Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Themis, 2005
487 s.

objednat
ISBN 80-7312-044-5 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 465-471
Evropa - extremismus pravicový - r. 1945-2002 - pojednání
Extremismus pravicový - Evropa - r. 1945-2002 - pojednání
000029243
OBSAH // Předmluva... // Kapitola první // 1945: Stín hákového krize // Co je „krajní pravice“? (12) - Politické kultury (17) -Velký debakl (25)... // Kapitola druhá // Znovuoživení (od roku 1945 do počátku 50. let) // Itálie mezi neofašismem a „qualunquismem“ (33) - Obtížné vzkříšení francouzské krajní pravice (39) - Zrod neofašistické „internacionály“ (48) - Německo a Rakousko (51) - Západní a severní Evropa (57)... // Kapitola třetí // Poujadismus a „neofašismus“ ve Francii v období dekolonizace // Jeune Nation (65) Poujadistické dobrodružství (69) - Alžírský tyglík (77) - Krajní pravice proti de Gaullovi (82)... // Kapitola čtvrtá // Neofašismus v Itálii od počátku 50. do konce 70. let // MSI hledá identitu (90) - Neúspěch strategie integrace (96) - Julius Evola (97) - Ordine nuovo a pučistické pokušení (101) - Almiranteho návrat (105) - Pokles (HO)... // Kapitola pátá // Hlavní proudy krajní pravice v Evropě skvělého třicetiletí // Snahy o založení neofašistické internacionály (116) - No- // stalgie po Velkoněmecké říši a autoritářský konzervativis-mus ve Spolkové republice Německo (120) - Velká Británie: od Union Movement k National Front (130) - Francie: pochod pouští (135) - Belgie, Nizozemsko, Skandinávie (151) - Švýcarsko a Rakousko (160)... // Kapitola šestá // Falšovatelé dějin: „revizionisté“ a „negacionisté“ // Prehistorie negacionismu (168 ) -
Rassinier neboli deportace zrazená očitým svědkem (172) - Generace „faurisso-novců“ (174) - Instrumentalitace a politické přisvojení negacionismu (179) - Střídání stráží (181) - Od jednoho břehu Atlantiku k druhému: anglosaský negacionismus (185) - Negacionismus a „historický revizionismus“ v Německu (188) - Šíření negacionistických tezí v Evropě (197)... // Kapitola sedmá „Nové pravice“ v Evropě // Původ zrození nové pravice (204) - Získávání elit (207) -Proti „rovnostářské ideologii“ (212) - Návrat pohanství (214) - „Řekl jste fašisté?“ (218) - A dnes? (222) - Nuova Destra (226) - Neue Rechte (233) - Transevropský proud (239)... // Kapitola osmá // Francie: vznik a zakořenění populistického nacionalismu // 1983-1988: vzestup (246) - Zakořenění (253) - Motivy hlasování pro NF (260) - Nesourodá ideologie (268) -„Slova jsou zbraně“ (273) - Rozkol (277) - Jaro 2002: Pyrrhovo vítězství (283)... // Kapitola devátá // Itálie: od MSI k Národní alianci // Konec Almiranteho éry (286) - Souboj Finiho s Rautim a vítězství umírněných (289) - Obrat roku 1994 a konec exkluze (294) - Mutace (298) - Ligy: od revolty proti systému k etnickému separatismu (301) - Hledání krajní pravice (309) ... // Kapitola desátá Jižní Evropa // Španělsko: dvojznačnost frankistického dědictví (313) -Portugalsko: pomíjivá krajní pravice (325) - Řecko: od diktatury plukovníků k marginalizaci
EPEN (329) - Turecko: kemalistické dědictví a islamistické pokušení (333)... 313 // Kapitola jedenáctá // Severní a západní Evropa (od počátku 80. let) // Spojené království: stálá alergie (337) - Německo: sezení na dvou židlích (342) - Nizozemsko a Belgie: nápadně odlišný vývoj (359) - Krajně pravicová hnutí ve skandinávských zemích (372)... 337 // Kapitola dvanáctá Rakousko a Švýcarsko // Jörg Haider: mezi tradicí a moderností (382) - FPÖ a cizinci (389) - Švýcarská výjimka? (393)... 381 // Kapitola třináctá „Východní Evropa“ // Nacionalismus a pravicový extremismus na území bývalého SSSR (403) - Polsko (415) - Střední Evropa (420) - Balkán (429)... 401 // Závěr... 449 // Bibliografie... 465 // Jmenný rejstřík... 472

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC