Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
191 s. ; 30 cm

objednat
Vydavatel: Univ. Karlova
Přehled literatury
Určeno pro posluchače fakulty matematicko-fyzikální
000027186
Rekat.
Předmluva // Kapitola 1 // PŘEDMĚT EKONOMETRIE // 1,1 Definice ekonometrie // 1.2. Historický vývoj ekonometrie // 1.3. Úloha ekonometrie v socialistické ekonomice // 1.4. Příbuzné obory // 1.5. Vztahy mezi ekonomickými proměnnými // Kapitola 2. // POMOCNÁ TVRZENÍ // 2.1. Věty o maticích // 2.2. Některé poznámky ke statistickým odhadům // 2.3. Některá další tvrzení z oblasti matematické statistiky a stochastických procesů // 2.4. Metoda hlavních komponent // Kapitola 3 // KLASICKÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE // ’3,1. Popis modelu a odhad parametrů metodou najmenších čtverců // 3.2. Předpověď v modelu // 3.3. Klasický normální model lineární regrese // 3.4. Některé další poznámky ke klasickému modelu lineární regrese // Kapitola 4. // ZOBECNĚNÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE // 4.1. Aitkn.nův odhad v zobecněném modelu lineární regrese // 4.2. Heteroskedasticita // 4.3. Autokorelace reziduí // Kapitola 5. // SPECIÁLNÍ PROBLÉMY LINEÁRNÍ REGRESE 78 , // 5.1. Kvalitativní proměnné // 5 2. Využití apriorní informace při odhadu parametrů // Kapitola 6. // VÍCEROZMĚRNÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE A SOUSTAVA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH ROVNIC // 6.1. Vícerozměrný model lineární regrese // 6.2. Soustava lineárních regresních rovnic // Kapitola 7. // LINEÁRNÍ REGRESE S NÁHODNÝMI REGRESORY // 7.1. Nezávislá stochastická lineární regrese // 7.2. Stochastická lineární autoregrese ... 108 // 7.3. Současně nekorelovaná stochastická lineární regrese // 7.4. Obecná stochastická lineární regrese 1U // SOUSTAVY SIMULTÁNNÍCH ROVNIC 122 // OD aarib Strukturální tvar soustavy simultánních rovnic 127 // 8.2. Redukovaný tvar soustavy simultánních rovnic 129 // 8.3. Stochastická specifikace soustavy simultánních rovnic 130 //
Kapitola 9. // METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ 136 // 9.1. Odhad v redukovaném tvaru soustavy // simultánních rovnic // 9.2. Problém identifikova jiosti v soustavách // simultánních rovnic // 9.3 Nepřímá metoda nejmenších čtverců ...146 // 9.4. Rekurzivní systémy 148 // Kapitola 10. // METODY ODHADU PRO JEDNU ROVNICI SIMULTÁNNÍ SOUSTAVY 159 // 10.1. Dvoustupňová metoda nejmenáích čtverců 155 // 10.2. Odhady ?-té třídy 162 // 10.3. Metoda nejmenšího podílu rozptylů ...164 // Kapitola 11. // METODY ODHADU PRO VŠECHNY ROVNICE SIMULTÁNNÍ SOUSTAVY 171 // 11.1. Třístupňová metoda najmenších čtverců 171 // 11.2. Metoda maximální věrohodnosti s úplnou informací // Kapitola 12. // SROVNÁNÍ RŮZNÝCH METOD ODHADU V SOUSTAVÁCH SIMULTÁNNÍCH ROVNIC 179 // Kapitola 13. // NĚKTERÉ DALŠÍ PROBLÉMY 183 // 13.1. Odvozený odhad parametrů redukovaného tvaru. .183 // 13.2. Agregace v lineárním modelu 184 // 13.3. Nelineární modely 186 // Literatura // 190
(OCoLC)39593529
cnb000020971

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC