Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:171x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
248 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1613-8 (brož.)
ISBN 978-80-247-6667-6 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000027002
Autorský kolektiv -- Seznam zkratek -- Úvod -- 1 Pediatrie organizace pediatrické péče v ČR (J. Nováková) -- 1.1 Vývoj pediatrie -- 1.2 Vzdělávání dětských sester -- 1.3 Organizace pediatrické péče v ČR -- 1.4 Postavení dětské sestry v pediatrii -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 2 Ošetřovatelský proces v pediatrii (M. Vlachová) -- 2.1 Posuzování dětského pacienta -- 2.2 Ošetřovatelská diagnostika -- 2.3 Plánování ošetřovatelské péče -- 2.4 Realizace ošetřovatelské péče -- 2.5 Hodnocení ošetřovatelské péče -- 2.6 Dokumentace -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 3 Růst a vývoj dítěte (M. Mojžíšová) -- 3.1 Rozdělení dětského věku -- 3.2 Růst a vývoj člověka od narození do dospělosti -- 3.3 Periodizace dětského růstu -- 3.4 Vývoj dítěte -- 3.5 Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte -- Závěr -- Otázky a úkoly -- Literatura ---
4 Základy fyzikálního vyšetření u dětí (M. Mojžíšová) -- 4.1 Vyšetření novorozence -- 4.2 Vyšetření dítěte -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 5 Podávání léků dětem (P. Sedlářová) -- 5.1 Obecné zásady při podávání léků dětem -- 5.2 Dávkování léků -- 5.3 Způsoby podávání léků dětem -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 6 Péče o fyziologického novorozence (J. Saxlová) -- 6.1 Klasifikace novorozence -- 6.2 První ošetření novorozence -- 6.3 Následná péče o novorozence na rooming-in -- 6.4 Propuštění novorozence z porodnice -- 6.5 Další sledování dítěte praktickým lékařem -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 7 Péče o hygienu (P. Sedlářová) -- 7.1 Základní odlišnosti mezi kůží dítěte a dospělého -- 7.2 Péče o kůži -- 7.3 Péče o vlasy -- 7.4 Péče o oči -- 7.5 Péče o uši -- 7.6 Péče o nos -- 7.7 Péče o chrup -- 7.8 Péče o nehty ---
7.9 Péče o genitál -- 7.10 Oblékání dítěte -- 7.11 Ochrana proti venkovním vlivům -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 8 Výživa v dětském věku (P. Sedlářová) -- 8.1 Faktory ovlivňující výživové požadavky dětí -- 8.2 Výživa novorozence a kojence -- 8.3 Výživa batolat a dětí předškolního věku -- 8.4 Výživa dětí školního věku a adolescentů -- 8.5 Specifika výživy u hospitalizovaných dětí -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 9 Kojení (L. Klimentová, P. Sedlářová) -- 9.1 Fyziologie laktace -- 9.2 Složení mateřského mléka -- 9.3 Faktory ovlivňující kojení -- 9.4 Příprava ženy ke kojení -- 9.5 Péče o prsy -- 9.6 Technika kojení -- 9.7 Problémy při kojení -- 9.8 Odstříkávání -- 9.9 Alternativní způsoby krmení -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 10 Péče o dýchání (P. Sedlářová) -- 10.1 Anatomicko-fyziologické rozdíly dýchacích cest u dětí a dospělých ---
10.2 Základy hygieny horních cest dýchacích -- 10.3 Udržování průchodnosti dýchacích cest -- 10.4 Podávání kyslíku v dětském věku -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 11 Péče o vyprazdňování (J. Prcínová) -- 11.1 Fyziologie močení -- 11.2 Poruchy vyprazdňování moči -- 11.3 Metody derivace moči -- 11.4 Fyziologie vyprazdňování stolice -- 11.5 Poruchy vyprazdňování stolice -- 11.6 Péče o dítě se stomií -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 12 Bolest u dětí (J. Kalousová) -- 12.1 Definice bolesti -- 12.2 Fyziologie vnímání bolesti a její biologický význam -- 12.3 Bolest akutní a chronická -- 12.4 Zvláštnosti projevů a prožívání bolesti dětmi -- 12.5 Sledování a hodnocení bolesti v klinické praxi -- 12.6 Léčba bolesti -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 13 Účinné strategie zvládání strachu a bolesti u dětí (A. Řezníčková) ---
13.1 Cílená příprava dítěte na nepříjemný zákrok -- 13.2 Spolupráce s rodiči -- 13.3 Konkrétní techniky boje se strachem -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 14 Bazální stimulace v pediatrii (K. Friedlová) -- 14.1 Historie konceptu -- 14.2 Pojetí konceptu -- 14.3 Teoretická základna konceptu bazální stimulace -- 14.4 Techniky konceptu -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 15 Péče o dobrý psychický stav (A. Řezníčková) -- 15.1 Přítomnost blízkého člověka -- 15.2 Opakované a srozumitelné informace -- 15.3 Možnost volby, potřeba soukromí a jistoty -- 15.4 Bezpečné a podnětné prostředí přizpůsobené věku dítěte -- 15.5 Kvalitní kontakt s širší rodinou a vrstevníky -- 15.6 Možnost hrát si a vzdělávat se -- 15.7 Nespolupracující děti -- Shrnutí -- Otázky, úkoly -- Literatura -- 16 Herní aktivity dětí v nemocnici (A. Řezníčková) -- 16.1 Hra v nemocnici ---
16.2 Konkrétní herní aktivity s dětmi různého věku -- 16.3 Vhodné pomůcky a materiály ke hře v nemocnici obecně -- 16.4 Zásady provozu herny -- 16.5 Rodina a hra -- 16.6 Hra s dětmi těžce nebo dlouhodobě nemocnými -- Shrnutí -- Otázky, úkoly -- Literatura -- 17 Spolupráce s rodinou (A. Řezníčková) -- 17.1 Podmínky dobré spolupráce zdravotníků s rodinou dítěte -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 18 Edukace dětí a rodičů (A. Řezníčková, P. Sedlářová) -- 18.1 Proces edukace v péči o dítě -- 18.2 Kompetence sestry při edukaci -- 18.3 Edukace při přijetí -- 18.4 Názorná příprava na zákrok či vyšetření (edukace před výkonem) -- 18.5 Zásady edukace rodičů novorozenců a kojenců -- 18.6 Zásady edukace u dlouhodobě a chronicky nemocných dětí -- 18.7 Zásady edukace dětí a rodičů před propuštěním -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura ---
19 Základy resuscitace a intenzivní péče v dětském věku (J. Tučková) -- 19.1 Úvod do problematiky oboru aneb vývoj dětské intenzivní a resuscitační péče -- 19.2 Resuscitační a intenzivní péče u dětí -- 19.3 Specifické odlišnosti v dětském věku -- 19.4 Zásady ošetřovatelské péče -- 19.5 Základní KPR dle Guidelines ERC z roku 2005 -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 20 Prevence úrazů v dětském věku (V. Benešová) -- 20.1 Úrazy v dětském věku -- 20.2 Prevence úrazů u dětí -- 20.3 Bezpečná komunita WHO Safe Community -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Literatura -- 21 Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie (J. Hanušová) -- 21.1 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) -- 21.2 Náhradní rodinná péče -- 21.3 Uprchlíci -- 21.4 Národnostní menšiny -- 21.5 Drogová závislost dětí a dospívajících -- 21.6 Kam se obrátit s problémem v ochraně dětí? -- 21.7 Prevence ---
21.8 Jak optimalizovat řešení patologických situací v ošetřovatelském procesu -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Použitá literatura -- Přílohy -- Rejstřík
(OCoLC)236558382
cnb001793711

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC