Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

ekonomie veřejného sektoru (@@20121120-11:36:43@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 1999
xxiv,726 s,[6] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7179-255-1 (váz.)
Beckovy ekonomické učebnice
Doporučeno rektorem Vysoké školy ekonomické jako učebnice pro předměty mikroekonomie a makroekonomie vyučované na VŠE v Praze, s použitím i na jiných vysokých školách a fakultách obdobného zaměření
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, předmluvu, údaje o autorovi, slovník základních pojmů, řešení vybraných otázek a příkladů, jmenný a věcný rejstřík
Ekonomie - učebnice vysokošk.
000027174
Kvalifikovaný pohled na ekonomiii českýma očima...IX // Předmluva autora ...XIII // 1. Člověk ekonomický a tržní systém ...1 // 1.1 Je ekonomie exaktní věda? ...1 // 1.2 Ekonomie - věda politická ...2 // 1.3 Svoboda volby ...4 // 1.4 Spontánně vzniklé a člověkem zkonstruované systémy...6 // 1.5 Vlastní zájem a společenský zájem...7 // 1.6 Úloha cen - informace, motivace, alokace...9 // 1.7 Pravidla tržního systému ...12 // 1.8 Sankce tržní konkurence...13 // 1.9 Ekonomický koloběh...15 // 1.10 Racionální chování, člověk ekonomický a efektivní alokace ...17 // Shrnutí...22 // Klíčové pojmy...23 // 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka...24 // 2.1 Celkový užitek a mezní užitek...24 // 2.2 Spotřebitelův přebytek...28 // 2.3 Obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků...29 // 2.4 Poptávka...32 // 2.5 Zákon klesající poptávky - důchodový a substituční efekt...34 // 2.6 Poptávka v krátkém a v dlouhém období...36 // 2.7 Elasticita poptávky ...38 // 2.8 Změny poptávky...39 // 2.9 Tržní poptávka a poptávka po statku jednoho prodávajícího ...41 // Shrnutí ...44 // Klíčové pojmy...45 // Otázky a příklady ...45 // XV // Ekonomie // Dodatek: Indiferenční křivky...46 // Shrnutí dodatku...53 // Klíčové pojmy dodatku ...54 // Otázky a příklady k dodatku ...54 // 3. Chování výrobce: náklady a nabídka ...55 // 3.1 Utopené náklady...55 // 3.2 Náklady příležitosti...57 // 3.3 Ekonomické náklady a ekonomický zisk...58 // 3.4 Změna nákladů ...61 // 3.5 Zastavení činnosti...62 // 3.6 Odchod z trhu...-...64 // 3.7 Nákladová funkce firmy ...64 // 3.8 Optimální objem produkce (rovnováha firmy)...69 // 3.9 Nabídka firmy v krátkém období...70 // 3.10 Nabídka firmy v dlouhém období - dlouhodobá rovnováha firmy...73 // 3.11 Změny nabídky...75 //
3.12 Tržní nabídka ...78 // Shrnutí ...81 // Klíčové pojmy...82 // Otázky a příklady...82 // 4. Tržní rovnováha a efektivnost...86 // 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování...86 // 4.2 Efektivnost tržní rovnováhy...89 // 4.3 Změny rovnováhy...91 // 4.4 Arbitráž a zákon jediné ceny...93 // Shrnutí...95 // Klíčové pojmy...96 // Otázky a příklady...96 // Dodatek: Spekulace ...99 // Shrnutí dodatku ...102 // 5. Směna a specializace ...103 // 5.1 Směna a bohatství...103 // 5.2 Specializace a směna na základě absolutních výhod...104 // 5.3 Specializace a směna na základě komparativních výhod ...107 // 5.4 Čím jsou dány komparativní výhody...110 // Shrnutí...112 // Klíčové pojmy...112 // Otázky a příklady... 113 // Dodatek: Mezinárodní obchod a účinek dovozního cla ...114 // Shrnutí dodatku...120 // Klíčové pojmy dodatku ...120 // Otázky k dodatku...120 // 6. Nedokonalost konkurence ...121 // 6.1 Podmínky dokonalé konkurence a příčiny nedokonalé konkurence ...121 // 6.2 Odlišování (diferenciace) produktu ...125 // 6.3 Nedokonalost konkurence a intenzita konkurence ...126 // 6.4 Mezní příjem a cenová tvorba...127 // 6.c Cenová přirážka...130 // 6.6 Rovnováha firmy a efektivnost ...131 // 6.7 Odlišování produktu a užitečnost...134 // 6.8 Informace a reklama ...134 // 6.9 Velikost trhu a zprostředkovatelé... 136 // Shrnutí...137 // Klíčové pojmy...138 // Otázky a příklady...138 // Dodatek: Cenová diskriminace ...140 // Shrnutí dodatku ...145 // Klíčové pojmy dodatku ...145 // Otázky a příklady k dodatku ...145 // 7. Omezení konkurence...147 // 7.1 Otevřené trhy...147 // 7.2 Cech ...151 // 7.3 Dominantní postavení na trhu ...153 // 7.4 Kořistnický dumping...156 // 7.5 Monopol ...159 // 7.6 Regulace monopolní ceny ...162 // 7.7 Administrativní monopol...166 //
7.8 Přirozený monopol ...167 // Shrnutí...169 // Klíčové pojmy...170 // Otázky a příklady...170 // Dodatek 1: Regulace ceny přirozeného monopolu ...172 // Dodatek 2: Kartel (nekalá kooperace) ...175 // Dodatek 3: Vězňovo dilema...180 // Shrnutí dodatků ...185 // Klíčové pojmy dodatků ...185 // Příklady k dodatkům ...185 // 8. Zásahy státu do cen ...186 // 8.1 Cenový strop (maximální cena)...186 // 8.2 Spotřební daň ...192 // 8.3 Subvence k ceně ...196 // 8.4 Státní intervenční nákupy ...200 // Shrnutí...202 // Klíčové pojmy...203 // Otázky a příklady...203 // 9. Poptávka po výrobních faktorech ...206 // 9.1 Výrobní faktory...206 // 9.2 Produkční funkce a zákon klesajících výnosů ..._...207 // 9.3 Poptávka po výrobním faktoru...211 // 9.4 Zmény poptávky po výrobním faktoru...215 // 9.5 Volba výrobní techniky a technická substituce...217 // Shrnutí...221 // Klíčové pojmy...222 // Otázky a příklady...222 // 10. Nabídka a trh specifického výrobního faktoru ...225 // 10.1 Transferová platba a renta ...225 // 10.2 Nabídka a (nájemní) trh kapitálového statku...226 // 10.3 Nabídka a trh pracovní profese...228 // 10.4 Nabídka a renta v krátkém a dlouhém období...231 // 10.5 Kompenzující mzdové rozdíly ...236 // 10.6 Výrobní faktory s nepružnou nabídkou...237 // Shrnutí...241 // Klíčové pojmy ...241 // Otázky a příklady...241 // 11. Nabídka práce a trh práce...243 // 11.1 Nabídka práce ...243 // 11.2 Nominální a reálné zvýšení mzdy...248 // 11.3 Trh práce ...249 // 11.4 Lidský kapitál ...254 // Shrnutí...257 // Klíčové pojmy ...257 // Otázky ...257 // Dodatek 1: Indiferenční analýza ...258 // Dodatek 2: Mezinárodní migrace práce ...259 // Shrnutí dodatků ...263 // Otázky k dodatkům ...263 //
12. Nezaměstnanost ...264 // 12.1 Míra nezaměstnanosti...264 // 12.2 Nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická ...266 // 12.3 Nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná ...270 // 12.4 Dlouhodobá nezaměstnanost ...276 // Shrnutí ...277 // Klíčové pojmy ...278 // Otázky a příklady...278 // 13. Kapitál a úrok...280 // 13.1 Kapitál a investice ...280 // 13.2 Ürok a míra časové preference...284 // 13.3 Nominální a reálná úroková míra .’...286 // 13.4 Nabídka zapůjčitelných fondů (úspory) ...288 // 13.5 Poptávka po zapůjčitelných fondech (investice) ...290 // 13.6 Trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu) ...293 // Shrnutí...298 // Klíčové pojmy ...299 // Otázky a příklady...299 // Dodatek: Mezinárodní pohyby kapitálu ...300 // Shrnutí dodatku ...302 // 14. Investiční rozhodování a podnikání ...304 // 14.1 Aktiva ...304 // 14.2 Cena perpetuity ...305 // 14.3 Cena anuity - dnešní hodnota budoucích výnosů ...308 // 14.4 Míra výnosu...311 // 14.5 Riziko a míra výnosu...313 // 14.6 Morální hazard...316 // 14.7 Podnikatel ...321 // Shrnutí...325 // Klíčové pojmy ...326 // Otázky a příklady...326 // 15. Vlastnictví...328 // 15.1 Vlastnictví soukromé a veřejné...328 // 15.2 Oddělení vlastnictví a řízení - problém „pána a správce“...333 // 15.3 Nepřátelské převzetí...337 // 15.4 Problém menšinového vlastníka...340 // 15.5 Družstevní vlastnictví...341 // 15.6 Zaměstnanecké vlastnictví ...343 // Shrnutí...345 // Klíčové pojmy ...345 // Otázky...346 // 16. Externality ...347 // 16.1 Negativní externality ...347 // 16.2 Pozitivní externality...349 // 16.3 Externalita - porušení práva...350 // 16.4 Externality a morálka...352 // 16.5 Externality a efektivnost...353 // 16.6 Soukromá vyjednávání a Coaseho teorém...356 // 16.7 Vlastnická práva...361 //
16.8 Transakční náklady...-...362 // Shrnutí...364 // Klíčové pojmy ...365 // Otázky a příklady...365 // Dodatek: Převoditelná práva ke znečišťování ... 367 // Klíčové pojmy dodatku ...371 // 17. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky...372 // 17.1 Volné zdroje...372 // 17.2 Volné statky...377 // 17.3 Veřejné statky ...380 // Shrnutí...382 // Klíčové pojmy ...383 // Otázky a příklady...383 // 18. Veřejná volba ...385 // 18.1 Volba mezi veřejnými a soukromými statky...385 // 18.2 Racionální neznalost...389 // 18.3 Zájmové skupiny ...391 // Shrnutí...395 // Klíčové pojmy ...396 // Otázky ...i...396 // Dodatek 1: Teorém středového voliče ...396 // Dodatek 2: Politické strany v boji o voliče ...400 // Shrnutí dodatků ...403 // Klíčové pojmy dodatků ...403 // 19. Domácí produkt...404 // 19.1 Hrubý a čistý domácí produkt...404 // 19.2 Nominální a reálný domácí produkt...408 // 19.3 Domácí produkt jako přidaná hodnota ...412 // 19.4 Agregátní výdaje a domácí produkt ...413 // 19.5 Úspory z HDP ...417 // 19.6 Veřejný sektor ...418 // 19.7 Zahraniční obchod ...421 // Shrnutí...423 // Klíčové pojmy ...424 // Otázky a příklady...424 // Dodatek: Národní produkt ...425 // Shrnutí dodatku ...426 // Klíčové pojmy dodatku ...426 // Otázky k dodatku...426 // 20. Spotřeba a investice ..."...427 // 20.1 Spotřební funkce ...427 // 20.2 Permanentní důchod - krátkodobá a dlouhodobá spotřební funkce* ... 432 // 20.3 Změny spotřební funkce ...435 // 20.4 Plánované investice a rovnovážný HDP...436 // 20.5 Důchodotvomý účinek investic - výdajový multiplikátor...439 // 20.6 Kapacitotvorný účinek investic...442 // Shrnutí...443 // Klíčové pojmy ...443 // Otázky a příklady...444 // Dodatek: Model s linií pod úhlem 45° ...445 //
21. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích...448 // 21.1 Proč vznikly peníze ...448 // 21.2 Peníze - prostředek směny...450 // 21.3 Peněžní zůstatky - likvidní aktivum...454 // 21.4 Transakční a opatmostní zůstatky...458 // 21.5 Peněžní zůstatky a důchod...460 // 21.6 Peněžní zůstatky a úroková míra ...461 // 21.7 Nominální a reálné peněžní zůstatky ...462 // 21.8 Poptávka po peněžních zůstatcích...463 // Shrnutí...465 // Klíčové pojmy ...466 // Otázky a příklady...466 // 22. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz...467 // 22.1 Banky s částečnými rezervami a tvorba peněz ...467 // 22.2 Peněžní zásoba a její změny...474 // 22.3 Rovnováha trhu peněz ...475 // 22.4 Trh peněz, trh zapůjčitelných fondů a investice ...478 // Ekonomie // Shrnutí ...479 // Klíčové pojmy ...480 // Otázky a příklady...480 // 23. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt ...481 // 23.1 Agregátní poptávka ...481 // 23.2 Agregátní nabídka a potenciální produkt...486 // 23.3 „Šoky“ ze strany poptávky...490 // 23.4 „Šoky“ ze strany nabídky...493 // Shrnutí...496 // Klíčové pojmy...497 // Otázky a příklady... 497 // Dodatek: Kvantitativní teorie peněz ...498 // Shrnutí dodatku ...499 // Klíčové pojmy dodatku ...499 // 24. Hospodářský cyklus...500 // 24.1 Strukturální a cyklické výkyvy...500 // 24.2 Fáze hospodářského cyklu ...501 // 24.3 Příčiny hospodářských cyklů ...502 // 24.4 Finanční krize ...506 // 24.5 Bankovní panika ...508 // Shrnutí...509 // Klíčové pojmy ...509 // Otázky ...510 // Dodatek 1: Akcelerátor ...510 // Dodatek 2: Hospodářská deprese 30. let...514 // Shrnutí dodatků ...517 // Klíčové pojmy dodatků ...517 // 25. Ekonomický růst ...518 // 25.1 Růst potenciálního produktu...518 // 25.2 Ekonomický růst a přírodní zdroje...521 //
25.3 Akumulace kapitálu...523 // 25.4 Velikost trhu...525 // 25.5 „Bludný kruh chudoby“ a společenský systém...527 // Shrnutí...530 // Klíčové pojmy ...531 // Otázky ...531 // 26. Inflace...532 // 26.1 Měření inflace ...533 // 26.2 Inflace a přerozdělování...537 // 26.3 Zamlžení cenových informací...540 // 26.4 Poptávková inflace...541 // 26.5 Nákladová inflace...544 // 26.6 Inflační spirála...546 // 26.7 Inflační očekávání a setrvačná inflace...548 // 26.8 Phillipsova křivka a volba mezi inflací a nezaměstnaností ...550 // 26.9 Přirozená míra nezaměstnanosti ...554 // 26.10 Akcelerující inflace ...556 // Shrnutí...558 // Klíčové pojmy ...559 // Otázky a příklady...560 // 27. Měnový kurz...562 // 27.1 Měnový kurz a měnový trh...562 // 27.2 Měnový kurz a úroková parita ...566 // 27.3 Úroková parita a očekávaná depreciace ...568 // 27.4 Teorie parity kupní síly - absolutní verze...570 // 27.5 Teorie parity kupní síly - relativní verze...573 // 27.6 Depreciace a inflace ...574 // 27.7 Intervence státu do měnového kurzu...575 // 27.8 Režimy stabilního kurzu...576 // Shrnutí...579 // Klíčové pojmy ...580 // Otázky...580 // Dodatek: Měnová krize ...581 // Shrnutí dodatku ...586 // 28. Platební bilance a obchodní bilance...587 // 28.1 Platební bilance ...587 // 28.2 Rovnováha platební bilance ...591 // 28.3 Finanční účet platební bilance ...593 // 28.4 Obchodní bilance...593 // 28.5 Nerovnováha obchodní bilance...598 // 28.6 Je aktivní obchodní bilance „dobrá věc“?...603 // 28.7 Zahraniční dluh ...604 // Shrnutí...607 // Klíčové pojmy ...608 // Otázky...608 // Dodatek: Výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice ...610 // Shrnutí dodatku ...613 // Klíčové pojmy dodatku ...613 // Ekonomie //
29. Státní rozpočet ...614 // 29.1 Veřejné rozpočty a státní rozpočet ...614 // 29.2 Výdaje státního rozpočtu ...616 // 29.3 Byrokracie a bujení státního rozpočtu...617 // 29.4 Přerozdělování...623 // 29.5 Daně. šedá ekonomika a Lafferova křivka ...627 // 29.6 Nepřímé daně...629 // 29.7 Tendence k rozpočtovým schodkům...630 // 29.8 Strukturální a cyklický schodek státního rozpočtu ...631 // 29.9 Financování rozpočtového schodku ...634 // 29.10 Politický cyklus...635 // 29.11 Rozpočtový schodek a vládní půjčky...637 // 29.12 Rozpočtový schodek a efekt vytěsňování...639 // 29.13 Rozpočtový schodek a fikce „obědu zdarma“...641 // Shrnutí...645 // Klíčové pojmy ...646 // Otázky a příklady...647 // 30. Měnová politika ...649 // 30.1 Nezávislost centrální banky ...649 // 30.2 Cíle a nástroje měnové politiky ...652 // 30.3 Slučitelnost cílů měnové politiky...653 // 30.4 Aktivistická měnová politika ...656 // 30.5 Adaptivní očekávání a racionální očekávání...659 // 30.6 Racionální očekávání a neúčinnost měnové politiky...662 // 30.7 „Ukotvení“ měnovým kurzem ...668 // 30.8 Pravidlo stálého měnového růstu (měnové cílování)...670 // 30.9 Inflační cílování ...672 // 30.10 Desinflační politika ...675 // Shrnutí...679 // Klíčové pojmy ...680 // Otázky a příklady...681 // Slovník základních pojmů ...683 // Řešení vybraných otázek a příkladů...699 // Jmenný rejstřík ...719 // Věcný rejstřík...721 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC