Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
1. čes. vyd.
Ostrava : Hel, 1998
112 s. : il.

objednat
ISBN 80-902059-9-2 (brož.)
Originál: Elektronik - gar nicht schwer.
Obsahuje rejstřík.
Elektronika - proud stejnosměrný - příručky
000027113
Obsah // ? // Úvod...7 // 1. Elektřina...8 // Shrnutí...10 // Směr průchodu proudu...10 // 2. Proud a napětí...11 // Materiál pro pokusy...11 // Proudový obvod...11 // Vodivost...12 // Vodiče...12 // Tištěný spoj...12 // Baterie...13 // Sériové zapojení (zapojení za sebou)... 14 // ??py baterií...16 // Napětí sítě...16 // Multimetr...17 // Jednotky...18 // Shrnutí... 19 // 3. Odpor...20 // Ohrnuv zákon, základní zákon v elektrotechnice...22 // Odpor žárovky...23 // Odpor jako omezovač proudu...24 // Shrnutí...24 // Šipky napětí...24 // 4. Zapojení s větším počtem odporů...26 // Sériové zapojení...26 // Paralelní zapojení...27 // Dělič proudu...29 // Sériové zapojení se třemi odpory...29 // Paralelní zápojem tří odporů...30 // Shrnutí...30 // 5. Predradné odpory a děliče napětí... // Predradné odpory... // LED (svítící dioda)... // Dělič napětí... // Metoda A: dimenzování děliče napětí výpočtem // Metoda B: zjednodušeně a zpaměti... // Metoda C: dolaďovací potenciometr - trimr ... // Zmizelé napětí... // Shrnutí... // 31 // 31 // 31 // 32 // 33 // 34 // 34 // 35 // 36 // 4 // 6. Zvláštní odpory...37 // Potenciometry...37 // Provedení...38 // Proměnné odpory...38 // 7. Výkon a energie...40 // Přetížené odpory...42 // Shrňme to...42 // 8. Polovodiče...43 // Přechod PN, elektrická jednosměrka...43 // Dioda...44 // Testování diod pomocí multimetru...46 // Diody jako spínače...47
// LED (svítící dioda)...47 // Údaje o diodách...48 // Zenerova dioda...48 // Shrnutí...49 // Germaniové diody...49 // 9. Speciální diody...50 // D1AK (spouštěcí dioda)...50 // Fotodiody...50 // Kapacitní diody, PIN-diody, Hot-Carrier-Diody (diody s horkými nosiči náboje)...50 // Diody pro vysoké výkony...51 // 10. Bipolární tranzistory...52 // Zesílení proudu...52 // Shrnutí...55 // 11. Zapojení s tranzistory... // Test mokrým prstem... // Tranzistor a LDR... // Emitorové zapojení... // Spínací tranzistor... // Emitorový sledovač, kolektorové zapojení. // Bázové zapojení... // Darlingtonovo zapojení... // Shrnutí... // 1. Emitorové zapojení... // 2. Kolektorové zapojení, emitorový sledovač // 3. Darlingtonovo zapojení... // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e* // •••••••••••••••••••••••• // 56 // 56 // 57 // 59 // 60 61 61 62 62 62 63 // 12. Speciální tranzistory...64 // Fototranzistor...64 // Optický vazební člen (optočlen)...64 // Výkonové tranzistory...65 // 13. Tranzistor řízený polem (FET)...66 // Shrnutí...70 // 5 // 14. Zapojení s tranzistory FET...71 // Predradný odpor zdroje...71 // Zdroj konstantního proudu...71 // Zkoušečka tranzistorů...72 // Zapojení
se společným emitorem a společným kolektorem...72 // Shrnutí...74 // 15. typy tranzistorů FET...75 // JFET...75 // MOSFET...75 // Výkonové tranzistory FET (PowerFET)...76 // Charakteristické hodnoty...76 // 16. Čtyřvrstvé polovodiče...77 // Týristor (čtyřvrstvá dioda)...77 // TRIAK...79 // Shrnutí...79 // 17. Charakteristiky...80 // Charakteristika odporů...80 // Charakteristika diody...80 // Charakteristika Zenerových diod...81 // Charakteristika tranzistoru...82 // Charateristika FET...83 // Jiné charakteristiky...84 // 18. Kondenzátory...86 // Nabíjení a vybíjení, kapacita...86 // Konstrukce kondenzátoru...87 // Dielektrická pevnost...88 // Shrnutí...89 // 19. Zapojení časových spínačů (časovačů) s kondenzátory...90 // Blikač...91 // Tak to by bylo...92 // 20. Dodatek...93 // 20.1 C o dělat, jestliže zapojeni nefunguje?... 93 // Sestavení zapojení...93 // Napájení...93 // Konstrukční prvky...93 // U ještě nevyzkoušených zapojení...94 // 20.2 Multimetr 94 // Rozsahy měření...94 // Citlivost...95 // Ochrana před přetížením...95 // Přesnost...95 // Stupnice se zrcadlem...95 // Obšírný český návod...95 // 20.3 Symboly // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
// 96 // 6 // 20.4 Označeni násobku jednotek rozměry 99 // 20.5 Vzorce...99 // Ohmův zákon...99 // Sériové zapojení odporů...99 // Paralelní zapojení odporů... 100 // Děliče napětí... 100 // Vnitřní odpor měncích přístrojů... 100 // Výkon stejnosměrného proudu... 100 // Energie stejnosměrného proudu... 100 // Proudové zesílení tranzistorů... 100 // Zesílení napětí (kolektorové zapojení)... 100 // Zesílení proudu Darlingtonovým zapojením... 100 // Strmost (FET)... 100 // Nomogram pro paralelní zapojení odporů... 101 // Diagram pro výpočet odporů a výkonů... 102 // 20.6 Odpory ... 105 // Způsob zápisu... 103 // Normované hodnoty... 104 // Barevný kód... 104 // Potenciometry... 105 // Zatížitelnost... 105 // 20.7 Diody... 106 // Označení vývodů... 106 // 20.8 Zenerovy diody... 106 // 20.9 LED (svitici dioda) ... 107 // 20.10 Tranzistory ... 108 // Vývody... 108 // 20.11 Tranzistory řízené polem... 109 // Klíčové pojmy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC