Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
360 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1619-7 (brož.)
Obálkový podnázev: kompletní průvodce využitím kancelářského programu
Obsahuje rejstřík
MS PowerPoint 2007 (software) - příručky
000029239
Seznámení s PowerPointem 15 // K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 // Obvyklé využitf prezentacf 17 // Možnosti publikování prezentací. 19 // Spuštění a ukončení programu 20 // Spuštění PowerPointu 20 // Ukončení PowerPointu 21 // Základní ovládání programu 21 // Obrazovka programu 22 // Tlačítko Office 23 // Panel nástrojů Rychlý přístup 23 // Ovládání programu 23 // Nápověda ? progfamu 25 // Vyhledání nápovědy dotazem 25 // Tlačítko Hledat 26 // Opakované hledání 27 // Panel nástrojů okna Nápověda 27 // Opuštění nápovědy 28 // Web Microsoft Office Online 28 // Zobrazení programu 29 // Zobrazení Normální 30 // Zobrazení Řazení snímků 31 // Zobrazení Poznámky 32 // Zobrazení Předloha 32 // Zobrazení prezentace 32 // Ostatní zobrazení 33 // Základy prezentací 35 // Příprava prezentace 36 // Stanovení cílů 36 // Podmínky prezentace 36 // Vymezení publika 36 // Výběr prezentační metody 37 // Živě vedená prezentace 37 // 3 // Obsah // Automaticky běžící prezentace 37 // Interaktivní prezentace 38 // Výběr vhodné šablony a formátu prezentace 38 // Nejprve vzhled, nebo obsah? 38 // Důležité zásady pro formát prezentace 38 // Vytvoření obsahové náplně 39 // Tvorba prezentace od osnovy 39 // Příprava informací 39 // Stručnost a názornost prezentací 39 // Čísla, tabulky, grafy, obrázky atp. 40 // Vylepšení grafického ztvárnění snímků 40 // Doplnění multimediálních efektů 40 // Vytvoření tištěných podkladů 40 // Tisk prezentace 40 // Tisk poznámek 40 // Vyzkoušení prezentace 41 // Automatická prezentace 41 // Interaktivní prezentace 42 // Předvádění prezentace 42 // Zhodnocení a vylepšení prezentace 42 // Aktualizujte! 42 // Základní body reakce na prezentaci 42 // Možnosti tvoity prezentace 43 // Způsoby vytvoření prezentace 43 //
Prázdná prezentace 44 // Nová prezentace z existující prezentace 45 // Nová prezentace z nabízených motivů 46 // Nová prezentace z existujících šablon 47 // Nová prezentace vytvořená z jiných zdrojů 48 // Pláce se smnky 49 // Vkládání snímků 49 // Vkládání snímků tlačítkem Nový snímek 50 // Vložení nového snímku pomocí kombinace kláves 50 // Práce se snímky 50 // Označení snímků 51 // Přecházení mezí snímky a označování snímků v zobrazení Normální 53 // Odstraňování snímků 54 // Změna pořadí snímků 54 // Kopírování snímků 55 // Duplikování snímku 55 // Přesun a kopírování snímků mezi prezentacemi 55 // Vložení snímků z jiné prezentace 57 // Uložení, zavření a otevření prezentace 58 // Uložení prezentace 58 // První uložení prezentace 58 // Následná ukládání 59 // Uložení prezentace v jiném formátu 60 // Nastavení výchozího formátu prezentace 61 // Obnovení havarovaných dokumentů 62 // Zabezpečení prezentace 63 // Heslo pro otevření 63 // Heslo pro zápis 64 // Uložení prezentace na CD 65 // Zavření prezentace 66 // Otevření prezentace 67 // Vlastnosti prezentace 68 // Zadávání vlastností 68 // Použití vlastností v Průzkumníku Windows 71 // Práce s textem 73 // Textová pole 74 // Automatická textová pole 74 // Ručně vložená textová pole 75 // Psaní a úpravy textu 76 // Vložení snímku s textovým polem 76 // Vložení textového pole 79 // Odstranění textového pole 79 // Psáni a úpravy textu 79 // Pohyb v napsaném textu 79 // Označování textu 80 // Mazání a přepisování textu 81 // Přesun a kopírování textu 81 // Úpravy písma 82 // Typ písma 83 // Velikost písma 84 // Rez, barva písma a stín písma 85 // Velká a malá písmena 86 // Úpravy písma a kontextová nabídka 87 //
Místní nabídka a karta Proložení znaků 89 // Kopírování formátu písma 89 // Úpravy odstavců 90 // Formát odstavce 90 // Řádkování v odstavci 91 // Zarovnávání 92 // Formátování odstavce a kontextová nabídka 93 // Úrovně odsazení odstavců 93 // Víceúrovňový seznam 94 // Odrážky a číslování 95 // Nastavení odrážek/číslování 96 // Změna vzhledu odrážky 96 // Změna vzhledu číselného bodu 98 // Kopírování formátu odstavce 99 // Umístění textu uvnitř objektů 100 // Další textové možnosti 101 // Vkládám zvláštních symbolů 101 // Vložení data nebo času 101 // Vložení čísla snímku 103 // Hledání a nahrazování textu 103 // Zaměňování použitého písma 105 // Zvláštní textové efekty: WordAit 105 // Vložení WordArtu 105 // Úpravy WordArtu 106 // Změna textu 107 // Změna vzhledu 107 // Tabulky 110// Vložení tabulky podrobně // Vložení tabulky tlačítkem // Vložení tabulky kreslením 112 // Zadávání údajů do tabulky 113 // Označování v tabulce 113 // Psaní, mazání a formátování textu v buňkách 114 // Úprava tabulky 114 // Odstranění sloupců nebo řádků 115 // Přesun a kopírování buněk 115 // Změna velikosti buněk 116 // Rozdělení buněk 118 // Formátování tabulky 118 // Styly tabulky 119 // Výplň buněk 120 // Okrajové čáry 120 // Efekty v tabulce 121 // Zarovnání textu v buňce 121 // Odstranění tabulky 122 // Tabulka a kontextová nabídka 123 // Kontrola správnosti a konzistence textu 123 // Jazykové korektury 123 // Kontrola pravopisu 125 // Automatická kontrola pravopisu 125 // Ruční kontrola pravopisu 126 // Skrytá kontrola a chybná slova 128 // Automatické opravy 128 // Práce s textem v zobrazení Osnova 128 // Psaní textu 129 // Uspořádání obsahu prezentace 130 // Obrázky a další grafické objekty //
Možnosti získání a vytváření obrázků // Vložení obrázku ze souboru // Vložení obrázku ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu 136 // Úpravy obrázku 137 // Komprese 138 // Jas 139 // Kontrast 139 // Přebarvení 139 // Změna obrázku 140 // Styl obrázku 140 // Tvar obrázku 140 // Ohraničení obrázku 140 // Efekty obrázku 140 // Oříznutí obrázku 141 // Velikost obrázku 141 // Původní stav obrázku 141 // Úpravy obrázku v okně Formát obrázku 141 // Vlastní grafické objekty 143 // Kreslení tvarú 144 // Zvláštnosti při kreslení křivek 145 // Změna tvaru křivky 146 // Nakreslení spojovací čáry 147 // Popisky 148 // Tlačítka akcí 148 // Fotoalba 149 // Vytvoření fotoalba 149 // Práce s fotoalbem 149 // Úprava fotoalba 150 // Kliparty ISO // Vložení klipu na snímek 151 // Práce s klipy v Galerii médií 154 // Klíčová slova pro hledání klipů 157 // Přidávání klipů do galerie 157 // Odstranění klipu z Galerie 162 // Úprava klipartu 162 // Tipy pro použití klipartů 163 // Dfe&amy 164 // Vytváření diagramů 165 // Typy diagramů 165 // Seznam 165 // Proces 166 // Cyklus 166 // Hierarchie 167 // Relace 167 // Matice 168 // Jehlan 168 // Psaní textu do diagramu 168 // Organizační diagramy 169 // Grafy 169 // Vytvoření grafu 170 // Typy grafů 170 // Sloupcový 170 // Spojnicový 171 // Výsečový 171 // Pruhový 172 // Plošný 172 // XY bodový 173 // Burzovní 173 // Povrchový 173 // Prstencový 174 // Bublinový 174 // Paprskový 174 // Zadávání vstupních dat 175 // Práce s grafem 176 // Označení grafu 176 // Úpravy dat 176 // Přepnout řádek či sloupec 177 // Vzhledové úpravy grafu 177 // Rozložení dat v grafu 177 // Styl grafu 178 // Tvar grafu 178 // Název grafu 178 // Názvy os 179 // Legenda grafu 179 // Popisky dat 180 // Tabulka dat 181 // Osy 181 //
Mřížka 182 // Pozadí grafu 183 // Prostorové otáčení 183 // Úpravy grafu a kontextová nabídka 183 // Úpravy i afických objektů 184 // Určení velikosti objektu 184 // Určení pozice objektu 185 // Výplň tvaru 185 // Úprava ohraničující čáry 188 // Nastavení stínu 190 // Prostorový efekt 191 // Změna typu automatického tvaru 192 // Psaní textu do automatických tvarů 193 // Formátování textu v automatických tvarech 194 // Multimédia v prezentaci 195 // Hudba a zvuk // Způsoby začlenění zvuku do prezentace // 196 // 196 // 8 // Obsah // Možnosti získaní či nahrání zvuků 197 // Vložení zvuku 198 // Vložení z Galerie médií 198 // Vložení ze souboru 199 // Přehrání skladby z CD 199 // Nahrání zvuku 200 // Nastavení přehrávání vloženého zvukového souboru 201 // Možnosti přehrávání 202 // Odstranění zvuku ze snímku 203 // Přiřazení zvuku jiným událostem 204 // Přiřazení zvuku objektu 204 // Vyzkoušení zvuku či nahrávky 205 // Video 205 // Možnosti získání či nahrání videa 206 // Vložení videoklipu 206 // Vložení z Galerie médií 207 // Vložení ze souboru 207 // Nastavení přehrávání videoklipu 208 // Vyzkoušení videoklipu 209 // Příprava prezentace k promítání 211 // Animace snímků 212 // Využití animací 212 // Nastavování animací 212 // Animační schémata snímků 213 // Animace jednotlivých objektů 215 // Zadání animačního efektu 215 // Animační efekt Počátek 216 // Cesta pohybu 217 // Nastavení animačních efektů 219 // Pořadí jednotlivých animací 219 // Způsoby aktivace animací 219 // Časování 221 // Upřesnění a vylepšení animace 222 // Animace textu 224 // Animace grafu 226 // Animace diagramu 228 // Změny a úpravy animace 228 // Odstranění animačního efektu 230 // Vyzkoušení animačních efektů 230 //
Poprava automatické prezentace Automatické promítání prezentace 231 231 // Načasování snímků pomocí zkušební projekce 232 // Mluvený komentář 234 // Záznam mluveného komentáře 235 // Vymazání mluveného komentáře 237 // Příprava interaktivní prezentace 237 // Možnosti interaktivity 237 // Nastavení akcí 238 // Hotová tlačítka akcí 238 // Akce přidružená k objektu 241 // Úprava tlačítek akcí 242 // Hypertextové odkazy 242 // Zvláštní formy hypertextových odkazů 244 // Úprava hypertextového odkazu 245 // Odstranění hypertextového odkazu 245 // Zajištění interaktivity při předvádění 245 // Příklady interaktivních prezentací 246 // Webová prezentace 247 // Vystavená prezentace ve standardním formátu 247 // Prezentace ve webovém formátu 248 // Uložení prezentace ve webovém formátu 248 // Přenesení prezentace na webový server 251 // Prohlížení prezentace ve webovém prohlížeči 252 // Vlastní prezentace 253 // Vytvoření vlastní prezentace 254 // Správa vlastních prezentací 255 // Spouštění vlastních prezentací 255 // Přenesení prezentace na jiný počítač 257 // Zkopírování prezentace na CD 257 // Spuštění prezentace na jiném počítači 258 // Poznámky 258 // Poznámky v zobrazení Normální 259 // Poznámky v zobrazení Poznámky 259 // Záhlaví a zápatí 260 // Zápatí snímků 260 // Záhlaví a zápatí v poznámkách a podkladech 261 // Odstranění údajů v záhlaví a zápatí 262 // Nastavení parametrů prezentace 262 // Typy prezentace 262 // Další možnosti nastavení prezentace 263 // Skryté snímky 265 // Více monitorů 266 // Nastavení projekce na dva monitory 266 // Konfigurace Windows 267 // Nastavení PowerPointu 268 // Promítání prezentace 269 // Zrušení režimu projekce na dvou obrazovkách 270 // Úprava vzhledu prezentace 271 //
Motivy // Nalezení motivu // Motivy Microsoft Office Online // Úpravy motivu // Pozadí // Skrytí grafiky v pozadí 274 // Předoha // Zobrazení předlohy // Předloha poznámek // Předloha podkladů // Zobrazení předlohy podkladů // Předloha podkladů i osnovy // Záhlaví a zápatí v předloze // Předloha snímků // Úprava předlohy snímků // Motivy a pozadí // Objekty vložené do předlohy // Vypuštění grafiky z pozadí snímku // Tisk prezentace 281 // Tisk poznámek 282 // Příprava pole s poznámkami 282 // Vytištění poznámek 283 // Tisk osnovy 284 // Tisk snímků 285 // Tisk poddadů 285 // Tisk prezentace 285 // Okno Tisk // Náhled před tiskem 287 // Předvádění prezentace 291 // Druhy předváděné prezentace a jejich specifika // Předvádění prezentace // Nastavení variant prezentace 293 // Ovládáni prezentace 29,3 // Spuštění promítání 293 // Ovládání promítání prezentace 293 // Promítnutí dalšího snímku 294 // Zasahování do promítání prezentace 294 // Místní panel nástrojů při projekci 294 // Příkazy místní nabídky při promítání prezentace 294 // Ovládání projekce klávesami a myší 297 // Kreslení a odstraňování ručních poznámek 298 // Poznámky lektora při promítání 299 // Ukončení promítání prezentace 299 // Rady pro vystupování pii prezentaci 300 // Spolupráce s jinými uživateli a programy 303 // Vložení snímků z osnovy (Wonl) 304 // lýmová spolupráce na tvorbě prezentace 304 // Komentáře 304 // Pracovní prostor dokumentů 306 // Omezení přístupu ? prezentaci 307 // Přílohy 309 // A Co je nového ve verzi 2007 311 // B Srovnání ovládání verzí 2003 a 2007 (nabídky - karty) 317 // C Klávesové zkratky 323 // D Přehled nastavení programu PowerPoint 329 // Rejstřík 353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC