Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2., rozšíř.
Praha : Vyšehrad, 1997
543 s. : il.

objednat
ISBN 80-7021-223-3 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Kulty náboženské - pojednání
Svět - vznik - hledisko náboženské - pojednání
000028477
OBSAH // Předmluva ... 11 // [I] PŘEDNÍ VÝCHOD // EGYPT (Jan Heller)... 19 // Spor Horův se Sutechem ... 21 // O knize mrtvých ... 28 // SUMER (Blahoslav Hruška)... 36 // Pozemský ráj ... 39 // Stvoření člověka ... 42 // Zúrodnění krajiny ... 46 // Spor ovce s obilím ... 49 // Dávné rady oráče synovi... 56 // Paláce, chrámy, vládci a poddaní ... 64 // Zánik a obnova ... 64 // ASÝRIE ? BABYLONIE (Jiří Prosecký) ... 71 // Stvoření člověka ... 74 // Stvoření světa a člověka ... 80 // Menší mýty o stvoření ... 89 // Podsvětní vize ... 102 // CHETITSKÁ ŘÍŠE (Jana Součková)... 106 // Cyklus o Kumarbim ... 109 // Vládci nebes ... 110 // Mýtus o Chedammovi ... 112 // Zpěv o Ullikummim ... 114 // Stvoření lidí ... 120 // Měsíc, který spadl z nebe ... 122 // Zmizelý bůh ... 124 // Prosba za odvrácení moru... 128 // SÝRIE (Jan Heller) ... 133 // Epos o Baalovi a Anatě ... 135 // [II] ÍRÁN (Otakar Klíma, Petr Vavroušek) // UČENÍ ZARATHUŠTROVO ... 151 // Dvě pehlevské legendy o zakladateli // mazdaismu Zarathuštrovi ... 158 // O strašném boji lži ? záhubě Zartuchšty ... 158 // O Zartuchštově příchodu ? poradě... 160 // Zarathustra v Avestě ... 162 // Skot si žádá ochránce ... 166 // Dva prvotní duchové... 167 // Setkání Zarathuštry s Haomou... 168 // Zarathuštrovo pokušení... 170 // Základní myšlenky Zarathuštrovy nauky... 172 // Vyznání a slib... 172 // Kdo jsem, ěí jsem... 174
Géniové víry, boje a práce v avestských chvalozpěvech ... 176 // Mithrůvjašt ... 177 // Aredví súra anáhitá... 178 // Fravaše... I80 // Verethraghna, génius vítězství... 183 // Zarathuštrovská etika... 185 // Mravní povinnosti Mazdových ctitelů ... 185 // Zemědělská práce... 186 // Péče o psy... 187 // Osudy lidské po smrti... 188 // Osud duše po smrti ... 190 // Poslání Artá Viráze do záhrobí ... 192 // Některé věci, které viděl Viráz na své pouti... 195 // Dodatek (Mravní nauky starých perských králů)... 200 // UČENÍ MÁNÍHO ... 204 // Prorokovo vyznání... 206 // Máni - pečeť proroků ... 206 // Máni jako poeticko-fantastický snivec ... 209 // Rozhovor dvou géniů světla ... 209 // Tragický pocit života ... 212 // Život je jako mořská bouře ... 213 // Z manichejských homilií ... 215 // Máni nej vyšší z lidí... 215 // Mám - nepřekonatelný kazatel... 217 // Zpěv o slunci ... 217 // Prorokova moudrost a jeho mocné slovo ... 219 // Příchod vyslance do říší ... 219 // Z manichejských podobenství... 222 // Trpící příroda v nauce afrických manichejců ... 222 // Dvě lodi ... 225 // Zlo světa... 225 // Konec světového věku ... 226 // Cesta k moři ... 227 // Poznámka závěrem (Dva soudy) ... 228 // [III] INDIE // Úvod ... 233 // VÉDSKÁ DOBA (Jan Filipský)... 237 // Védské hymny... 237 // Chvalozpěv počátků ... 241 // Žár ... 243 // Zlatý zárodek ... 244 // Chvalozpěv na Muže...
245 // Bráhmany (Eliška Merhautová)... 249 // Čtyři dluhy člověka... 251 // Oběť... 252 // Ustavení posvátných ohňů ... 256 // UpaniSady (Jan Filipský)... 258 // Na počátku... 261 // íšópanišad... 266 // HINDUISMUS (Dušan Zbavitel)... 270 // Manuův zákoník... 272 // O stvoření světa ... 272 // Purány (Eliška Merhautová)... 276 // Kvedlání oceánu mléka... 278 // Zjevení Šivy... 285 // Majestát Děví ... 291 // BUDDHISMUS (Jan Filipský)... 298 // Rozprava o roztočení kola Zákona... 301 // Příběh o Probuzení ... 305 // Dhammapada ... 307 // DŽINISMUS (Eliška Merhautová)... 312 // Horké a chladné ... 315 // Putování... 319 // [IV] TIBET // Úvod (Josef Kolmaš)... 329 // O tom, jak na samém počátku vznikl vesmír, o posloupnosti indických dharmarádžů, o příchodu Učitele Šákjamuniho na svět // a šíření svátého učení ... 331 // O původu Tibeťanů z opičáka a skalní rákšasí ... 342 // [V] DÁLNÝ VÝCHOD // Nejstarší čínské a japonské představy o vzniku // a uspořádání světa ... 353 // ČÍN A (Věra a Zdeněk Hrdličkovi, Zlota Černá) ... 355 // Symboly a proměny ... 355 // 1-ťing (Kniha proměn)... 360 // Š’ting, kniha písní... 365 // Zpěv o zrození ... 366 // Filosof Konfucius... 375 // S’-?? Čchien (Zápisy historika) ... 376 // Hovory Konfuciovy ...;... 3g0 // Konfucius (Rozpravy)... 380 // O tao věčném a neproniknutelném... 389 // Tao te fing (Kniha o tao a ctnosti)...
394 // Mikrokosmos a makrokosmos...416 // Chuaj-nan-c’(Kniha Mistra z-Chuaj-nanu) ... 418 // Cchaj Jen (Báseň o žalu a utrpení)... 432 // JAPONSKO (Věra ? Zdeněk Hrdličkovi) ... 437 // Hlavní japonský mytologický proud ... 437 // NIHONGl (KRONIKY JAPONSKA)... 441 // O vzniku vesmíru a o sedmi generacích bohů ... 441 // Hlavní osobnosti mýtů... 443 // O počátcích solárního mýtu ... 447 // Zrození Susanooa... 448 // O smrti a podsvětí ... 45O // O zrození Boha ohně, o smrti Izanami // a odchodu Izanagiho do podsvětí... 451 // O očistě... 456 // Izanagi v očistné koupeli... 457 // Mýty slunečního cyklu ... 460 // Jak Suanoo přišel za Amaterasu ... 462 // Suanoovy nezbednosti v nebi ... 466 // Jak bohové vylákali Amaterasu z jeskyně // a jak byl Susanoo potrestán... 467 // [VI] SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA (Kateřinu Klápšťová) // Úvod... 473 // SEVERNÍ AMERIKA NA SEVER OD MEXIKA... 474 // O Krkavci... 478 // O hadovi... 481 // O Bouřkovém chlapci ... 483 // O původu kukuřice ... 486 // O dýmce míru... 491 // O medvědově ženě ... 493 // STŘEDNÍ AMERIKA - MEZOAMER1KA... 500 // O čtyřech sluncích a jednom navíc ... 505 // Popol vuh ... 510 // Činy božských reků v Xibalbě... 511 // Seznam vyobrazení v textu ... 523 // Seznam vyobrazení v příloze... 530 // Rejstřík... 533

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC