Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:286x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
142 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-556-3 (brož.)
Pedagogická praxe
angličtina
Na tit. s.: Mezinárodní akademie vzdělávání - Unesco
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy
000026955
Obsah // Úvod... 7 // 1 Efektivní vyučování ... 13 // 1.1 Podporující klima třídy ... 14 // 1.2 Příležitost k učení... 15 // 1.3 Volba učiva a výukových činností odpovídajících obecným cílům 17 // 1.4 Podpora orientace žáků v učivu a jeho smyslu... 19 // с 1.5 Soudržnost a strukturovanost učiva... 20 // 1.6 Otázky a diskuse dávající prostor k přemýšlení o učivu... 22 // 1.7 Procvičovací a aplikační činnosti... 24 // 1.8 Rozvíjející podpora žáků při plnění učebních úloh... 26 // 1.9 Vyučování učebním strategiím a dovednostem... 28 // 1.10 Kooperativní učení... 30 // 1.11 Hodnocení vztažené k cílům... 32 // 1.12 Očekávání vysokého výkonu... 34 // Literatura... 37 // 2 Jak se děti učí ... 39 // 2.1 Aktivní zapojení... 40 // 2.2 Sociální participace... 41 // 2.3 Smysluplné činnosti ... 42 // 2.4 Vztah mezi novými informacemi a dosavadními znalostmi... 43 // 2.5 Strategický přístup ... 44 // 2.6 Autoregulace a reflektující myšlení... 45 // 2.7 Restrukturování dosavadního pojetí učiva... 46 // 2.8 Snaha o porozumění je nadřazena snaze o zapamatování... 47 // 2.9 Rozvoj schopnosti přenášet učivo do nových situací... 48 // 2.10 Dostatek času na procvičení... 49 // 2.11 Vývojové a individuální rozdíly... 50 // 2.12 Způsoby motivace žáků... 51 // Literatura... 52 // 3 Motivace k učení... 55 // 3.1 Motivační přesvědčení... 57 // 3.2 Nepříznivá motivační
přesvědčení brzdí učení... 59 // 3.3 Příznivá motivační přesvědčení podporují a usnadňují učení... 61 // 5 Efektivní učení ve škole // 3.4 Žákova přesvědčení o cílech, na něž se má orientovat... 63 // 3.5 Žákovská pojetí úsilí ovlivňují přístup k učení... 65 // 3.6 Stanovování cílů a jejich hodnocení... 67 // 3.7 Nasazení pro dosažení cíle a sfla vůle... 69 // 3.8 Potřeba sladit rozmanité cíle... 71 // Literatura... 74 // 4 Tradiční školní učení a socioemoční učení... 77 // 4.1 K učení děti potřebují zájem a péči ... 79 // 4.2 Vyučujte dovednostem potřebným pro běžný život... 80 // 4.3 Vyučování sociálních a emočních dovedností je třeba provázat // s jinými službami poskytovanými školou... 82 // 4.4 Stanovém cflů pomáhá zaměřit výuku... 84 // 4.5 Užívejte ve vyučování rozmanitých postupů... 86 // 4.6 Podporujte veřejně prospěšnou činnost, protože rozvijí empatii dětí 87 // 4.7 Zapojte rodiče... 88 // 4.8 Zavádějte socioemoční učení postupně... 89 // 4.9 Připravte dobře učitelský sbor a podporujte ho ... 90 // 4.10 Hodnoťte to, co děláte ... 91 // Literatura... 93 // 5 Rodiče a učení ... 97 // 5.1 Domácí kurikulum... 99 // 5.2 Vztah mezi rodičem a dítětem...101 // 5.3 Pravidelný režim rodinného života...103 // 5.4 Požadavky a dohled rodiny ...104 // 5.5 Domácí úkoly...106 // 5.6 Komunikace mezi školou a rodinou ...108 // 5.7
Zapojení rodičů...110 // 5.8 Vzdělávání rodičů ...112 // 5.9 Vztah rodina-škola...114 // 5.10 Rodiny a komunity...116 // Literatura...118 // 6 Předcházení problémovému chování: co funguje ...121 // 6.1 Začněte s prevencí brzy...122 // 6.2 Pozitivní důsledky chování jsou důležité...124 // 6.3 Efektivní negativní důsledky chování jsou důležité ...126 // 6.4 Budujte dovednosti cvičením...128 // 6.5 Sledujte chování dítěte...130 // 6.6 Odstraňujte příležitosti pro nežádoucí chování...132 // 6.7 Omezujte zdroje stresu v prostředí, kde děti žijí...134 // 6.8 Snižujte působení biologických rizikových faktorů...136 // 6.9 Omezujte agresivitu ...137 // 6.10 Vytvořte přiměřené normy chování...139 // Literatura...141

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC