Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
V českém jazyce 2., rev. vyd.
Praha : Prostor : Academia, 2005
1365 s. : il., mapy, noty ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7260-138-5 (Prostor ; brož.)
ISBN 80-200-1334-2 (Academia ; brož.)
Obzor ; sv. 59
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Chronologické přehledy
Obsahuje bibliografické odkazy
000028762
Obsah // // Předmluva 13 Bá] o Európě 17 // Úvod 21 // Historie současnosti 21 Různá pojetí Evropy 28 Eurocentrismus 37 Západní civilizace 39 Dějiny národů 52 Dvě selhavší vize 57 Spojenecké pojetí dějin 60 Eurohistorie 63 Evropské dějiny 66 // I. Peninsula: Přírodní podmínky a pravěk 69 // [Velká evropská rovina 73-Hory 77-Středomoří 79 — Tělo pevniny 81 — Ostrovy 83] // 1628 př. n. i, Knóssos, Kréta 109 // II. Hellas: Starověké Řecko 117 // [Politické dějiny starověkého Řecka 119 - Řecké náboženství 126 - Řecká filozofie 130 - Řecká literatura 132 - Řecké drama 133 - Řecká rétorika 135 - Řecké umění 137 - Řecká architektura 137 - Řecká věda 139 - Řecká etika 142 - Řecká sexualita 143 - Řecká společnost 147 - Řecké dějepisectví 149 - Helénské období 153] // Syrákúsy, Sicílie, 1. rok 141. olympiády 159 // 10 // Obsah // IH. Roma: Starověký Řím, 753 př. n. 1-337 n. I 169 // [Římské království, republika a císařství 172 - Římský náboženský život 179 // — Římské hospodářství 179 — Římská společnost 182 — Systém vlády 187 // — Římská armáda 190 — Římská architektura 192 — Římská literatura 192 // — Římské válečnictví 197 — „Římská revoluce“ 197 — Rané císařství 200 // — Vrcholné období 206 — Úpadek římské říše 209] // Křesťanství 210 // Bospor, 4. listopadu 1079 a. u. c. 223 // IV. Origo: Zrození Evropy,
kol. 330-800 231 // Migrace a osidlování 232 Od Říma k Byzanci, 330-867 255 Vzestup islámu, 622-778 267 // Křesťanská církev v období všeobecných koncilů, 325-787 274 Šíření křesťanství, 395-785 290 // Mons lovis, Penninské Alpy, kol. 25. listopadu 753 299 // V. Medium: Středověk, kol. 750-1270 307 // Období let 750-1054 309 // [Vpády dobyvatelů 309 — Karel Veliký a jeho následovníci 312 // — Vikingové 321 — Vznik feudálního systému 326 — Vpád Maďarů 331 — Byzanc 333 — Rozmach křesťanství 336 — Církevní schizma 344] // Období let 1054-1268 348 // [Byzanc a Seldžukové 348 — První města 351 — Na cestě proměn 352 // — Rozkvět historického písemnictví 365 — Vznik dvorské literatury 365 // — Německá říše versus papežská stolice 367 — Francie 369 // — Křížové výpravy 374 — Vpád Mongolů 381 — Hospodářský život 383] // Schiedam, hrabství Holland, 5. prosince 1265 388 // VI. Pestis: Křesťanstvo v krizi, kol. 1250-1493 401 // [Byzanc - křesťanství na východě 402 — Reconquista 410 // — Svatá říše římská 411 — Itálie 414 — Švýcarsko 421 // — Francouzské království 423 — Anglie, Skotsko a Irsko 425 — Morová rána 428 — Lidová povstání 430 — Papežské schizma 435 // — Stoletá válka, 1337-1453 437 — Střední Evropa 445 — Skandinávie 449 — Duchovní život ve středověku 449 // — Proměna vztahu křesťanství a islámu 463] // Svátek
Zjevení Páně, 6. ledna 1493, moskevský Kreml 476 // Obsah // 11 // VII. Renatio: Renesance a reformace, kol. 1450-1670 489 // [Renesance 490 — Reformace 501 — Protireformace 514 — Vědecká revoluce 526 — Evropa a zámoří 529 — Raně novověká společnost 535 — Změny v dobovém vojenství 537 // — Národní stát 539 — Diplomatická praxe 543 — Španělsko 549 // — Povstání v Nizozemí 554 — Francie 558 — Britské ostrovy 564 // — Švédsko 572 — Polsko-litevská unie 573 — Prusko 575 — Rusko 576 — Osmanská říše 578 — Třicetiletá válka 580] // Řím, 19. února 1667 588 // VIII. Lumen: Osvícenství a absolutismus, kol. 1650-1789 597 // [Evropské kolonie a zámořské državy 600 — Kulturní život 604 — Náboženství 610 — Osvícenství 615 — Romantismus 631 // — Francouzská nadvláda 634 — Britské ostrovy 648 — Savojsko 658 // — Španělsko a Portugalsko 658 — Itálie 659 — Spojené nizozemské provincie 660 // — Střední a východní Evropa 661 — Habsburkové 666 — Prusko 668 // — Rusko 671 — Polsko-litevská unie 676 — Mezinárodní vztahy 680] // Pondělí večer, 29. října 1787, Praha 684 // IX. Revolutio: Evropa v bouři, 1770-1815 695 // Úvod 697 // [Průmyslová revoluce 699 — Romantismus 702 — Umění 706 — Hledání kořenů revoluce 708] // Revoluce 713 // [První fáze, 1789-1794 714 - Druhá fáze, 1794-1804 721 — Třetí fáze, 1804-1815 721 — Opozice vůči revoluci
723 — Zákonodárná reforma 730] // Revoluční válka, 1792-1815 735 // [První koalice, 1793-1796 741 — Napoleon Bonaparte 743 -Druhá koalice, 1799-1801 745-Třetí koalice, 1804-1815 746 — Územní a politické změny na evropském kontinentu 747] // Úterý 20. dubna 1814, Fontainebleau 766 // X. Dynamo: Motor světa, 1815-1914 777 // [Modernizace 782 — Romantismus 800 — Filozofie 807 — Náboženství 811 — Politika 817 — Liberalismus 817 — Konzervatismus 829 — Nacionalismus 829 — Socialismus 851 — Anarchismus 856 — Evropské Židovstvo 859 — Evropský imperialismus 865 — Modernismus 872 — Mezinárodní vztahy 883] // Pondělí 3. srpna 1914. Ministerstvo zahraničí, Whitehall, Londýn 895 // 12 // Obsah // XI. Černá hodinka: Evropa v úpadku, 1914-1945 915 // První svetová válka v Evropě, 1914-1918 918 // [Ruská revoluce 928 - Pařížská mírová konference 942 — „Ruská občanská válka“ 943 — Polsko-sovětská válka 949] // Meziválečné období 952 [Meziválečná politika 957] // Druhá světová válka v Evropě, 1939-1945 1010 // [Nacisticko-sovětské partnerství (září 1939-červen 1941) 1012 — Nacistická nadvláda v Evropě (červen 1941-červenec 1943) 1024 — Holocaust 1026 — Triumf velké aliance 1043] // Pátek 19. října 1945, Norimberk 1057 // XII. Divisa et indivisa: Evropa rozdělená a jednotná, 1945-1991 1067 // Konec velké aliance, 1945-1948 1068 Západní Evropa, 1945-1985 1078 Neutrální
státy 1097 Východní Evropa, 1945-1985 1100 // Vztahy mezi Východem a Západem: studená válka v Evropě, 1948-1989 1120 Integrace a dezintegrace, 1985-1991 1129 // 14. února 1992, Summertown 1142 // Poznámky ? textu 1149 Poznámky ? rámečkům 1195 Seznam rámečků 1241 // Dodatek: historické kompendium 1245
cnb001527112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC