Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
2., preprac. a dopl. vyd.
Martin : Osveta, c2006
779 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-8063-202-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 777-[780]
000028676
OBSAH // Predhovor... 7 // 1. Ošetrovateľské techniky - metodika sesterských činností (D. Farkašová] ... 9 // 2. Obväzový materiál a obväzy (A. Kamenická]... 21 // 3. Starostlivosť o pomôcky (A. Kamenická) ... 59 // 4. Starostlivosť o pacienta v posteli a o posteľ (A. Kamenická, A. Krišková) ... 79 // 5. Pacient - zdravotnícke zariadenia - hospitalizácia (A. Krišková)... 101 // 5a. Sesterské činnosti u pacienta pri prijatí, preložení, prepustení, návšteve ... 102 // 5b. Dokumentovanie sesterských činností... 115 // 6. Hygienická starostlivosť a prevencia dekubitov ... 139 // 6a. Hygienická starostlivosť (A. Krišková) ... 140 // 6b. Manažment prevencie dekubitov (A. Fúrová) ... 167 // 7. Podávanie jedla a starostlivosť o výživu (Ľ. Uhrinová, D. Hrivnáková) ... 179 // 8. Pohybová aktivita a íyzická záťaž sestry (D. Komačeková) ... 219 // 8a. Pohybová aktivita ... 221 // 8b. Fyzická záťaž sestry pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti ... 242 // 9. Vylučovanie moču a stolice (A. Kamenická) ... 265 // 9a. Vylučovanie moču ... 266 // 9b. Vylučovanie stolice ... 284 // 10. Fyziologické funkcie a fyzikálne vyšetrenia ... 295 // 10a. Sledovanie, meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií (A. Kamenická, // A. Krišková)... 297 // 10b. Fyzikálne vyšetrenia (A. Kamenická) ... 320 // 11. Podávanie liekov (D. Hrimá/???, L. Hriondkood) ... 333 // 12. Infúzia, transfúzia a parenterálna výživa
(L. Hrivnáková, D. Hrivnáková) ... 407 // 13. Metodika a technika odberu a odosielania biologického materiálu na vyšetrenie // (A. Fúrová) ... 437 // 14. Vyšetrenie zraku a sluchu (Ľ. Uhrinová) ... 491 // 15. Vizita (Ľ. Uhrinová, A. Krišková) ... 525 // 16. Punkcie (Ľ. Uhrinová, E. Bednáriková) ... 539 // 17. Endoskopické vyšetrovacie metódy (Ľ. Uhrinová) ... 557 // 18. Príprava a asistenci pri vybraných chirurgických výkonoch (A. Fúrová) ... 581 // 19. Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť a prvé ošetrenie novorodenca (A. Kamenická) ... 629 // 19a. Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť... ... 630 // 19b. Prvé ošetrenie novorodenca ...<... 645 // 20. Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť a starostlivosť o mŕtve telo (A. Krišková, // Ľ. Uhrinová)... 651 // 21. Aplikácia infúznych prípravkov s cytostatikami (Ľ. Uhrinová, E. Bednáriková) ... 669 // 22. Elektrokardiografické vyšetrenie, intenzívne monitorovanie a sesterské činnosti // pri urgentných stavoch [L. Uhrinová, A. Krišková, J. Kovalčík) ... 679 // 23. Klasifikačné systémy ošetrovateľstva (A. Krišková)... 715 // Literatúra ... 777

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC