Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:23x 
BK
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008
168 s. : il. ; 21 cm + 1 CD

objednat
ISBN 978-80-7290-287-3 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000027170
Úvod -- Průřezové téma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví -- Charakteristika průřezového tématu -- Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka -- Tematické okruhy PT -- Zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -- Kulturně historické dědictví ve vzdělávací praxi -- Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví aneb -- Péče o svěřenou hřivnu -- Učit o světě „takovém, jaký doopravdy je" nebo podpořit -- druhé při tvorbě jejich vlastního světa? -- Jak realizovat Výchovu ke vztahu ke kulturně historickému -- dědictví? -- Hodnota zážitku -- Hodnota věcí -- Hodnota lidského příběhu -- Smysl a hodnota našeho světa -- Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví -- očima specialistů různých vědeckých oborů -- Archeologie aneb Cesta tam a zase zpátky (Pohled archeologa) Paměť obce aneb Nahlédnutí do zamlženého zrcadla minulosti -- (Pohled historika) , -- Obraz je písmem laiků aneb Porozumět řeči výtvarného umění -- (Pohled historika umění) -- Kulturní dědictví tradiční vesnice (Pohled etnológa) -- Komunitní péče o krajinu a památky jako výchovná inspirace (Pohled humanitního environmentalisty) -- Citlivost vnímání jako katalyzátor vztahu ke kulturně historickému dědictví -- Nebojte se projektů aneb Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a možnosti výchovně vzdělávacích projektů -- Zásady
tvorby projektu -- Zapojení žáků, role vyučujícího -- Rozsah projektu, výběr tématu, ujasnění cílů a výstupů -- Časové, prostorové a organizační podmínky projektu -- Přípravná fáze projektu, role odborných konzultantů -- Terénní část projektu -- Reflexe a zpracování výsledků terénní fáze projektu -- Prezentace projektu, přesah projektu do budoucnosti -- Příklady dobré praxe -- Mnich příběh jedné vesnice -- Ostravské haldy -- Mezi pražci mladějovské úzkokolejky -- Za pomníky našeho města -- Ve Štorchových stopách -- Opatrní měšťané pelhřimovští 17. století a jejich svět -- Průřezové téma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a možnosti jeho využití jako integrativní součásti vzdělávacího obsahu vybraných vzdělávacích oborů -- Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace -- Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura -- Vzdělávací oblast: Člověk a společnost -- Vzdělávací obor: Dějepis -- Vzdělávací obor: Výchova k občanství -- Vzdělávací oblast: Umění a kultura -- Vzdělávací obor: Výtvarná výchova -- Vzdělávací oblast: Člověk a příroda -- Vzdělávací obor: Fyzika -- Vzdělávací obor: Chemie -- Vzdělávací obor: Přírodopis -- Vzdělávací obor: Zeměpis

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC