Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2., rozšířené
Praha : Grada, 2005
149 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0960-0 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, předmluvu, rejstřík
Elektrokardiografie klinická - příručky
000027090
Obsah // 5 // Obsah // Předmluva... 9 // 1. Principy EKG...11 // Co lze od EKG očekávat...11 // Elektrické jevy v srdci...11 // Elektrické schéma srdce ...12 // Srdeční rytmus...13 // Tvar EKG...13 // Časy a rychlosti...14 // Záznam EKG...16 // Dvanáctisvodové EKG...17 // Kalibrace...20 // Postup při natáčení...21 // Tvar komplexu QRS...21 // Komplex QRS v končetinových svodech...22 // Srdeční osa...22 // Alternativní vysvětlení srdeční osy...25 // Proč je srdeční osa důležitá?...27 // Komplex QRS v prekordiálních svodech...27 // Jak popisovat EKG...31 // Interpretace EKG...31 // Body ? zapamatování...36 // 2. Převodní systém a jeho postižení...37 // Převodní poruchy v AV uzlu a Hisově svazku...38 // AV blokáda prvního stupně...38 // AV blokáda druhého stupně ...39 // AV blokáda třetího stupně...41 // Převodní poruchy v pravém a levém Tawarově raménku - // blokáda Tawarova raménka ...43 // Blokáda pravého Tawarova raménka...44 // 6 // EKG stručně, jasně, přehledně // Blokáda levého Tawarova raménka ...47 // Co je třeba si pamatovat ...49 // Převodní poruchy v distálních částech levého Tawarova // raménka...54 // Co dělat...59 // Body ? zapamatování...60 // 3. Srdeční rytmus...62 // Srdeční automacie ...62 // Typy abnormálního rytmu...65 // Náhradní rytmy - bradykardie...66 // Extrasystoly...70 // Tachykardie - rychlé rytmy ...74 // Supraventrikulární tachykardie...74 // Jak rozlišit
komorovou tachykardii a supraventrikulární // tachykardii s blokádou Tawarova raménka...84 // Fibrilace ...85 // Wolffův-Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom...90 // Původ tachykardií ...91 // Co dělat...91 // Body ? zapamatování...93 // 4. Abnormality vln P, komplexů QRS a vln T...95 // Abnormality vlny P...95 // Abnormality komplexu QRS...96 // Abnormality šířky komplexu QRS...97 // Zvýšená amplituda komplexu QRS...97 // Abnormality úseku ST ...109 // Abnormality vlny T...111 // Normalita...111 // Ischemie...Ill // Hypertrofie komor...113 // Blokáda Tawarových ramének...113 // Digoxin...113 // Obsah // 7 // Další abnormality úseku ST a vln T...115 // Poruchy elektrolytů...115 // Nespecifické změny...115 // Body ? zapamatování...116 // 5. Stručný souhrn...117 // Co hledat na EKG...117 // Normální EKG ...118 // Limity normálních časů...118 // Rytmus...118 // Srdeční osa ...118 // Komplex QRS...119 // Úsek ST...119 // Vlna T...119 // Převodní poruchy...119 // AV blokáda prvního stupně...119 // AV blokáda druhého stupně...120 // ? V blokáda třetího stupně (kompletní)...120 // Blokáda pravého Tawarova raménka...120 // Blokáda levého Tawarova raménka...120 // Bifascikulární blokáda...121 // Rytmy...121 // Supraventrikulární rytmy...121 // Komorové rytmy ...121 // Abnormality rytmu ...121 // Běžné supraventrikulární rytmy...122 // Běžné komorové rytmy...122 // Supraventrikulární rytmy...122 // Komorové rytmy
...123 // Infarkt myokardu...124 // Sled změn na EKG ...124 // Lokalizace infarktu...124 // Plieni embolie...124 //  Srdeční hypertrofie...125 // // 8 EKG stručné, jasné, přehledné // Hypertrofie pravé komory...125 // Hypertrofie levé komory ...125 // Hypertrofie levé síně ...125 // Hypertrofie pravé síně...126 // Diferenciální diagnóza změn na EKG ...126 // Poměr P : QRS je jiný než 1:1...126 // Poměr P : QRS je více než 1:1 126 // Široké komplexy QRS (více než 120 ms)...127 // Kmity Q...127 // Deprese úseku ST...127 // Inverze vln T ...128 // 6. Nyní si udělejte test...129 // Popis a interpretace EKG...140 // EKG 1...140 // EKG 2...140 // EKG 3...141 // EKG 4...141 // EKG 5...141 // EKG 6...142 // EKG 7...142 // EKG 8...143 // EKG 9...143 // EKG 10...144 // Seznam zkratek...145 // Rejstřík...146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC