Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Fortuna Print, 2002
431 s. : il., mapy, portréty

objednat
ISBN 80-7321-022-3 (váz.)
francouzština
Obsahuje barevné fotografie
Obsahuje rejstřík
Evropa - dějiny - pojednání
000028948
Co je to Evropa? 13 // Zeměpisné odlišnosti 13 Národy a jazyky 17 Evropa - výsledek historie 19 // 2 Pravěk Evropy 23 // První lidé 23 // Nej starší člověk v Evropě 23 // Vznik umění v Evropě 26 // Evropa v době neolitické revoluce 28 // Středem zájmu kovy: zlato, měď, bronz 32 // Epocha Keltů 37 // Velká rodina Indoevropanů 37 Doba bronzová a první Keltové 37 Objev železa 40 Laténská kultura 44 Světonázor Keltů 46 // Řecká moudrost a římská velikost 51 // Vzestup Říma 51 Právo, stát, rodina 38 Asimilace národů 62 Představy Říma o Evropě 64 // První čtyři století vítězícího křesťanství na západě 69 // Židovsko-křesťanský vliv 69 Šíření křesťanství na západě 73 Křesťanská říše 75 Správní okrsky a farnosti 78 // 6 // Obsah // Věk Germánů 81 // Germáni vstupují na politickou scénu 81 Mořeplavby Germánů 89 Mniši evropského Západu 91 Germánské a románské jazyky 94 // Karel Veliký - král Evropy? 99 // Nástup Karlovců 99 Karel Veliký 102 Říše 104 // Karolínská renesance 105 Rozpad říše a vznik království 107 Kdy a kde začíná Evropa? 108 // Obležená Evropa 111 // Saraceni 111 Vikingové 116 Slované 121 // Rozkol mezi Východem a Západem 125 Na cestě ? západnímu křesťanství 128 // Vrchol křesťanství ve 12. a 13. století 135 // Světská a duchovní moc 135 - Svatý Bernard a bílí mniši 140 // Evropa křížových výprav 143 // Žebravé řády a misijní činnost 145 //
Evropa univerzit 148 - Evropa poutníků 150 // Jádro velkého sporu 153 // Evropa románská a gotická 156 // Na cestě ? větší lidskosti 159 // Na cestě k Evropě států: 14. a 13. století 165 // Vznik moderního státu a stoletá válka 165 // Velká krize obyvatelstva 171 // Velká krize křesťanství 173 // Vzestup vědy 179 // Evropa ovládá mořeplavbu 182 // Kontinuita evropské myšlenky 185 // 7 // Obsah // Renesance, reformace a evropská expanze: // 16. století 189 // Císař Karel V a rovnováha v Evropě 189 // Evropa a zámoří 194 // Evropa tváří v tvář turecké hrozbě 198 // Čtyři velcí obnovitelé: Leonardo, Erasmus, Macchiavelli a Luther 201 Humanismus jako jednotící svazek 206 Reformace 207 // J 2 Absolutismus, osvícenství a kosmopolitismus: 17. a 18. století 217 // Od monarchie z boží milosti ? osvícenskému absolutismu 217 // Na úsvitu svobody: Nizozemí a Velká Británie 222 // 17. století: doba „zlatá“, nebo „železná“? 228 // Od autority ? větší solidaritě 231 // Francouzská Evropa a kosmopolitismus 236 // Počátky nacionalismu 241 - Počátky průmyslové revoluce 242 // J  Velká revoluce na Západě a konec iluzí 245 // Jednota západní revoluce 245 // „Velký národ“ a Evropa 250 // Revoluce a nacionalismus v Evropě 255 // Expanze revoluce a zklamání evropských patriotů 258 // Evropa za vlády Napoleona 265 // Napoleonovo rozhodování 265 Napoleonovy výboje
267 Ztroskotání evropské hospodářské unie 271 Napoleon a evropská jednota 273 Porážka 277 // Evropský fenomén: průmyslová revoluce 283 // Evropa v čele pokroku 283 // Evropa - středisko průmyslové výroby 288 // Krátký experiment se svobodným obchodem 293 // Délka života v Evropě 295 // Odvrácená strana mince: proletariát 297 // 8 // Obsah // J  Evropa, romantika a národy (1815-1870) 309 // Vídeňský kongres (1814/1815) 309 Talleyrand: Legitimita a rovnováha 313 „Evropský koncert“ 315 Nacionalismus, „hydra revoluce“ 317 Evropa v epoše romantismu 322 Doba nepokojů a válek (1848-1871) 325 // jy Na cestě ? evropské katastrofě (1871-1914) 329 // Vystupňování nacionalismu 329 Bismarck: „Realpolitik“ a ozbrojený mír 332 Evropa pokračuje v dobývání světa 337 Slabost evropanství 342 // Jg Evropa se ničí sama (1914-1945) 349 // Velká evropská válka a její mimoevropské důsledky 349 // Mírové smlouvy a jejich nedostatky 355 // Briandův návrh Evropské unie 357 // Světová hospodářská krize a egoismus národů 360 // Demokracie, bolševismus, fašismus 364 // Svízel intelektuálů 367 // Obludná Evropa Adolfa Hitlera 370 // j Doba opětného budování a nadějí 383 // První reakce na katastrofu: návrhy z července 1948 383 // Třicet let blahobytu v Evropě 388 // Tři století dekolonizace 389 // Éra stavitelů Evropy 393 // Výstavba Evropy a gaullismus 399 // Velká změna začíná 403 // Na cestě ? novému evropskému mírovému pořádku (Sergio Romano) 411 // Zhroucení komunismu 411 Opětné sjednocení Německa 412 Rozpad SSSR 413 // Maastrichtská konference a měnová unie 413 Evropa na počátku 21. století 419

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC