Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.1) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Kopp, 1998
196 s. : il.

objednat
ISBN 80-7232-013-0 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: učebnice pro gymnázia a střední odborné školy
Obsahuje rejstřík
Bibliografie: s. 181 - 185
Ekologie - učebnice středošk.
000027094
Obsah // NA VYSVĚTLENOU...9 // I. ZÁKLADNÍ POJMY...11 // 1. EKOLOGIE... 14 // DEFINICE...14 // DEJINY...14 // EKOLOGICKÉ OBORY...15 // 2. BIOSFÉRA... 17 // 3. PROSTŘEDÍ...!...20 // OKOLÍ, PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...20 // FAKTORY PROSTŘEDÍ...21 // PŘIZPŮSOBIVOST...22 // 4. POTRAVA...25 // ZPŮSOBY VÝŽIVY...25 // POTRAVNÍ NÁROKY...25 // POTRAVNÍ TYPY...26 // POTRAVNÍ ŘETĚZCE A SÍTĚ... 27 // 5. EKOLOGICKÉ PYRAMÍDY...31 // 6. EKOLOGICKÁ ENERGETIKA...35 // II. POPULACE...39 // 1. DYNAMIKA POPULACÍ...42 // 2. RŮST POPULACÍ...45 // RŮSTOVÉ KŘIVKY...45 // RYCHLOST POPULAČNÍHO RŮSTU...47 // 3. OMEZENÍ RŮSTU POPULACÍ...50 // 4. STRATEGIE PŘEŽITÍ...52 // III. SPOLEČENSTVA...55 // 1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SPOLEČENSTVA...58 // 2. VZTAHY MEZI DRUHY ...60 // KOOPERACE...61 // MUTUALISMUS...62 // KOMENZALISMUS...63 // J. Berger: Ekologie // AMENZALISMUS...63 // PREDACE...66 // PARAZITISMUS...67 // 3. PERIODICITA... 69 // 4. SUKCESE...70 // IV. EKOSYSTÉMY...73 // 1. STRUKTURA A FUNKCE EKOSYSTÉMU...76 // TOKY ENERGIÍ...77 // KOLOBĚH LÁTEK...79 // BIOSFÉRA JAKO EKOSYSTÉM...81 // BIODIVERZITA...81 // 2. BIOMY...83 // OPADAVÉ ŠIROKOLISTÉ LESY...85 // TVRDOLISTÉ LESY...87 // TAJGA...88 // TUNDRA...88 // SAVANA...89 // STEP...90 // POUŠTĚ...90 // TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY...91 // AGROEKOSYSTÉMY...92 // 3. PŮDA... 95 // STRUKTURA PŮDY...95 // ANORGANICKÉ ČÁSTICE...97 // HUMUS...97 // ŽÍŽALY...97 // PŮDNÍ VLHKOST...97 // 4. VODNÍ
SOUSTAVY...99 // OBYVATELÉ VODNÍCH SOUSTAV...99 // VODA JAKO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...101 // LENTICKÉ PROSTŘEDÍ... 103 // LOTICKÉ PROSTŘEDÍ...105 // OCEÁNY...106 // 5. ROZŠÍŘENÍ ORGANISMŮ NA SOUŠÍCH...108 // ROZŠÍŘENÍ ROSTLIN...108 // ROZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ...110 // 6 // Obsah // V. EKOLOGIE ČLOVĚKA...115 // 1. LIDSKÉ POPULACE...118 // 2. POTRAVA...121 // PRODUKCE POTRAVY...121 // „Škůdci“...121 // Šlechtění...122 // VÝŽIVA...123 // Množství potravy...123 // Složení potravy...124 // Toxicita potravin...126 // 3. KLIMATICKÉ ADAPTACE...129 // TEPLOTA...130 // VYSOKOHORSKÉ PROSTŘEDÍ...133 // VLIV POČASÍ NA ZDRAVÍ... 134 // 4. BIORYTMY...136 // 5. CHOROBY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...142 // INFEKČNÍ CHOROBY ...142 // PARAZITICKÉ CHOROBY...143 // CIVILIZAČNÍ CHOROBY...143 // 6. DĚDIČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...145 // ADAPTACE V PRŮBĚHU EVOLUCE ...145 // GENOTOXICITA...147 // VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...149 // 1. LIDSKÉ VLIVY...152 // OHROŽOVÁNÍ PŮDY...156 // ZNEČIŠTĚNÍ VOD...158 // ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ...159 // Sloučeniny síry...160 // Sloučeniny dusíku...161 // Polétavý prach...162 // Freony...163 // Oxid uhličitý a uhelnatý...165 // Radon...166 // Záření... 167 // Zvýšená teplota...168 // Hluk...169 // 7 // J. Berger: Ekologie // ODPADY...169 // HUBENÍ A VYSAZOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN ...170 // 2. KRAJINA...173 // KRAJINNÉ SEGMENTY...173 // OCHRANA KRAJINY...175 // 3. TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ...179 // VII. ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA...181 // REJSTŘÍK...186 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC