Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1987
318 s. ; 20 cm

objednat
Sbírka ekonomických a encyklopedických publikací
000027191
Úvod 3 // 1. Platební styk a podnikové finance 5 // 1.1, Pokladní agenda v zemědělském podniku 6 // 1.2. Bezhotovostní placení a platební kalendář 9 // 1.3. Výpočet potřeby úvěru // 1.4. Normování obratových prostředků 13 // Přílohy 18 // 2. Materiálové zásoby 25 // 2.1 Sestavení plánu materiálně technického zásobování 29 // 2.1.1. Sestavení plánu MTZ v zemědělském podniku 29 // 2.1.2. Sestavení plánu MTZ v podniku potravinářského průmyslu 31 // 2.2. Zajištění materiálu 33 // 2.3. Zjišťování stavu a sledování pohybu materiálových zásob 34 // 2.4. Operativní, analytická a syntetická evidence zásob 36 // 2.5. Statistika a rozbor 37 // Přílohy 40 // 3. Základní prostředky a investice 51 // 3.1. Plánování potřeb základních prostředků 53 // 3.2. Pořizování základních prostředků 55 // 3.3. Opotřebení základních prostředků 56 // 3.4. Vyřazení základních prostředků 58 // 3.5. Statistika a rozbor základních prostředků 59 // Přílohy 64 // 4. Mzdy 70 // 4.1. Prvotní záznamy a běžné zápisy v oblasti mezd 72 // 4.2. Zpracování mezd 73 // 4.3. Statistika a rozbor 78 // Přílohy 83 // sir. // 5. Výrobní činnost a náklady 94 // 5.1. Členění nákladů na činnosti 96 // 5.2. Příprava výroby, předběžné kalkulace a rozpočty 98 // 5.2.1. Plánování výroby v zemědělském podniku 98 // 5.2.2. Předběžné kalkulace a rozpočty 103 // 5.2.3. Příprava výroby a předběžné kalkulace v podniku // potravinářského průmyslu 104 // 5.3. Evidence výroby v zemědělském podniku 106 // 5.3.1. Prvotní evidence rostlinné výroby 107 // 5.3.2. Prvotní evidence živočišné výroby 110 // 5.3.3. Oceňování a účtování výrobků, zvířat a nedokončené výroby 111 // 5.4. Evidence výroby v potravinářském podniku 113 //
5.4.1. Schéma evidence výroby 114 // 5.4.2. Prvotní doklady o výrobě 114 // 5.4.3. Oceňování a účtování výrobků 115 // 5.5. Výsledné kalkulace 117 // 5.5.1. Výsledné kalkulace v zemědělském podniku 117 // 5.5.2. Výsledné kalkulace v potravinářském průmyslu 120 // 5.6. Kontrola rozpočtu 121 // 5.7. Statistika a rozbor 122 // Přílohy 127 // 6. Odbyt 153 // 6.1. Zemědělský podnik a společné údaje pro všechny // úlohy 155 // 6.2. Dodávky výrobků rostlinné výroby 155 // 6.3. Dodávlžy výrobků živočišné výroby 160 // 6.4. Dodávky zvířat 161 // 6.5. Odbyt v potravinářském podniku 164 // Přílohy 167 // 7. Hospodářský výsledek I79 // 7.1. Zjiátování hospodářského výsledku 180 // 7.1.1. Zjišťování hospodářského výsledku v zemědělském podniku 180 // 7.1.2. Zjišťování hospodářského výsledku na úrovni závodu v podniku potravinářského průmyslu 182 // 7.2, Použití hospodářského výsledku 182 // 7.3. Rozbor hospodářského výsledku 185 // 7.3.1. Rozbor hospodářského výsledku v zemědělském podniku 185 // 7.3.2. Rozbor hospodářského výsledku v podniku potravinářského průmyslu 186 // Přílohy 189 // 8. Souvislý příklad 197 // Základní údaje o zemědělském podniku 1 97 // Pracovní skupina 1 - Rostlinná výroba 199 // 2 - Živočišná výroba 220 // 3 - Pomocné činnosti 242 // 4 - Zásobování, odbyt a investiční činnost 259 // 5 - Souhrnné ekonomické informace 278 // Přílohy pro všechny tematické celky a souvislý příklad 309
cnb000032268

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC