Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2006
479 s. : mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-831-2 (váz.)
jiny Evropy ; sv. 2
Obsahuje bibliografii na s. 460-470, bibliografické odkazy a rejstřík
000028576
Obsah // 1] ÚVOD...11 // Milénium...11 // Některé paradoxy...14 // 962-1154 ... 21 // 2] PRAMENY ...23 // Kroniky a dějiny...24 // Byzantští historici...36 // Jedinečné prameny...37 // Biografie ...38 // Dopisy ...41 // Ostatní literární prameny...41 // Listiny ...42 // Falza...45 // Literatura v lidových (vernakulárních) jazycích ...47 // Architektura, uméní a archeologie...48 // Mince...49 // Ostatní prameny...50 // 3] FORMOVÁNÍ EVROPY...52 // Islámský svět...52 // Muslimské Španělsko ...54 // Byzantská říše...58 // Vikingové...62 // Rusko...66 // Střední Evropa - Čechy, Polsko a Uhry...67 // Západní Evropa...74 // Evropské jazyky ...82 // 41 EKONOMICKÉ PODMÍNKY ...87 // Ekonomika středověkého stavebnictví...88 // Oběživo ...94 // Obchod s otroky...97 // Obchod ...98 // [8] Obsah // Technologický pokrok...100 // Zemědělství a kolonizace...102 // Podmínky ekonomického pokroku...105 // 5] SPOLEČNOST...107 // Obyvatelstvo...107 // Baroni a rytíři ...112 // Svoboda, nevolnictví a otroctví ...125 // Kupci a řemeslníci ...129 // Duchovenstvo...133 // 6] ÚLOHA ŽEN ...138 // Královny a císařovny ...141 // Ženy v klášterech ...147 // 7] MANŽELSTVÍ ...159 // Dva modely Georgese Dubyho...159 // Zákon a praxe v raném středověku...161 // Církev přebírá kontrolu...162 // Prohlášení manželství za neplatné a pokrevní příbuzenství...164 // Jack Goody a Petr Damiani...164 // Co je manželství? - Gratian a
Alexandr 111...166 // Církev a aristokracie ...168 // Dějiny manželství...171 // 81 MĚSTA...172 // Italské městské republiky ...173 // Řím...177 // Benátky, Verona, Milán ...179 // Bologna, Janov, Pisa...182 // Todi, San Gimignano ...184 // Španělsko - Córdoba ...186 // Města na severu ...186 // Londýn...187 // Severní komuny - Laon, Bruggy...190 // 9] CESTOVÁNÍ...191 // Úvod: Jan ze Salisbury...191 // Neměnnost a proměny monasticismu ...192 // Pouti do Conques, Vézelay a Santiaga de Compostela...194 // Řím a Jeruzalém: křížové výpravy...196 // Obsah 19] // Lidové představy o křížových výpravách...200 // Kupci, lodě a obchod ...205 // Potulní učenci...208 // 10] KRALOVÁNÍ A VLÁDA ...210 // Kralování...210 // Válka a manželství ...212 // Zbraně a verbování...213 // Právo a správa...217 // Božské právo: pomazání a korunovace...224 // Karel Veliký a představa císařství...226 // Ustanovení krále...230 // 11] ŘÍŠE, 962-1056 ...236 // Otoni ...237 // Od Jindřicha II. k Jindřichu III...249 // 12] OD SÁLCŮ KE ŠTAUFŮM ...256 // Jindřich KѴ...256 // Jindřich V. ...263 // Vzestup Štaufů ...265 // 13] FRANCOUZSKÉ KRÁLOVSTVÍ...268 // Zdroje monarchie...268 // Akvitánie a Burgundsko...271 // Knížectví severní Francie...272 // Kapetovští králové ...275 // 14] BRITÁNIE A VIKINGOVÉ, 959-1035 ... 282 // 15] NORMANÉ...290 // Normané a jejich mýtus...290 // Normané v Normandii...291 // Normané v
Anglii ...293 // Normanské osídlení a Kniha posledního soudu ...295 // Normané a Británie ...296 // Vdém II., Jindřich I. a Štěpán...298 // V Itálii a na Sicílii ...302 // 16] KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY, BYZANC A ŠPANĚLSKO ...308 // Byzantská říše: vláda Alexia 1...308 // První křížová výprava...310 // [10] Obsah // Byzanc a latinská království...316 // Druhá křížová výprava...318 // Křesťanství a islám na španělském poloostrově ...320 // 17] MONASTIC ISMUS A PAPEŽSKÁ REFORMA...325 // Čluny, Gorze a Glastonbury...325 // Počátky papežské reformy...334 // 18] PAPEŽSKÉ KONFLIKTY...351 // Řehoř VII. a Jindřich IV.: předměty sporu ...351 // 1073-1077: Cesta do Canossy...355 // 1077-1106 ...362 // Otázka investitury v Anglii a Francii...364 // Papež a císař, 1106-1122 ...366 // Papežství, 1122-1153 ... 369 // 19] NOVÉ MNIŠSKÉ ŘÁDY...372 // Reformace ve dvanáctém století ...376 // Cisterciáci ...379 // 20] ŠKOLY A VZDĚLANOST...385 // Školy ...385 // Gramatika, rétorika a dialektika ...386 // Teologie: svátý Anselm...391 // Teologie a humanismus: Abélard ...393 // Kanonické právo...396 // Gratian...398 // 21] LIDOVÉ NÁBOŽENSTVÍ...402 // Vývrženci a pronásledování...402 // Náboženství, umění a architektura...406 // Hereze ... 416 // Život ve světě: laikovo náboženství...419 // 22] EPILOG...422 // Chronologický přehled politických událostí ...423 // Poznámky ...428 // Literatura...460
Rejstřík...471

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC