Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
191 s. ; 30 cm

objednat
Vydavatel: Univ. Karlova
Přehled literatury
Určeno pro posluchače fakulty matematicko-fyzikální
000027186
Rekat.
Předmluva // Kapitola 1 . // PŘEDMĚT EKONOMETRIE // 1,1• Definice ekonometrie • • • // 1.2. Historický vývoj ekonometrie . • • // 1.3. Úloha ekonometrie v socialistické // ekonomice • • * // 1.4. Příbuzné obory • • • // 1.5. Vztahy mezi ekonomickými proměnnými . . . // Kapitola 2. // POMOCNÁ TVRZENÍ // 2.1. Věty o maticích ... // 2.2. Některé poznámky ke statistickým odhadům . // 2.3. Některá další tvrzení z oblasti matematické statistiky a stochastických procesů . . . // 2.4. Metoda hlavních komponent . • • // Kapitole 3» // KLASICKÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE // ’3,1. Popis modelu a odhad parametrů metodou najmenších čtverců • • • // 3.2. Předpověď v modelu • • • // 3.3. Klasický normální model lineární regrese . // 3.4. Některé další poznámky ke klasickému modelu // lineární regrese • • • // Kapitola 4. // ZOBECNĚNÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE // 4.1. Aitkn.nův odhad v zobecněném modelu lineární regrese * • • // 4.2. Heteroskedas.ticita // 4.3. Autokorelace reziduí // Kapitola 5._ // SPECIÁLNÍ PROBLÉMY LINEÁRNÍ REGRESE 78 , // 5.1. Kvalitativní proměnné ... // 5 2. Využití apriorní informace při odhadu ’ parametrů ... - // Kapitola 6. // VÍCEROZMĚRNÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE A SOUSTAVA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH ROVNIC // 6.1. Vícerozměrný model lineární regrese ... // 6.2. Soustava lineárních regresních rovnic ... // Kapitola 7. // LINEÁRNÍ REGRESE
S NÁHODNÝMI REGRESORY ?? // 7.1. Nezávislá stochastická lineární regrese . . . // 7.2. Stochastická lineární autoregrese ... 108 // 7.3. Současně nekorelovaná stochastická // lineární regrese ... // 7.4. Obecná stochastická lineární regrese • • • • 1U // SOUSTAVY SIMULTÁNNÍCH ROVNIC 122 // OD • •aarib • Strukturální tvar soustavy simultánních rovnic * * * . . 127 // 8.2. Redukovaný tvar soustavy simultánních rovnic * * * . . 129 // 8.3. Stochastická specifikace soustavy simultánních rovnic * * * . . 130 // Kapitola 9. // METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ // 136 // 9.1. Odhad v redukovaném tvaru soustavy // simultánních rovnic ... // 9.2. Problém identifikova jiosti v soustavách // simultánních rovnic ... J // -6- // i’ // 9.3» Nepřímá metoda nejmenších čtverců ...146 // 9.4. Rekurzivní systémy . « . . .148 // Kapitola 10. // METODY ODHADU PRO JEDNU ROVNICI // SIMULTÁNNÍ SOUSTAVY 159 // 10.1. Dvoustupňová metoda nejmenáích čtverců . . . .155 // 10.2. Odhady ?-té třídy 162 // 10.3. Metoda nejmenšího podílu rozptylů ...164 // Kapitola 11. // METODY ODHADU PRO VŠECHNY ROVNICE // SIMULTÁNNÍ SOUSTAVY 171 // 11.1. Třístupňová metoda najmenších čtverců . . . .171 // 11.2. Metoda maximální věrohodnosti s úplnou // informací ... . • .  // Kapitola 12. // SROVNÁNÍ RŮZNÝCH METOD ODHADU // V SOUSTAVÁCH SIMULTÁNNÍCH ROVNIC 179 // Kapitola 13. // NĚKTERÉ DALŠÍ PROBLÉMY 183 // 13.1. Odvozený
odhad parametrů redukovaného tvaru. .183 // 13.2. Agregace v lineárním modelu 184 // 13.3. Nelineární modely 186 // Literatura // 190
(OCoLC)39593529
cnb000020971

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC