Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Svitavy : Trinitas, 1998
155 s.

objednat
ISBN 80-86036-05-7 (brož.)
Studium ; 104
Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity ; sv. 2
Bůh - důkazy - studie
Bůh - hypotézy - studie
000027718
OBSAH // Úvodní poznámky 9 // 1. Bůh jako předmět filozofického dokazování 14 // 1.1. Problém Boha ve starověké filozofii 15 // 1.1.1. Platonova nauka o Bohu 17 // 1.1.2. Aristotelova onto-teologie 19 // 1.1.3. Sv.Augustin: duše hledá Boha 21 // 1.2. Nauka o Bohu ve středověké filozofii 24 // 1.2.1. Ontologický důkaz existence Boha 26 // 1.2.2. CestyLTQrnáše_Akv. ? existenci Boha 30 // 1.2.3. Námitky proti Tomášovým důkazům 33 // 1.2.4. Dôkazy Boha u Duns Scota 40 // 1.2.5. Počátek skepse: Ockhamismus 41 // a nominalismus. // 1.3. Přístupy ? problému důkazu Boha v novověké 45 filozofii // 1.3.1. Kantovo předkritické a kritické řešení 45 // problému důkazu Boha // 1.4. Novější koncepce důkazů Boha 48 // 1.4.1. J.H.Newman: Důkaz ze svědomí 49 // 1.4.2. J.Maréchal: Bůh jako podmínka možnosti 50 // lidského poznání // 1.4.3. M.Blondel: Bůh imanentní člověku 52 // 1.4.4. Dialektika afirmace G.Marcela 55 // 1.4.5. Kreační metafyzika C.Tresmontanta 57 // 1.4.6. Induktivní důkaz R.Swinburna 61 // 1.4.7. K.Rahner : Bůh ve zkušenosti transcendence 63 // 1.4.8. H.Küng: Hypotéza Boha jako smyslu života 67 // 1.4.9. Poznámka ? pojmu transcendence 69 // 2. Epistemologická analýza metod dokazování 73 // 2.1. Koncepce důkazu v aristotelské filozofii 74 // 2.2. Pojem důkazu ve scholastické filozofii 77 // - 7 - // 2.3. Důkaz v současné filozofii a epistemologii 79 // 2.4. Pojem jistoty 84 // 2.5. První principy
a jejich evidence 88 // 2.6. Kauzalita v přírodních vědách a metafyzická 91 // kauzalita // 2.7. Metoda „nejlepšího vysvětlení“ 94 // 2.8. Epistemologická východiska ? důkazu Boha 101 // u S.Kamiriského. // 2.9. Závěrečné poznámky 104 // 3. Bůh jako téma v současné filozofii 107 // 3.1. Sekularizovaná „mystika“ M.Heideggera 108 // 3.2. M.Buber: Bůh jako absolutní TY 110 // 3.3. E.Levinas: Bůh jako zkušenost „tváře“ 112 // 3.4. L.Wittgenstein: Bůh - slovo v „jazykové hře“ 113 // 3.5. A.N.Whitehead: Bůh, který se „stává“ 115 // 3.6. Ateismus - popření Boha... 117 // Ludwig Feuerbach 117 // Karel Marx 118 // Friedrich Nietzshe 118 // Sigmund Freud 119 // 4. Teismus a věda 121 // 4.1. Věda a filozofie 121 // 4.2. Vědecký kreacionismus? 123 // 4.3. Začátek světa 127 // 4.4. Zákony vesmíru a finalita 133 // 4.5. Filozofické interpretace vědeckých teorií 137 // 4.5.1. Teistický systém E.E.Harrise na bázi 138 // antropického principu // 4.5.2. Hyperfyzika Teilharda de Chardina 140 // 4.6. Inteligibilita světa 143 // 4.7. Pokus o některé závěry 147 // 5. Bůh filozofie a vědy 150 // 5.1. Závěrečné poznámky 153 // - 8 -

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC