Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : SNTL, 1989
195 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-03-00038-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii
000027367
PŘEDMLUVA 8 // 1. NAPÁJECÍ ZDROJE // 1.1. Usmerňovače // 1.1.1. Jednocestné usměrňovače // 1.1.2. Dvoucestné usměrňovače // 1.1.3. Zdvojovač napětí // 1.2. Zvlnění a filtrace usměrněného napětí // 1.3. Stabilizátory stejnosměrného napětí // 1.3.1. Parametrické stabilizátory napětí // 1.3.2. Stabilizátory napětí se zpětnou vazbou // 1.4. Stabilizátory proudu // 1.5. Měniče napětí // 1.6. Zdroje vysokých stejnosměrných napětí. // 1.6.1. Násobič napětí // 1.6.2. Impulsové zdroje vysokých napětí // 1.6.3. Vysokofrekvenční zdroje vysokých napětí // Kontrolní otázky // 2. ZESILOVAČE 31 // 2.1. Základní pojmy z oboru zesilovačů 31 // 2.2. Zesilovač s bipolárním tranzistorem v zapojení se společným emitorem 32 // 2.2.1. Klidový stav zesilovače 32 // 2.2.2. Dynamický stav zesilovače 34 // 2.2.3. Zesilovač malého a velkého signálu 36 // 2.2.4. Dynamické vlastnosti zesilovače 36 // 2.3. Zesilovač s unipolárním tranzistorem v zapojení se společným emitorem 39 // 2.4. Závislost přenosových vlastností zesilovače na frekvenci 41 // 2.4.1. Znázorňování frekvenčních charakteristik zesilovače 43 // 2.4.2. Frekvenční charakteristiky a mezní frekvence zesilovače 43 // 2.4.3. Vícestupňový zesilovač 46 // 2.5. Zpětná vazba v zesilovači 48 // 2.5.1. Zesílení zesilovače se zpětnou vazbou 48 // 2.5.2. Záporná a kladná zpětná vazba 49 // 2.5.3. Stabilita zesilovače se zpětnou vazbou 50 // 2.6. Zesilovač s tranzistorem v zapojení se společným kolektorem 51 // 2.7. Zesilovač se společnou bází 55 // 2.8. Rozdílový (diferenční) zesilovač 57 // 5 // 2.9. Impulsové zesilovače 59 // 2.9.1. Harmonický a neharmonický signál 59 // 2.9.2. Zesilování a zkreslení pravoúhlých impulsů 61 // 2.10. Selektivní zesilovače 63 //
2.10.1. Zesilovač s jednoduchým rezonančním obvodem 64 // 2.10.2. Neutralizace 70 // 2.11. Výkonové zesilovače 72 // 2.11.1. Pojem pracovní třídy zesilovače 72 // 2.11.2. Nízkofrekvenční výkonové zesilovače 73 // 2.11.3. Vysokofrekvenční výkonové zesilovače 75 // 2.12. Operační zesilovače 76 // 2.12.1. Nejdůležitější všeobecné vlastnosti operačních zesilovačů 77 // 2.12.2. Základní zapojení operačních zesilovačů 77 // Kontrolní otázky 81 // 3. OSCILÁTORY 83 // 3.1. Oscilátory harmonických kmitů 83 // 3.1.1. Oscilátory LC 83 // 3.1.2. Oscilátory řízené krystalem 92 // 3.1.3. Oscilátory RC 94 // 3.2. Oscilátory obdélníkových kmitů . . 100 // 3.2.1. Astabilní multivibrátor 100 // 3.2.2. Další způsob vytváření periodických obdélníkových kmitů 104 // 3.3. Oscilátory napětí pilového průběhu 105 // 3.3.1. Oscilátor s nabíjecím obvodem 105 // 3.3.2. Oscilátor s integrátorem 107 // Kontrolní otázky 109 // 4. MIKROELEKTRONIKA 110 // 4.1. Analogové integrované obvody 110 // 4.1.1. Napájení a nastavení pracovních bodů integrovaných obvodů 110 // 4.1.2. Zesilovače malého signálu pro všeobecné použití 112 // 4.1.3. Integrované rozdílové zesilovače 114 // 4.1.4. Integrované operační zesilovače 115 // 4.1.5. Integrované výkonové nízkofrekvenční zesilovače 118 // 4.2. Základní principy logických obvodů 119 // 4.2.1. Princip logiky 119 // 4.2.2. Úplný soubor logických funkcí 121 // 4.2.3. Logické členy a logické obvody 123 // 4.2.4. Logická konvence 125 // 4.2.5. Vytvoření logických členů elektronickými obvody 125 // 4.2.6. Sekvenční logické obvody 133 // Kontrolní otázky 141 // 6 // 5. PRINCIP ROZHLASOVÉHO PŘENOSU 142 // 5.1. Vysokofrekvenční vedení 143 // 5.2. Antény 144 // 5.3. Šíření elektromagnetických vln 145 //
5.4. Základní způsoby modulace 147 // 5.4.1. Amplitudová modulace // 5.4.2. Frekvenční modulace 150 // 5.5. Rozhlasový přijímač 152 // 5.5.1. Základní vlastnosti přijímačů 153 // 5.5.1. Činnost přijímačů 154 // 5.5.3. Směšovače 154 // 5.5.4. Demodulátory 155 // Kontrolní otázky 159 // 6. PRINCIPY TELEVIZNÍ TECHNIKY 160 // 6.1. Základní pojmy televizní techniky 160 // ’ 6.2. Přeměna obrazu na elektrický signál • 165 // 6.3. Televizní studio 168 // 6.4. Normalizovaný televizní kanál 169 // 6.5. Televizní přijímač 170 // 6.6. Barevná televize 175 // Kontrolní otázky 192 // ODPOVĚDI NA KONTROLNÍ OTÁZKY . . . 193 // LITERATURA 195 // 7
(OCoLC)39408636
cnb000048767

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC