prodeje...154 // Taktika "mrtvého brouka" ...155 // Některá doporučení ...155 // Vytrvat nebo nevytrvat ...156 // Podpůrný materiál ...157 // Jak dohodnout prodej?...157 // Školení týkající se prodeje ...157 // Část III - Komunikace pomocí prostředníka...159 // 9. Telefonování...161 // 9.1 Kdy telefonovat...161 // Příprava...162 // 9.2 Přijímání telefonického hovoru...164 // Jak se ohlásit do telefonu? ...164 // Nechat vzkaz?...164 // Napsat vzkaz...166 // Zvláštní druhy hovorů...167 // Jak se naučit používat telefon...167 // 9.3 Dovednosti a postupy...168 // Používat prostředníka?...169 // Poslouchat, rozumět a hovořit...171 // Mezinárodní hovory ...174 // Komunikace pomocí "hloupého přístroje"...174 // Telekomunikace...176 // Shrnutí ...177 // 10. Komunikace s médii ...178 // 10.1 Proces působení na skupinu...178 // Vidět znamená věřit ...178 // Moc tisku...179 // Kdo, co, kde, kdy, proč a jak...179 // 10.2 Jednání s tiskem ...180 // Jak mít úspěch?...180 // Tiskové konference a návštěvy...182 // Jak zakončovat? ...183 // Jak koncipovat tiskové materiály? ...184 // 10.3 Techniky rozhovorů ...184 // Jak reagovat? ...184 // Poctivost je nejlepší...185 // Triky při obchodování...186 // Přisouzení a ověření informací ...188 // Reakce ...188 // 11. Komunikace pomocí špičkové techniky ...190 // 11.1 Komunikace pomocí techniky ...190 // Přenos dat s vysokou rychlostí ...190 // Interaktivní
přenosy ...191 // Komunikace na velké vzdálenosti ...191 // Stinné stránky ...192 // Co lze získat a co ztratit...193 // 11.2 Specifikace ...193 // Uvědomit si, co víte a co chcete ...194 // Bezpečnost ...197 // Strach z novot...197 // Efektivní a účinná komunikace ...198 // 11.3 Zařízení...199 // Za starých časů...199 // Okamžitá komunikace...201 // Počítače ...202 // Flexibilita...203 // 12. Marketing a vztah ? veřejnosti...205 // Uvědomění a ocenění...205 // Marketing nebo prodej? ...206 // Marketingová identita a loajalita...207 // Obaly ...208 // Tvorba cen ...209 // Obchodní značky a rozlišování ...210 // Prezentace image ...211 // Vjemy ...213 // 12.1 Marketingové techniky ...214 // Rozhodování...216 // Průzkum trhu...217 // Styk s veřejností...218 // Část IV - Písemná komunikace...221 // Moudrá slova...222 // Příprava...222 // Organizace ...223 // Kontrola...223 // 13. Individuální komunikace ...224 // 13.1 Dopisy...224 // Standardní informace...224 // 13.2 Upřesnění a cenová nabídka ...227 // Hospodaření s časem (time management)...228 // 14. Všeobecná komunikace...229 // 14.1 Způsob provádění ...229 // Podnikatelský záměr...230 // Výroční zprávy...231 // Marketingové a obchodní materiály...231 // Smlouvy ...232 // Daří se vám?...233 // 15. Komunikace jako základ předávání informací...234 // 15.1 Manuály ...234 // Instruktáže a technické manuály ...234 // Jak vytvořit styl a identitu
...235 // Příručky a manuály pro zaměstnance ...236 // 15.2 Sbírání informací...238 // Kolik prozradit ...238 // Co chcete zjistit? ...238 // Zprávy...239 // Konzultační dokumenty...241 // Prohlášení...241 // Oznámení ...242 // Zápis a plán porady ...242 // Výukové materiály ...243 // Konferenční materiály...244 // Etikety...244 // Prezentace, grafika a ilustrace ...245 // Referenční materiály...245 // 16. Úprava pro tisk ...246 // 16.1 Zpět ? základům ...247 // Úřední papírování... jak ho přežít...248 // 16.2 Všechny zprávy, které upravujeme pro tisk...249 // Jak zaujmout čtenáře...249 // Oběžníky ...250 // Noviny...252 // Desktop publishing - nový způsob tisku ...254 // Obsah...255 // Část V - Mezinárodní komunikace...257 // 17. Komunikace mezi kulturami ...258 // 17.1 Zvyky a chování...258 // Čestnost jako nejlepší zásada...258 // Předsudky...259 // Vědět, co můžete očekávat...259 // Být hostitelem ...260 // Být hostem ...260 // Příprava...261 // Výzkum...262 // Jazyk a překlady ...263 // Provázanost...267 // Práce v zahraničí...268 // Mezinárodní komunikace ...269 // Přístup...270 // Vyjednávání...270 // Použití techniky ...272 // Dovoz a vývoz...273 // Část VI - Případové studie ...275 // 1. Z International Ltd...275 // Sdělování informací ...275 // Zdvojené úsilí...276 // Stanovit základní pravidla...276 // Diskutovat neustále ...277 // Pracovní prostředí ...278
Názory jednoho člověka ...279 // 2. Digital Equipment Company...279 // Průzkum ...280 // Plán ...280 // Změny...281 // 3. BP Exploration Company...282 // Cíl...283 // Problém...283 // Doporučení ...284 // Glosář...289 // Použitá literatura...293 // Rejstřík // 295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC