Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Mladá fronta : Fond Akademie věd České republiky pro vydávání vědecké literatury, 1995
408 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-204-0237-3 (Mladá fronta ; váz.)
Ilustrace Zuzana Foglarová
Dotisk 1999
Obsahuje rejstříky
000027295
Úvodem // 1. KLASICKÁ MECHANIKA // 1.1 Popisujeme pohyb: poloha, rychlost, zrychlení // 1.2 První Newtonův zákon. Inerciální soustava // 1.3 Druhý a třetí Newtonův zákon // 1.4 Vektory // 1.5 Práce. Energie // 1.6 Integrál // 1.7 Energie kinetická a potenciální // 1.8 Otáčivý pohyb. Moment hybnosti a síly // 1.9 Příklady jednoduchých pohybů // 1.10 Pohyb v neinerciálních soustavách // 2. TERMODYNAMIKA A STATISTICKÁ FYZIKA // 2.1 První věta termodynamická // 2.2 Termodynamická rovnováha // 2.3 Statistické rozdělení. Teplota // 2.4 Věta o rovnoměrném rozdělení energie // 2.5 Entropie. Druhá věta termodynamická // 2.6 Stavová rovnice ideálního plynu // 2.7 Vratné procesy // 3. MECHANIKA SPOJITÝCH PROSTŘEDÍ // 3.1 Tlak a napětí // 3.2 Deformace // 3.3 Vztah mezi napětím a deformací // 3.4 Hydrostatika // 3.5 Hydrodynamika v teorii // 3.6 Stabilita // 3.7 Turbulence // 3.8 Hydrodynamika v praxi // 3.9 Fourierův rozklad // 3.10 Vlnění // 3.11 Zvuk // 3.12 Nadzvukové proudění a rázová vlna // 4. ELEKTROMAGNETISMUS A OPTIKA // 4.1 Elektrický náboj // 4.2 Elektrické pole // 4.3 Elektrostatika v látkovém prostředí // 4.4 Magnetostatika ve vakuu // 4.5 Magnetostatika v látkovém prostředí 153 // 4.6 Jednotky 156 // 4.7 Elektromagnetická indukce 158 // 4.8 Řešení Maxwellových rovnic 162 // 4.9 Elektromagnetické záření 164 // 4.10 Optika 168 // 4.11 Optické zobrazení 176 // 4.12 Difrakce světla 180 // 5. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 187 // 5.1 Galileiho princip a Galileiho transformace 189 // 5.2 Einsteinův princip relativity 192 // 5.3 Časoprostor v klasické fyzice 196 // 5.4 Časoprostor v relativistické fyzice // a Lorentzovy transformace 204 // 5.5 Důsledky Lorentzových transformací 208 // 5.6 Dopplerůvjev 216 // 5.7 E = mc2 220 //
6. KVANTOVÁ FYZIKA 227 // 6.1 Planckova kvantová hypotéza a Einsteinova teorie // měrných tepel 229 // 6.2 Bohrův a Sommerfeldův model atomu 233 // 6.3 De Broglieovy „vlny hmoty“ // a Schrödingerova rovnice 234 // 6.4 Interpretace vlnové funkce 237 // 6.5 Relace neurčitosti 242 // 6.6 Moment hybnosti 249 // 6.7 Spin 258 // 6.8 Pauliho princip. Bosony a fermiony 262 // 6.9 Kvantová a klasická statistika 267 // 6.10 Problémy s interpretací kvantové mechaniky 269 // 6.11 Atomová fyzika 275 // 6.12 Atom vodíku 278 // 6.13 Víceelektronové atomy 281 // 6.14 Mendělejevova periodická soustava prvků 283 // 6.15 Chemická vazba 287 // 6.16 Jaderná fyzika 296 // 6.17 Energie jádra 300 // 6.18 Radioaktivita 302 // 6.19 Jaderné reakce 310 // 6.20 Elementární částice: experimenty 316 // 6.21 Elementární částice: interakce 323 // 6.22 Elektromagnetická interakce 326 // 7 // 6.23 Silná a slabá interakce 329 // 6.24 Spektrum elektromagnetického záření 335 // 6.25 Krystaly 342 // 6.26 Krystalová mřížka 347 // 6.27 Mechanické vlastnosti pevných látek 351 // 6.28 Elektrony v pevných látkách 354 // 7. OBECNÁ TEORIE RELATIVITY 364 // 7.1 Princip ekvivalence 364 // 7.2 Gravitace a geometrie 369 // 7.3 Einsteinovy rovnice 375 // 7.4 Schwarzschildovo řešení a gravitační kolaps 378 // 7.5 Kosmologie 387 // 8. PŘÍLOHY 395 // 8.1 Matematická notace 395 // 8.2 Elementární funkce 396 // 8.3 Veličiny a jednotky 398 // 8.4 Fyzikální konstanty 399 // REJSTŘÍK 401
(OCoLC)36363887
cnb000740920

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC