Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1996
435 s.

objednat
ISBN 80-7021-194-6 (váz.)
Obsahuje rejstříky.
Vatikánský koncil 2. (1962-1965) - pojednání
000028475
Franz kardinál König: Slovo k českému vydání ...19 // Autorovo pozdravení českým čtenářkám a čtenářům ...22 // Namísto předmluvy: Kde stojíme ...24 // KAPITOLA PRVNÍ „Jako když se květ rozevře v nečekaném jaru“ // (Prehistorie Druhého vatikánského koncilu) // I. TÉMĚŘ SPONTÁNNÍ NÁPAD ...29 // 1. Změna v církvi? ...29 // 2. „Osvícen velkou myšlenkou“ ...30 // II. CO JE KONCIL? ...32 // 1. Církevněprávní situace ...32 // 2. Pro srovnání ...35 // 3. Smysl koncilu ...36 // 4. Pravomoc koncilu ...39 // III. NEDOKONČENÝ 1. VATIKÁNSKÝ KONCIL // (d 869/70) ...42 // 1. Program koncilu ...42 // 2. Usnesení koncilu a jeho náhlé ukončení ...43 // IV. PAPEŽSKÁ CENTRÁLNÍ VLÁDA ...45 // 1. Styl a forma řízení církve ...45 // 2. Encykliky a instrukce ...47 // V. JAN XXIII ...48 // 1. Pius XII. a Jan XXIII ...48 // 2. Paradox papeže Jana ...49 // tfíľOHLÁŠENÍ KONCILU ...50 // 1. Plány uspořádat koncil ...50 // 2. Představa Jana XXIII. o koncilu ...52 // 3. Ohlášeni ...53 // Doporučená literatura ...54 // KAPITOLA DRUHÁ // „S odvážným rozletem“ // (Příprava koncilu - vzdor všemu odporu) // I. ODPOR - NEJEN V ŘÍMSKÉ KURII ...56 // 1. Poslušnost podle vlastního uvážení? ...56 // 2. Kritické hlasy ...58 // II. VYTYČENÍ CÍLE - PROTI MNOHA OČEKÁVÁNÍM A OBAVÁM ...61 // 1. S očekáváními se protrhly hráze ...61 // 2. Nebude to unijní koncil ...63 // 3. Co tedy mělo být cílem koncilu? ...65 // 4. „Pastorální koncil“ ...68 // III. VNĚJŠÍ PŘÍPRAVA - BOJ S ĎÁBLEM ZBLÍZKA ...70 // 1. Technické problémy ...70 // 2. Přípravné komise ...71 // 3. „Schémata“ ...74 // 4. Jednací řád ...76 // IV. ZAHÁJENÍ KONCILU - // HODINA JANA XXIII ...79 // Doporučená literatura ...81 //
KAPITOLA TŘETÍ // „Jsme koncil - a žádní školáci“ // (Průběh koncilu) // I. FORMÁLNÍ VÝSLEDEK PŘEDEM ...82 // II. PRŮBĚH KONCILU ...86 // 1. Pro a proti užívání latiny ...86 // 2. Koncil a tisk ...89 // 3. „Pozorovatelé“ ...91 // 4. První jednací období: 11. října - 8. prosince 1962 ...93 // 5. Jednací řád koncilu ...94 // 6. Druhé jednací období: 29. září - 4. prosince 1963 ...97 // 7. Třetí jednací období: 14. září - 21. listopadu 1964 ...98 // 8. Čtvrté jednací období: 14. září-8. prosince 1965 ...98 // III. SKANDÁLY A KRIZE ...99 // 1. První náznaky ...100 // 2. „Nota praevia explicativa“ // (Předběžná vysvětlující poznámka) // ke Konstituci o církvi ...101 // 3. „Černý čtvrtek“: 19. listopad 1964 ...102 // 4. Papežovy otivy ...103 // IV. ZÁVĚR ...104 // Doporučená literatura ...105 // KAPITOLA ČTVRTÁ „Latina jen pro turisty a zahraniční dělníky“ // (Liturgická reforma) // I. NEJVIDITELNĚJŠÍ A NEJTRVALEJŠÍ REFORMNÍ DÍLO KONCILU ...107 // II. LITURGICKÉ HNUTÍ JAKO PREHISTORIE LITURGICKÉ REFORMY ...111 // 1. Liturgie před koncilem ...111 // 2. Liturgické hnutí ...114 // 3. Předkoncilní neděle ...116 // III. VZNIK KONSTITUCE O LITURGII ...118 // 1. Přípravné práce ...119 // 2. Hlasování ...120 // IV. TĚŽIŠTĚ KONSTITUCE O LITURGII ...121 // 1. Národní jazyk v liturgii ...121 // 2. Teologický základ ...123 // V. DŮSLEDKY - A JEDNO HODNOCENÍ ...124 // 1. Důsledky ...124 // 2. Jedno hodnocení ...127 // 3. Nevyřešený problém ...128 // VI. STANOVISKO К JEDNOMU SPORNÉMU OPATŘENÍ JANA PAVLA II ...130 // Doporučená literatura ...132 // KAPITOLA PÁTÁ Z členů církve se stává Boží lid // (Pojetí církve) // I. OBRAZY CÍRKVE ...133 // 1. Od hierarchie k lidu ...133 // 2. Od patristického období po reformaci ...134 // 3. Od reformační epochy po předvečer kocilu ...136 //
II. ZÁPAS KONCILU O POJETÍ CÍRKVE ...138 // 1. Konstituce o liturgii jako preludium ...138 // 2. První koncept z roku 1962 ...139 // 3. Kritika, při níž se tají dech ...141 // 4. Nutná záchrana cti ...144 // 5. Druhý koncept a konečná verze ...146 // III. TĚŽIŠTĚ KONCILNÍHO UČENÍ O CÍRKVI ...148 // Exkurs: Pravidla pro interpretaci textu církevního úřadu -a zvláště Druhého vatikánského koncilu ...148 // 1. Tradice mezi tradicemi ...148 // 2. Kompromisy ...150 // 3. Nové jako dodatek ke starému ...153 // 4. Znalost toho, co předcházelo ...154 // 5. Celý koncil - rozdílně interpretovaný ...156 // 6. Duch a litera ...158 // A. Církev jako „svátost“ ...159 // 1. „Mysterium“ církve ...159 // 2. Katechismový pojem „svátosti“ ...162 // 3. Teologický a pastorální impuls ...164 // 4. Funkce této teze ...169 // B. Církev jako „Boží lid“ ...170 // 1. Kněžství všech pokřtěných ...170 // 2. „Boží lid“ nebo „tělo Kristovo“? ...171 // 3. Boží lid a lid národů ...175 // 4. Pokřtění jako kněží ...177 // 5. „Smysl pro víru“ a učitelský úřad ...179 // C. Církev jako communio ...181 // 1. Tajný vůdčí motiv koncilu ...181 // 2. Společenství s Bohem ...182 // 3. Církev jako communio ...183 // D. Maria a církev ...188 // 1. Bez hádky to nejde ...188 // 2. Střízlivýtext ...190 // E. Evangelická kritika ...191 // 1. Dvě reprezentativní evangelická stanoviska ...192 // 2. Pokus o odpověď ...195 // 3. Odpuštění církvi? ...198 // F. Laici ...199 // Doporučená literatura ...201 // KAPITOLA ŠESTÁ // „Elementy“ se stávají církví // (Ekumenickájednota církve) // I. NEJEKUMENIČTĚJŠÍ ZE VŠECH KONCILŮ ...203 // 1. Ekumenický soukromý dopis ...203 // 2. Vznik dekretu o ekumenismu ...205 //
II. CO ŘÍKÁ KONCIL O JEDNOTĚ CÍRKVE? ...207 // 1. Ohlédnutí na Konstituci o církvi ...207 // 2. Dekret o ekumenismu ...209 // 3. „Subsistit in Ecclesia catholica“ ...212 // 4. „Oprávněné odlišnosti“ ...217 // 5. „Hierarchie pravd“ ...218 // 6. „Plně začlenění“ a „spojení“ ...219 // 7. Ekumenismus obrácení ...221 // III. BUDOUCNOST EKUMENY? ...223 // 1. Obnovení jednoty není v našich možnostech ...223 // 2. „Církve a církevní společnosti“ ...225 // Doporučená literatura ...229 // KAPITOLA SEDMÁ // „Zbavte nás těch ozdobných knoflíků a pásů, které nikdo nechce!“ // (11 řad a hierarchie podle koncilových textů) // I. К PREHISTORII ...231 // 1. Od nástupce apoštolů k členu biskupského kolegia ...232 // 2. Jasnozřivé diskuse ...236 // II. „HIERARCHICKÉ“ ZŘÍZENÍ CÍRKVE ...237 // 1. „Hierarchie“ ...237 // 2. „Hierarchické“ zřízení církve ...238 // KAPITOLA ŠESTÁ // „Elementy“ se stávají církví // (Ekumenická jednota církve) // I. NEJEKUMENIČTĚJŠÍ ZE VŠECH KONCILŮ ...203 // 1. Ekumenický soukromý dopis ...203 // 2. Vznik dekretu o ekumenismu ...205 // II. CO ŘÍKÁ KONCIL O JEDNOTĚ CÍRKVE? ...207 // 1. Ohlédnutí na Konstituci o církvi ...207 // 2. Dekret o ekumenismu ...209 // 3. „Subsistit in Ecclesia catholica“ ...212 // 4. „Oprávněné odlišnosti“ ...217 // 5. „Hierarchie pravd“ ...218 // 6. „Plně začlenení“ a „spojení“ ...219 // 7. Ekumenismus obrácení ...221 // III. BUDOUCNOST EKUMENY? ...223 // 1. Obnovení jednoty není v našich možnostech ...223 // 2. „Církve a církevní společnosti“ ...225 // Doporučená literatura ...229 //
KAPITOLA SEDMÁ // „Zbavte nás těch ozdobných knoflíků a pásů, které nikdo nechce!“ // (Úřad a hierarchie podle koncilových textil) // I. K PREHISTORII ...231 // 1. Od nástupce apoštolů k členu biskupského kolegia ...232 // 2. Jasnozřivé diskuse ...236 // II. „HIERARCHICKÉ“ ZŘÍZENÍ CÍRKVE ...237 // 1. „Hierarchie“ ...237 // 2. „Hierarchické“ zřízení církve ...238 // 3. Třetí kapitola Konstituce o církvi ...241 // 4. Dekret o pastýřské službě biskupů v církvi ...249 // 5. Biskupská konference ...252 // 6. Kněží a jáhnové ...255 // III. VELKÁ ÚCTA PŘED NEUSKUTEČNITELNÝM ÚŘADEM ...258 // Doporučená literatura ...261 // KAPITOLA OSMÁ // „Toto schéma se mi nelíbí“ // (Písmo, tradice, učitelský úřad a teologie) // I. UČITELSKÝ ÚŘAD NAD PÍSMEM? ...262 // II. PREHISTORIE KONSTITUCE O ZJEVENÍ ...264 // 1. Předběžný soud ...264 // 2. Předehra: „Biblické hnutí“ ...265 // 3. „Historickokritický výklad bible“ ...266 // 4. „Tradice“ ...269 // 5. Ke vzniku konstituce ...271 // III. CO Z TOHO VZEŠLO? ...273 // 1. Nejdůležitější výpovědi Konstituce o zjevení ...273 // 2. Svoboda teologie ...276 // Doporučená literatura ...279 // KAPITOLA DEVÁTÁ „Perfidi Judaei“? // (Církev, Izrael a různá náboženství) // I. VELKÝ PÁTEK PŘED KONCILEM ...281 // II. PREHISTORIE PROHLÁŠENÍ O NEKŘESŤANSKÝCH NÁBOŽENSTVÍCH ...282 // 1. Jan XXIII. a Židé ...282 // 2. Iniciativy v předpolí ...283 // 3. Ústřední cíle ...283 //
III. KŘÍŽOVÁ CESTA TEXTU ...284 // 1. Od zadání úkolu až k prvotnímu návrhu ...284 // 2. Takzvaná aféra Wardi ...286 // 3. Od dekretu o ekumenismu k Prohlášení ...287 // 4. Rozšíření na Prohlášení o náboženstvích ...291 // IV. К OBSAHU PROHLÁŠENÍ ...292 // 1. Církev a nekřesťanská náboženství ...292 // 2. Církev a židovstvo ...294 // 3. Církev a náboženská svoboda ...295 // Doporučená literatura ...297 // KAPITOLA DESÁTÁ „Archa Noemova“ // fCírkev v dnešním světě) // I. SPORY O CÍL ...300 // II. DOBA PŘED KONCILEM ...302 // 1. Takzvaný text jedna ...302 // 2. Dialog bez partnera dialogu? ...306 // 3. Papežské iniciativy ...307 // 4. Průlom ...308 // III. PROBLÉMOVÉ KLÍČOVÉ BODY HISTORIE TEXTU ...309 // 1. Ani mnoho kuchařů kaši nezkazí ...309 // 2. Předlohy textu ...310 // 3. Iniciativa Ekumenické rady církví ...311 // 4. Problémové klíčové body ...313 // 5. Dvě plenární diskuse ...316 // IV. NĚKOLIK PŘÍKLADŮ KLÍČOVÝCH BODŮ PASTORÁLNÍ KONSTITUCE ...320 // 1. Uspořádání konstituce ...321 // 2. Ateismus ...322 // 3. Manželství a rodina ...323 // 4. Církev a stát ...327 // 5. Válka a mír ...329 // V. KRÁTKÉ HODNOCENÍ ...334 // Doporučená literatura ...336 // KAPITOLA JEDENÁCTÁ „Třetí epocha církevních dějin“ // (Trvalý význam Druhého vatikánského koncilu) // I. RETROSPEKTIVNÍ POHLED S VYSTŘÍZLIVĚLOU NADĚJÍ ...337 // 1. Tři hlasy ...337 // 2. Trvalé výsledky ...340 // 3. Ambivalentní výsledky ...342 // II. TRVALÝ VÝZNAM DRUHÉHO // VATIKÁNSKÉHO KONCILU ...344 // 1. Základní teologická interpretace ...344 // 2. Základní teologický úkol ...346 // III. DOBA PO KONCILU ...347 // 1. „Restaurace“? ...347 // 2. Pouze „restaurace“? ...359 //
IV. TRVALÉ ÚKOLY PLYNOUCÍ Z IMPULSŮ KONCILU ...362 // 1. Odpověď na ateismus ...362 // 2. Inkulturace liturgie ...363 // 3. Kolegialita biskupů ...363 // 4. Revidovatelný jazyk ...363 // V. TŘETÍ VATIKÁNSKÝ KONCIL? ...364 // VI. SEN O CÍRKVI ...366 // Doporučená literatura ...367 // Poznámky ...371 // O autorovi ...417 // Seznam zkratek ...419 // Jmenný rejstřík ...423 // Věcný rejstřík ...427 // Seznam citovaných či zmíněných koncilových dokumentů ...433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC