Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1996
159 s.,tab.

objednat
ISBN 80-7169-220-4 (brož.)
Obsahuje předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 145
Endokrinologie - příručky
000027789
Obsah // Poděkování ... // Předmluva... // Seznam zkratek... // 1 Hypotalamo-hypofyzární systém ... // 1.1 Anatomie... // 1.2 Fyziologie ... // 13 Vyšetřování hypotalamo-hypofyzámího systému... // 1.3.1 Funkční hormonální vyšetření... // 1.3.2 Zobrazovací metody... // 1.3.3 Oční vyšetření... // 1.4 Patologie hypotalamo-hypofyzámího systému...• • • // 1.4.1 Hyperfunkční syndromy předního laloku hypofýzy // 1.4.1.1 Akromegalie ... // 1.4.1.2 Hyperprolaktinemie ... // 1.4.1.3 Gonadotropní adenomy... // 1.4.1.4 Cushingova choroba... // 1.4.1.5 Tyreotropní adenomy ... // 1.4.1.6 Nefunkční adenomy hypofýzy ... // 1.4.2 Hypofunkční syndromy předního laloku hypofýzy // 1.4.3 Postižení zadního laloku hypofýzy... // 1.4.3.1 Diabetes insipidus ... // 1.4.3.2 Syndrom Schwartzův-Bartterův ... // . . 13 // . . 15 // . . 17 . . 17 . . 17 . . 19 . . 19 . . 20 . . 20 . . 21 . . 21 . . 21 . . 23 . . 24 . . 25 . . 26 . . 26 . . 27 . . 28 , . . 28 . . . 29 // 2 Štítná žláza... // 2.1 Anatomie... • • • // 2.2 Fyziologie ... // 2.3 Vyšetřování ... // 2.3.1 Hormonální vyšetření... // 2.3.2 Zobrazovací metody... // 2.4 Patologie ... // 2.4.1 Hypertyreóza... // 2.4.1.1 Příčiny hypertyreózy... // 2.4.1.2 Klinický obraz... // 2.4.1.3 Hormonální vyšetření... // 2.4.1.4 Diferenciálně diagnostická rozvaha // 30 // 30 // 30 // 31 31 // 31 // 32 32 // 32 // 33 33 33 // 2.4.1.5 Rizika hypertyreózy ... 35 // 2.4.1.6 Léčba
tyreotoxikózy... 35 // 2.4.1.7 Basedowská oftalmopatie ... 37 // 2.4.2 Hypotyreóza ... 39 // 2.4.2.1 Klinický obraz... 39 // 2A2.2 Vyšetřeni... 39 // 2.4.2.3 Komplikace hypotyreózy... 40 // 2.4.2.4 Myxedémové kóma ... 40 // 2.4.2.5 Léčba hypotyreózy...40 // 2.4.2.6 Hypotyreóza novorozence... 41 // 2.4.2.7 Štítná žláza a jod... 41 // 2.4.3 Eufunkční struma... 43 // 2.4.3.1 Klinický obraz a vyšetření... 43 // 2.4.3.2 Léčba...44 // 2.4.4 Záněty štítné žlázy... 44 // 2.4.4.1 Akutní tyreoiditida...45 // 2.4.4.2 Subakutní tyreoiditida (De Quervainova // tyreoiditida)... 45 // 2.4.4.3 Nebolestivá tyreoiditida...46 // 2.4.4.4 Hashimotova tyreoiditida (autoimunní, // lymfocytámí tyreoiditida) ...47 // 2.4.4.5 Riedelova fibrózní tyreoiditida... 47 // 2.4.5 Karcinomy štítné žlázy... 48 // 2.4.5.1 Diferencované karcinomy ... 48 // 2.4.5.2 Nediferencované (anaplastické) karcinomy // štítné žlázy ... 49 // 2.4.5.3 Medulární karcinom... 50 // 2.4.6 Praktický závěr... 51 // 3 Příštítná tělíska a metabolismus kosti... 52 // 3.1 Anatomie... 52 // 3.2 Fyziologie ... 52 // 3.3 Vyšetřování ... 52 // 3.4 Patologie ... 53 // 3.4.1 Hyperparatyreóza... 53 // 3.4.1.1 Primární hyperparatyreóza... 53 // 3.4.2 Hypoparatyreóza ... 56 // 3.4.3 Metabolismus kosti ... 58 // 3.4.3.1 Přehled anatomie a funkce kosti... 58 // 3.4.3.2 Metabolické kostní choroby (metabolické // osteopatie)... 59 // 4 Kůra nadledvin... 61 // 4.1 Anatomie...
61 // 4.2 Fyziologie ... 61 // 4.3 Vyšetřování ... 62 // 4.3.1 Laboratorní vyšetření... 62 // 4.3.2 Zobrazovací metody... 66 // 4.4 Patologie ... 67 // 4.4.1 Hyperfunkce kůry nadledvin... 67 // 4.4.1.1 Cushingův syndrom ... 67 // 4.4.1.2 Vrozená hyperplazie kůry nadledvin... 68 // 4.4.1.3 Hyperaldosteronismus... 70 // 4.4.2 Hypofunkce kůry nadledvin... 72 // 4.4.2.1 Primární insufícience kůry nadledvin // (Addi sono va choroba)... 72 // 4.4.2.2 Sekundární insufícience kůry nadledvin... 73 // 4.4.2.3 Akutní insufícience kůry nadledvin... 74 // 5 Dřeň nadledvin... 75 // 5.1 Anatomie... 75 // 5.2 Fyziologie ... 75 // 5.3 Vyšetřování ... 75 // 5.3.1 Laboratorní vyšetření... 75 // 5.4 Patologie ... 76 // 5.4.1 Hyperfunkce dřeně nadledvin ... 76 // 5.4.1.1 Feochromocytom ... 76 // 6 Ovaria ... 78 // 6.1 Anatomie... 78 // 6.2 Fyziologie ... 78 // 6.3 Vyšetřování ... 79 // 6.4 Patologie ... 80 // 6.4.1 Amenorea... 80 // 6.4.1.1 Primární amenorea... 80 // 6.4.1.2 Sekundární amenorea ... 81 // 6.4.2 Gonadální dysgeneze ... 82 // 6.4.2.1 Turnérův syndrom ... 82 // 6.4.2.2 Varianty gonadální dysgeneze ... 82 // 6.4.3 Steinův-Leventhalův syndrom (syndrom polycystických // ovarií)... 83 // 6.4.4 Ovariální nádory ... 84 // 6.4.5 Hirzutismus... 85 // 6.4.6 Ženská neplodnost endokrinního původu... 86 // 7 Testes... 88 // 7.1 Anatomie . ... 88 // 7.2 Fyziologie ... 88 // 7.3 Vyšetření... 88 // 7.4 Patologie ... 89 // 7.4.1 Mužský hypogonadismus
(testikulární insufícience)... 89 // 7.4.2 Gynekomastie ... 91 // 7.4.3 Mužská neplodnost ... 92 // 7.4.4 Impotence... 93 // 8 Puberta a růst... 96 // 8.1 Fyziologie ... 96 // 8.2 Patologie ... 98 // 8.2.1 Opožděná puberta ... 98 // 8.2.2 Předčasná puberta ... 99 // 8.2.3 Opožděný růst... 100 // 9 Mnohočetná endokrinní adenomatóza, nádory endokrinního pankreatu // a karcinoid... 101 // 9.1 Mnohočetná endokrinní adenomatóza... 101 // 9.2 Nádory endokrinního pankreatu... 102 // 9.3 Karcinoid... 103 // 10 Hormonální antikoncepce ... 104 // 10.1 Estrogen-progestinová kontraceptiva... 104 // 10.1.1 Mechanismus účinku ... 104 // 10.1.2 Složení... 104 // 10.1.3 Klasifikace ... 104 // 10.1.4 Kontraindikace... 105 // 10.2 Progestinová kontraceptiva... 105 // 10.2.1 Mechanismus účinku ... 105 // 10.2.2 Složení... 105 // 10.2.3 Klasifikace ... 106 // 10.2.4 Kontraindikace... 106 // 10.3 Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce ... 106 // 10.3.1 Závažné nežádoucí účinky vyžadující vysazení léčby ... 106 // 10.3.2 Méně závažné nežádoucí účinky ... 107 // 10.3.3 Spolehlivost hormonální antikoncepce... 107 // 10.4 Kriteria výběru hormonální antikoncepce ... 107 // 10.4.1 Věk ... 107 // 10.4.2 Chorobné stavy ... 107 // 10.4.3 Další okolnosti... 108 // 11 Hormonální substituční léčba (HSL) menopauzy... 109 // 11.1 Argumenty pro HSL ... ?9 // 11.2 Kontraindikace HSL... ?9 // 11.3 Indikace HSL ... HO // 11.4 Zahájení
a délka léčby... HO // 11.5 Způsob podávání HSL ... ?1 // 11.6 Kontroly při HSL ... ?2 // 12 Hyperlipoproteinemie ... ?? // 12.1 Lipidogram... ?? // 12.2 Klasifikace ... ? 4 // 12.3 Prakticky nej významnější hyperlipoproteinemie... 115 // 12.3.1 Esenciální hypercholesterolemie (Ha) ... 115 // 12.3.2 Smíšená hyperlipoproteinemie lib ... 117 // 12.3.3 Endogenní hypertriacylglycerolemie... 117 // 12.4 Praktický závěr... ?7 // 13 Normální hodnoty v endokrinológii (Příloha č. 1) ... 119 // 14 Přehled v České republice běžně dostupných léků užívaných // v endokrinologické praxi (Příloha č. 2) ... 128 // Základní literatura... 145 // Rejstřík... 146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC