Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:53x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
551 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7178-969-7 (váz.)
angličtina
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie na s. 495-537, bibliografické odkazy, rejstřík
000029342
Obsah // Předmluva... 25 // 1 Evoluční přístup k lidskému chování... 27 // 1.1 Přírodní výběr ... 29 // 1.2 Pokládejme správné otázky... 32 // 1.3 Přístupy ke studiu lidského chování... 34 // Behaviorálni ekologie člověka... 34 // Evoluční psychologie... 38 // Prostředí evolučních adaptací... 40 // 1.4 Ke sjednocenému přístupu... 43 // 2 Základy evoluční teorie... 53 // 2.1 Individuální výběr a sobecký gen ... 53 // 2.2 Problém altruismu... 55 // Příbuzenský výběr a Hamiltonovo pravidlo... 57 // Reciproční altruismus a Vězňovo dilema... 61 // 2.3 Rodičovské investice a konflikt mezi rodičem a potomkem ... 67 // 2.4 Pohlavní výběr... 71 // Mezipohlavní a vnitropohlavní výběr... 73 // 5 // EVGLUÍN! PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA // ? Spolupráce mezi příbuznými...81 // 3.1 Příbuzenský výběr u lidí... 81 // 3.2 Reprodukční hodnota a příbuzenský výběr... 89 // 3.3 Příbuznost, vražda a týrání dětí... 95 // 3.4 Příbuznost a nahodilost...100 // 3.5 Příbuznost a zdraví...103 // 4 // 4.1 // 4.2 // 4.3 // 4.4 // Reciprocita a sdílení... // Spolupráce u lidí: rozdíl stupně, nebo kvalitativní rozdíl? // Reciprocita a výměna informací... // Vzájemná výpomoc a obrana před nepřízní osudu . . . // Sdílení potravy mezi lovci-sběrači... // Snižování rizika a reciprocita... // Tolerovaná krádež... // Producenti a příživníci ... // Hypotéza „předváděníse"... // Jsou lidé ve
své podstatě sobečtí?... // . . 107 . . 108 . . 109 . . 113 . . 113 . . 115 . . 116 . . 119 . . 123 . . 131 // 5 Volba partnera a pohlavní výběr...139 // 5.1 Všeobecné principy volby partnera...140 // Preference při volbě partnera...143 // Monogamie versus polygamie?...149 // 5.2 Znaky vznikající pohlavním výběrem...153 // Fyzické znaky...153 // Fluktuační asymetrie...160 // Kompetice spermií...163 // Riskování...165 // 5.3 Situačně podmíněné strategie volby partnera...167 // 5.4 Dvoření...173 // Taktické využívání klamu...175 // 5.5 Vliv volby partnera na biologickou zdatnost...178 // Vysvětlování evoluční záhady...182 // ? // 6.1 // 6.2 // 6.3 // 6.4 // 6.5 // Omezení plynoucí z životní historie a reprodukční rozhodování // Optimalizace velikosti rodiny... // „Zátěžový model" ? !Kung Sanů... // Velbloudi, kozy, chlapci a dívky... // Plánování reprodukce... // Z lásky, nebo pro peníze: dědičný majetek a rozhodování // Demografický přechod... // Evoluce menopauzy... // . .191 . . 192 . . 195 . . 203 . . 208 . . 212 . . 217 . . 223 // ? // D B S AH // 7 Strategie v rodičovských investicích...231 // 7.1 Konflikt v děloze... 232 // 7.2 Formující preference rodičů a rivalita mezi sourozenci... 234 // 7.3 Infanticida: plánování investic... 239 // Nejistota otcovství... 241 // Nízká kvalita dítěte... 246 // Nedostatek rodičovských zdrojů... 248 // 7.4 Selektivní infanticida a poměr pohlaví...252
// Rádžpútové... 252 // Mukogodové... 253 // Inuité... 256 // 7.5 Investiční strategie závislé na podmínkách...259 // Další podoby působení Triversova-Willardova efektu... 260 // Pomáhání ve hnízdě (LRE)... 263 // Efekty reprodukční kompetice (LRC)... 266 // 8 Manželství a dědictví...271 // 8.1 Matrilineární versus patrilineární dědictví...272 // Polygamie a dědění majetku... 272 // Matrilinearita: Dělají to sestry pro sebe?... 275 // 8.2 Kompetice o zdroje a přežití rodu... 278 // Příklad pastevců... 279 // Zemědělské systémy... 284 // 8.3 Když vše zůstává v rodině: incest a pravidla sňatku...292 // 8.4 Tibetská polyandrie... 297 // 9 Jedinec ve společnosti ...311 // 9.1 Příbuznost a pojmenovávání příbuzných... 312 // 9.2 Dělba práce a rozdíly v opouštění rodiště podle pohlaví...316 // 9.3 Struktura sociální skupiny... 321 // Kognitivní omezení velikosti skupiny... 322 // Ekologická omezení sociální struktury... 328 // 9.4 Problematika sociálního parazitismu... 332 // 9.5 Společnost, násilí a válčení... 342 // 10 Poznávací procesy a modulární mozek...353 // 10.1 Stručná historie modularity... 355 // Systémy periferních vstupů... 355 // Masivní modularita: model švýcarského nože... 356 // Modularita myšlení... 358 // 7 // EVQLUtNÍ PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA // 10.2 „Za modularitou“... 361 // 10.3 Společenská směna a odhalováni podvodníků . ’...366 // Známost a změna
perspektivy... 367 // Povolení a povinnost... 370 // Porozumění úloze ... 374 // 10.4 Role emocí ... 376 // Co jsou „pocity“?... 376 // Somatické ukazatele... 378 // 11 Sociální poznávání // a jeho vývoj...383 // 11.1 Teorie mysli... 384 // Sdílení pozornosti a sociální reference... 385 // 11.2 Vývoj teorie mysli ... 390 // Hra na něco a „psychologie přání“... 390 // Reprezentační teorie mysli... 393 // 11.3 Když teorie mysli selže ... 399 // Autismus... 399 // „Horké“ a „chladné“ poznávací procesy ... 407 // 11.4 Sociální mozek...408 // 12 Jazyk...415 // 12.1 Evoluce jazyka...416 // Proč se jazyk vyvinul?... 417 // Jak se vyvinula řeč?... 424 // 12.2 Sociální funkce jazyka...429 // Hypotéza drbů... 429 // Hypotéza společenské smlouvy... 433 // Šehrezádin efekt... 435 // Je možná syntéza?... 437 // 12.3 Jazyk a význam...438 // 12.4 Kognitivní podpory... 441 // Jazyk a teorie mysli... 441 // Úloha neverbálních podnětů... 442 // Adaptivní vlastnosti jazyka... 444 // 13 Kulturní evoluce...449 // 13.1 Co je kultura?...450 // Psychologické základy kultury... 450 // Jednotky kulturního přenosu... 454 // Kultura versus biologie... 458 // 8 // OBSAH // 13.2 Je kultura adaptivní?... 461 // 13.3 Kulturní evoluce v podmínkách neutrální selekce...467 // 13.4 Procesy kulturní evoluce...471 // Rozšířené fenotypové modely... 472 // Fenogenotypové koevoluční modely... 474 // Model podvojné dědičnosti...
475 // 13.5 Jak rychle se kultura mění? ... 477 // 13.6 Kulturní změna a skupinová selekce ...482 // Slovníček...487 // Seznam zkratek...493 // Literatura ...495 // Rejstřík autorský...539 // Rejstřík věcný...547 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC