Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Maxdorf, cop. 1996
504 s. + farmaceutická příl.

objednat
ISBN 80-85800-33-0 (váz.)
Bibliogr. s. 474-486
Rejstř.
Chování - poruchy - klasifikace a diagnostika - příručky
Poruchy duševní - klasifikace a diagnostika - příručky
000028230
OBSAH // O autorovi...9 // Předmluva... 10 // Úvod... 11 // Seznam použitých zkratek... 19 // Obecné principy lékařské klasifikace a vývoj psychiatrické klasifikace...21 // Víceosé diagnostické systémy v psychiatrii...35 // F00-F09 Organické duševní poruchy, včetně symptomatických...57 // Demence...62 // F00 Demence u Alzheimerovy choroby...72 // F0I Vaskulární demence...77 // F02 Demence u chorob klasifikovaných jinde...81 // Amneslický (amnezický) syndrom...85 // Delirium...89 // F06 Jiné duševní poruchy, vznikající následkem onemocnění, poškození // nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění...95 // F07 Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, // poškozením nebo dysfunkcí mozku... 103 // Některé somatické poruchy doprovázené obvykle duševními poruchami... 108 // F10-F19 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním // psychoaktivních látek... 112 // Organické duševní syndromy spojené s psychoaktivními látkami... 115 // FI0 Poruchy vyvolané užíváním alkoholu... 125 // Fl 1 Poruchy vyvolané užíváním opioidů... 131 // F12 Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů... 134 // FI3 Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik... 136 // FI4 Poruchy vyvolané užíváním kokainu... 138 // FI5 Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu)... 140 // FI6 Poruchy způsobené užíváním halucinogenů... 142 // FI7 Poruchy vyvolané
užíváním tabáku ... 143 // FI8 Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel... 145 // FI9 Poruchy vyvolané užíváním několika látek a užíváním jiných // psychoaktivních látek... 145 // F20-F29 Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy... 146 // F20 Schizofrenie... 147 // F21 Schizotypní porucha... 173 // F22 Trvalé duševní poruchy s bludy... 175 // F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy... 182 // F24 Indukovaná porucha s bludy (folie á deux)... 189 // F25 Schizoafektivní poruchy... 191 // F28 Jiné neorganické psychotické poruchy... 195 // 7 // F30-F39 Poruchy nálady (afektivní poruchy)... 196 // Epizody poruch nálady...201 // F30 Manická epizoda...204 // F31 Bipolární afektivní porucha...211 // F32 Depresivní epizoda...219 // F33 Rekurentní depresivní porucha...226 // F34 Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)...234 // F38 Jiné poruchy nálady (afektivní)...241 // F40-F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem // a somatoformní poruchy...243 // Úzkostné poruchy...246 // F40 Fobické úzkostné poruchy...249 // F4I Jiné úzkostné poruchy...257 // F42 Obsedantně-kompulzivní porucha...265 // F43 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení...268 // F44 Disociační (konverzní) poruchy...277 // F45 Somatoformní poruchy...289 // F48 Jiné neurotické poruchy...299 // F50-F59 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami // a somatickými faktory...303 // F50 Poruchy
příjmu jídla...304 // F51 Neorganické poruchy spánku...315 // Mezinárodní klasifikace poruch spánku...334 // F52 Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí...341 // F53 Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím // neklasifikované jinde...351 // F54 Psychické a behaviorální faktory spojené s poruchami // nebo chorobami klasifikovanými jinde...351 // F55 Abúzus látek nevyvolávajících závislost...352 // F60-F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých...353 // F60 Specifické poruchy osobnosti...353 // F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti...381 // F62 Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému // poškození nebo nemoci mozku...382 // F63 Návykové a impulzivní poruchy...387 // F64 Poruchy pohlavní identity...397 // F65 Poruchy sexuální preference (parafilie)...403 // F66 Psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací.. 409 // F68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých...410 // F69 Nespecifikovaná porucha osobnosti a chování v dospělém věku...413 // Klasifikační převodníky MKN-1Ö/MKN-9/MKN-10...414 // Klasifikace DSM-IV s kódy MKN-10...454 // Literatura...474 // Rejstřík...487

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC