Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
EB
2., aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2007
201 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1782-1 (brož.)
Manažer
Management
Obsahuje bibliografii na s. 195-196 a rejstřík
Druhé, aktualizované vydání praktické publikace nabízí nejnovější poznatky z oblasti jakosti, řízení jakosti a ochrany spotřebitele. Kniha obsahuje přehled nejdůležitější legislativy jakosti a přístupů zabezpečování jakosti ve smyslu norem ISO 9000 a ve smyslu TQM. Přibližuje nástroje a metody řízení jakosti od nástrojů a metod univerzálního použití přes metody používané při plánování jakosti a metody pro monitorování a zlepšování procesů až po metody hodnocení jakosti. Na závěr naznačuje směry, kterými se bude management jakosti ubírat v nejbližším období. Velmi cenné a kvalifikované informace ocení manažeři a specialisté malých, středních i velkých podniků, které chtějí zlepšit kvalitu svých výrobků a služeb, popřípadě zavést některý ze standardních přístupů zabezpečování jakosti. Kniha je dále určena studentům vysokých škol a středních a vyšších odborných škol i pro použití ve výuce na středních odborných učilištích..
000028851
O autorech ... 11 // Předmluva... 7 // 1. Úvod do jakosti ... 13 // 1.1 Několik poznámek ? historii jakosti ... 14 // 1.2 Pojetí jakosti (kvality) ... 19 // 1.2.1 Kvalita výrobku ...22 // 1.2.2 Kvalita služby...25 // 1.2.3 Kvalita procesu ...26 // 1.2.4 Kvalita firmy...28 // 1.2.5 Vybrané pojmy související s kvalitou... 30 // 1.3 Důvody zájmu o jakost...32 // Shrnutí ...35 // Otázky ...35 // 2. Zákonné a jiné požadavky ... 37 // 2.1 Ochrana spotřebitele ...38 // 2.1.1 Ochrana spotřebitele v ČR...41 // 2.1.2 Právní úprava ochrany spotřebitele...41 // 2.2 Zvýšená ochrana před nebezpečnými výrobky ...44 // 2.2.1 Právní úprava zvýšené ochrany před nebezpečnými výrobky..48 // 2.2.2 Dozorové orgány ... 55 // 2.3 Technická normalizace a metrologie... 55 // 2.3.1 Technická normalizace ... 56 // 2.3.2 Metrologie... 57 // 2.4 Některé další zákonné a dobrovolné aktivity ... 59 // 2.4.1 Akreditace ... 59 // 2.4.2 Označování a oceňování jakosti ...60 // Shrnutí...65 // Otázky ...66 // 3. Řízení jakosti... 67 // 3.1 Přístupy zabezpečování jakosti ve smyslu ISO 9000...72 // 3.1.1 Struktura norem ISO 9000...73 // 3.1.2 Řízení jakosti ve smyslu požadavků normy ISO 9001...74 // 3.1.3 Bezpečnost výrobků ... 107 // 3-1-4 Ekonomika a jakost // 3.1.5 Shrnutí přístupů zabezpečování jakosti podle ISO 9000. // 3.2 Zabezpečování jakosti ve smyslu TQM // 3.2.1 Leadership // 3.2.2 Orientace na zákazníka // 3.2.3 Zaměření na trvalé zlepšování // 3.2.4 Důraz na priority a prevenci // 3.2.5 Procesní přístup // 3.2.6 Bezvadnost samozřejmostí // Shrnutí // Otázky //
4. Nástroje a metody řízení jakosti // 4.1 Nástroje a metody univerzálního použití // 4.2 Metody používané při plánování jakosti // 4.3 Metody používané pro monitorování a zlepšování procesů // 4.4 Metody hodnocení jakosti // Shrnutí // Otázky // 5. Perspektivy vývoje přístupů řízení jakosti // 5.1 Další vývoj systémů řízení jakosti // 5.1.1 Přístupy založené na požadavcích norem ISO // 5.1.2 Total Quality Management, TQM // 5-1.3 Některé další přístupy // 5.2 Management environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví pri // práci // 5.2.1 Environmentální management // 5.2.2 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci // 5.2.3 Integrace systémů řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti // Shrnutí // Otázky // Literatura a jiné prameny // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC