Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2005
423 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-351-7 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, plány, předmluvu, poznámky, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie: s. 338-383
Etruskové - dějiny - pojednání
000029109
OBSAH // Předmluva a poděkování ... 5 // Úvod... 8 // I. Krajina...,... 17 // Úvod... 17 // Geologické podmínky... 18 // Formy krajiny a topografie... 21 // Osídlení a komunikace... 28 // Přírodní prostředí a využívání půdy... 32 // Krajina Etruskú... 42 // II. Počátky ... 47 // Úvod... 47 // První osídlení... 49 // První zemědělské komunity... 50 // Sociální transformace v době bronzové... 51 // Společnosti rané a střední doby bronzové, 2000-1300 př. n. 1... 54 // Pozdní doba bronzová, kolem 1300-900 př. n. 1.: první náčelníci?... 56 // „Villanovská“ doba železná, 900-700 př. n. 1... 63 // Řekové a Foiničané... 77 // Villanovská společnost a hospodářství... 79 // Problém etruského jazyka... 82 // Důkazy na základě fyzického typu... 83 // Původ Etruskú... 84 // ETRUSKOVÉ // III. Prameny a společnost ... 87 // Řecké a římské prameny: rané a pozdní... 87 // Etruské prameny a písemnictví... 96 // Sociální struktura...100 // Etruské legendy a historická tradice...111 // IV. Kulturní transformace ...116 // Úvod...116 // Svět principes...119 // Hrobky a úroveň bohatství...128 // Další kontakty s Řeky a jinými cizinci...133 // V. Osídlení a území...139 // Úvod...139 // Etruská hierarchie sídlišť...141 // Velká centra...147 // Menší centra...156 // Venkovská sídliště...165 // Komunikace...168 // Územní sféry vlivu...170 // VI. Obživa a ekonomika...175 // Úvod...175
Potraviny a zemědělství...178 // Zemědělská ekonomika...189 // Lov a rybolov...194 // Výrobky domácího původu...195 // Směna, obchod a etruská ekonomika...204 // VII. Život, kult a posmrtný život...210 // Úvod...210 // Chrámy a svatyně...’...213 // Smrt a posmrtný život...224 // Pohřební umění a denní život... 234 // Obsah // Zábavy mužů: lov a válka...246 // VIII. Romanizace...251 // Cosa a římská kolonizace...251 // Vojenské katastrofy...255 // Římský systém silnic...256 // Proměna krajiny...258 // Úpadek měst...262 // Památky pozdní Etrurie...268 // Odkaz Etruskú...278 // Dodatek: Etruská místa - stručný průvodce...283 // Poznámky...315 // Bibliografie...338 // Vybraná četba ...384 // Knihy a studie o Etruscích české a slovenské provenience...386 // České překlady řeckých a římských autorů...387 // Seznam vyobrazení ...388 // Rejstřík // 395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC