Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
1. dotisk 1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2001
203 s.

ISBN 80-210-2393-7 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, úvod, seznam autorů
Evropanství - sborníky referátů
Identita národní - evropanství - vztahy - sborníky referátů
000029264
Obsah // Úvodem ... 7 // JlŘí VÍTEK: Několik pohledů na filosofii češství (retrospektiva) .. 8 // Rudolf Dupkala: Európske a národné dimenzie slovenskej filozofie 19. storočia (Filozofia „národotvorného činu“ Slovákov) . 19 // Vlastimil Hála: K pojetí češství u Jana Patočky a některým jeho // souvislostem ... 26 // Jiří Poláček: Český charakter očima Jiřího Mahena ... 31 // Erika VonkovÁ: Kozákovo hledání „duše Německa“v období jeho // emigrace počátkem čtyřicátých let 20. století ... 34 // Marta GoŇCOVÁ: Evropa bez identity? ... 40 // Martin Paleček: Kultura, identita a evropanství (česká perspektiva) ... 45 // Milan Valach: Humanismus a evropská identita ... 52 // František BriŠKA: Komunikácia ako forma hľadania lůdskej identity ... 58 // Cyril Diatka: Európska myšlienková tradícia a súčasnosť ... 67 // JÁN Šlosiar: Tolerancia a komunikácia v bariérach nacionalizmu 73 // Jelena PetrucijovÁ: O kulturní identitě a míře tolerance --- 81 // Ivan Kútny: Náboženská sloboda a národná identita ... 91 // JOSEF ObornÝ: Peripetie národov v demokracii ... 103 // Natália Andrea KarászovÁ: Z legálnych deviácií ... Ill // VÁCLAV SOUČEK: Demokratické občanství a komunikativní kompetence ... 117 // JANKA VrabcovÁ: Európa - mozaika národov ... 123 // Jaroslav Vaculík: České minority v současné Evropě ... 128 // Peter Lieskovský: Rómovia v Európe: nový národ ako politikum // (Problém
a jeho možné riešenie) ... 134 // SvetozÁR KrnO: Európska integrácia, identita a národné cítenie 145 Radovan Rybář: Sociokulturní východiska středoevropské oblasti // při jejím začleňování do Evropské unie ... 149 // Miloš Vítek: Co utváří evropské politické myšlení ... 154 // 5 // KKѕKK // Eliška Walterová: Evropská studia pro učitele. Projekt EURO- // PAED... 162 // Marie Marečková: K výzkumu názorů středoškolských studentů // na problematiku evropanství a národní jednoty ... 169 // MARKÉTA PitrovÁ: Budoucnost institucionálního uspořádání Evropské unie ... 174 // Sylvie Marečková: K problematice základních změn právního // řádu státu před přijetím do Evropské unie ... 181 // FILIP Křepelka: Evropská unie jako mezinárodní organizace // a jako federace ... 184 // Daniel BoreckÝ: Evropská unie a regionální politika v ČR ... 191 // Autoři ... 202 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC