Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1999
303 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-268-3 (váz.)
Teologie
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 277-278, bibliografické odkazy a rejstřík
Katolicismus - dějiny - stol.11.-20. - pojednání
Křesťanství - dějiny - stol. 11.-20. - pojednání
000028290
OBSAH // Předmluva... 11 // První kapitola // Z JERUZALÉMA DO ŘÍMA... 13 // 1. Ježíš - zakladatel církve? ... 13 // Ježíšovo vystoupení - Opuštění Zákona - Společenství nebo hierarchie // 2. Pronásledování křesťanů ... 18 // Spor mezi Židy - Nenáviděni Římany - „Nepřátelé státu“ // 3. Konstantinovský obrat ... 25 // Od chudoby к bohatství - Od pastýřů к vládcům - Svazek mezi císařem a církví // 4. Starost o čistotu víry... 31 // Gnóze - Ježíš Kristus: Bůh a člověk - „Jedné podstaty // s Otcem“ - „Pravý Bůh a pravý člověk“ // 5. Křesťanská zbožnost... 39 // Bratrství a ochota pomoci - Eucharistie - Láska ke Kristu -Křestní zbožnost - Ochota к mučednictví - První mniši // Druhá kapitola // POKŘESŤANŠTĚNÍ EVROPY...52 // 1. Síření víry v římském impériu... 52 // 2. Jediné povolené náboženství... 56 // 3. Křest Germánů... 59 // Gótové - Frankové jako průkopníci katolické Evropy - Irské a anglické misie // 4. Misie mezi Slovany ... 68 // Třetí kapitola // PAPEŽ A CÍSAŘ JAKO NOSITELÉ JEDNOHO // KŘESŤANSKÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU...72 // 1. Francký král jako „Imperátor a Augustus“... 72 // Posvěcený král - Ochráněná církev - Od „Patrimonia Petri“ // к papežskému státu // 2. Císař - pán církve... 78 // Duchovní leníci // 3. Boj o biskupa... 82 // Teorie o vztahu církve a státu - Církev - Vliv Čluny -Konfrontace - Rozlišení duchovníhoa světského -Rozšíření papežské jurisdikce // 4. Konec církevního společenství s Konstantinopolí ... 90 // 5. Touha po opravdovém křesťanství... 93 // Křížové výpravy - Hnutí chudoby - Obrana a obnova -Inkvizice - Nové řády - Rozum a srdce při hledání Boha -Aristoteles - Univerzity - Mystikové // Čtvrtá kapitola // NEÚSPĚCH CÍSAŘE A PAPEŽE... 112 // 1. Trvalá krize... 112 //
„Velké schizma“ - Neuskutečněná reforma - Renesanční papežové // 2. „Síly odporu“... 119 // Konciliarismus - „Heretikové“ - Učenci // 3. Martin Luther ...126 // „Ospravedlnění z víry“ - Exkomunikace - Evangelium a světský řád // 4. Reforma církve...137 // Reformátoři - Koncil - Jezuité // 5. Nová doba ...146 // Nový svět - „Redukce“ - Misie v Asii // Pátá kapitola // VZPOURA PROTI CÍRKVI ...154 // 1. Knížata určují vyznání ...154 // 2. Věda jde vlastní cestou...160 // 3. Zbožštění rozumu...166 // Osvícenství - Proti vlivu církve - Církev podřízená státu -Boj proti pověrám - Tolerance a vzdělání // 4. Rozum srdce proti rozumu ducha ...176 // Šestá kapitola // ODDĚLENÍ CÍRKVE OD STÁTU...181 // 1. Francouzská revoluce ... 181 // Napoleon a Pius VII. // 2. Vy vlastnění církve v Německu (Sekularizace)...186 // 3. Zánik církevního státu...188 // 4. Papež jako útočiště a střed ...190 // Vyhlášení papežské neomylnosti // 5. Střetnutí s „duchem doby“ ...194 // Syllabus // 6. Začátek obnovy ...197 // Kulturkampf - Katoličtí laici - Rády a kongregace // Sedmá kapitola // CÍRKEV VE 20. STOLETÍ ...204 // 1. První světová válka...204 // Úsilí papeže o mír - Uložený mír // 2. Nové směry ...210 // Ekumenické hnutí - Nová organizace katolické církve -Katolická sociální nauka - Úloha laiků - Církev jako misie // 3. Církev tváří v tvář diktaturám...218 // Konkordáty - Italský fašismus - Reakce na italský fašismus - Výzva nacionálního socialismu - Evangeličtí křesťané - Židé - Válka // Osmá kapitola // VÝVOJ PO ROCE 1945 ...230 // 1. Druhý vatikánský koncil...230 // 2. Ekumenismus...235 // 3. Církev jako obhájce chudých ...238 // „Teologie osvobození“ // 4. Církev a sociální otázky...240 // 5. Vyhlídky...241 // Orientační data ...243 //
Pontifikáty...273 // Literatura ...277 // Zkratky...279 // Poznámky...280 // Rejstřík...290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC