Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
86 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-996-8 (brož.)
Bibliografie: s. 85-86
Mikroorganismy - ekologie - učebnice vysokošk.
000027106
ÚVOD // 1 Předmět a metody ekologie mikroorganismů // 1.1 Předmět studia ekologie mikroorganismů // 1.2 Místo, význam a zvláštnosti mikroorganismů v přírodním prostředí // 1.3 Metody mikrobiální ekologie // 2 MIKROBIÁLNÍ SPOLEČENSTVA // 2.1 Mikrobiální společenstva // 2.1.1 Druhová diverzita mikrobiálních společenstev a faktory ovlivňující jejich charakter. // 2.1.2 Složení a struktura mikrobiálních společenstev // 2.2 Vztahy v mikrobiálních společenstvech // 2.2.1 Charakter interakcí mikrobiálních populací // 3 EKOLOGICKÁ ROLE MIKROORGANISMŮ // 3.1 Úloha mikroorganismů v koloběhu uhlíku // 3.1.1 Koloběh uhlíku uskutečňovaný půdními mikroorganismy // 3.1.2 Koloběh uhlíku ve vodě // 3.2 Mikroorganismy a koloběh dusíku // 3.2.1 Volně žijící dusík fixující bakterie (diazotrofní mikroorganismy) // 3.2.2 Fixace dusíku endosymbiotickými bakteriemi // 3.3 Účast mikroorganismů na koloběhu síry // 3.4 Mikroorganismy a koloběh fosforu // 4 PROSTŘEDÍ A MIKROORGANISMY // 4.1 Charakteristika prostředí // 4.1.1. Faktory ovlivňující růst mikroorganismů v prostředí // 4.1.2 Šíření mikroorganismů v prostředí // 4.2 Výskyt mikroorganismů v půdním prostředí // 4.2.1 Půda a půdní mikroflóra // 4.2.2 Rozmístění mikroorganismů v půdě // 4.2.3 Společenstva půdních mikroorganismů // 4.2.4 Podíl mikroorganismů na tvorbě humusu a úrodnosti půd // 4.2.5 Samočisticí schopnosti půdy // 4.3 Výskyt mikroorganismů ve vodě // 4.3.2 Kvalitativní a kvantitativní zastoupení mikroorganismů v různých typech vodních prostředí. // 4.3.3 Místo a funkce mikroplanktonu v potravním řetězci // 4.4.4 Samočisticí schopnost vody // LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC