Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1982
309 s. : il.

objednat
000028535
Rekat.
Předmluva 7 // 1. Chování 9 // 1.1. Úvod 9 // 1.2. Zařazení pojmu chování do systému kategorií biologie a psychologie ю // 1.3. Definice chování 15 // 1.4. Základní etapy a úrovně vývoje regulace chování 18 // 1.5. Vzájemný vztah evoluce chováni a morfogeneze 27 // 1.6. Chování a pohyb 31 // 1.7. Hra 34 // 1.8. Některé zákonitosti evoluce chování 36 // 1.9. Souhrn a závěr kapitoly 41 // 2. Biologická úroveň vývoje chování f 46 // 2.1. Üvod 46 // 2.2. Chování prvoků 48 // 2.3. Chování nižších bezobratlých 59 // 2.4. Chování hmyzu 69 // 2.5. Chování nižších obratlovců 100 // 2.6. Motivace chování 106 // 2.7. Souhrn a závěr kapitoly 107 // 3. Psychická úroveň vývoje chování (ptáci a savci s výjimkou primátů) 110 // 3.1. Úvod 110 // 3.2. Pohyb a vývoj nervové soustavy 111 // 3.3. Sexuální chování a péče o potomstvo 122 // 3.4. Sociální organizace 130 // 3.5. Signalizace a jazyk 136 // 3.6. Hra jako specifická forma aktivity 146 // 3.7. O vztahu instinktu, učení a elementární uvažovací činnosti 154 // 3.8. Souhrn a závěr kapitoly 165 // 4. Psychická úroveň vývoje chování (primáti) 167 // 4.1. Úvod 167 // 4.2. Lokomoce primátů a její vztah k progresivnímu vývoji chování 171 // 54.3. Rozmnožování a výchova potomstva 179 // 4.4. Společenské vztahy primátů 186 // 4.5. Signalizace — komunikační prostředky primátů 190 // 4.6. Rozvoj intelektu a schopnosti elementární rozumové činnosti (vhledu) 198 // 4.7. Souhrn a závěr kapitoly 207 // 5. Zvláštnosti lidského chování 210 // 5.1. Antroposociogeneze z hlediska vývoje chování 211 // 5.2. Prohloubení regulační funkce vyšších částí mozku v komplexním procesu // lidského chování 214 // 5.3. Sociální způsob chování 223 // 5.4. Lidská práce a její význam ve vývoji lidského chování 234 //
5.5. Vznik řeči jako soustavy symbolické komunikace a její úloha ve vývoji společenského vědomí a sociálně determinovaného chování člověka 233 // 5.6. Psychika a vědomí člověka. Úloha vědomí při regulaci chování člověka 239 // 5.7. Některé zákonitosti formování psychiky a vědomí v ontogenezi člověka 244 // 5.8. Rozumové chováni člověka 255 // 5.9. Souhrn a závěr kapitoly 257 // 6. Filosofické aspekty evoluce lidského chování 259 // 6.1. Význam myšlenek Ch. Darwina o úloze evoluce chování ve vývoji člověka 259 // 6.2. Vztah chování jedince a společnosti z hlediska marxistické teorie 262 // 6.3. Klady a zápory psychoanalytické představy o podstatě člověka 264 // 6.4. I. P. Pavlov, Darwin vnitřního života člověka 268 // 6.5. К otázce vztahů biologických a společenských zákonitostí regulace chování člověka a lidstva jako celku 272 // 6.6. Chování z hlediska principu sociogeneze a vnitrodruhový boj v lidské společnosti 276 // 6.7. Vnitrodruhová agresivita a přirozený základ etiky 281 // 6.8. Souhrn a závěr kapitoly 285 // Terminologický slovníček 288 // Literatura 294 // Rejstřík jmenný 307
cnb000134091

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC