Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. v KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997
207 s.

objednat
ISBN 80-7192-219-6 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 2
České katolické biblické dílo ; [vol.] 4
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 200-201
Evangelium podle Marka - výklady a exegeze
000029413
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // Umění používat biblický komentář ...5 // OBSAH...8 // PRVNÍ ČÁST: ÜVOD // 1. Otázka autorství... 11 // 2. Místo a doba vzniku... 12 // 3. Adresáti... 12 // 4. Literární charakter... 12 // 5. Teologický charakter... 13 // 6. Členění... 15 // 7. K následujícímu výkladu... 16 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Počátek (1,1-13)... 18 // 1. Jan Křtitel (1,1-8)... 18 // 2. Ježíšův křest (1,9-11)...21 // 3. Ježíšovo pokušení (1,12-13)...24 // II. Boží království je tady! (1,14-3,12)...27 // 1. Ježíšova překvapivá zvěst (1,14-15)...27 // 2. „Pojďte za mnou!“ (1,16-20)...29 // 3. Osvobodivé slovo (1,21-28)...31 // 4. Uzdravující slovo (1,29-45)... 34 // 5. Odpouštějící slovo (2,1-17)...36 // 6. Jak Boží vláda proměňuje přítomnost - // Otázka postu (2,18-22)...41 // 7. Spory o sabat (2,23-3,6)...44 // 8. Ježíšova uzdravující přítomnost (3,7-12)...48 // HI. Obraťte se! (3,13-6,6)...49 // 1. Vyvolení Dvanácti (3,13-19)...49 // 2. Kdo se skrývá za Ježíšem? (3,20-30)... 51 // 3. Komu se Ježíš cítí zavázán (3,31-35)...57 // 4. Odkud se bere naše naděje (4,1-34)...58 // 5. „Nebojte se!“ (4,35-5,43)... 66 // 6. Ježíš se divil (6,l-6a)...71 // IV. Věřte evangeliu! (6,6b-8,26)...75 // 1. Vyslání Dvanácti (6,6b-13)...75 // 2. Úsudky o Ježíšovi v jeho době (6,14-16)...76 // 3. Konec Jana Křtitele (6,17-29)...78 // 4. Hostem u Ježíše (6,30-44)... 79 // 5. Ježíš
vychází vstříc // a jeho učedníci nic nechápou (6,45-52)... 82 // 6. Ať jsou uzdraveni! (6,53-56)... 85 // 7. Zcestná zbožnost (7,1-23)...85 // 8. Ježíš jde dále (7,24-37)... 89 // 9. Nepochopitelná slepota (8,1-26)...91 // V. Mesiášova cesta (8,27-10,52)... 95 // 1. „A za koho mě pokládáte vy?“ (8,27-33)... 95 // 2. Co přinese budoucnost (8,34-9,1)... 106 // 3. Ježíšovo proměnění (9,2-8)... 107 // 4. O mezích nebeských zjevení (9,9-13)... 109 // 5. Víra, která působí svobodu (9,14-29)... 111 // 6. V Ježíšově semináři (9,30-32)... 114 // 7. Komu náleží přednostní postavení? (9,33-37)... 114 // 8. Pouze velkorysý člověk // chápe Ježíšovu cestu (9,38-41)... 116 // 9. Velkorysý vůči ostatním - // důsledný u sebe sama (9,42-48)... 117 // 10. Bezbolestně to nejde (9,49-50)... 120 // 11. „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (10,1-12)... 122 // 12. Uprostřed Božího království (10,13-16)... 128 // 13. Bohatý muž (10,17-27)... 129 // 14. Dodatečný zisk (10,28-31)... 132 // 15. Cesta odevzdanosti (10,32-45)... 132 // 16. Následování (10,46-52)... 138 // VI. Ujasňování (11,1-13,37)... 139 // 1. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (11,1-11)... 139 // 2. Prokletí fíkovníku (11,12-14)... 142 // 3. Ježíš v chrámu: Protest a odpor (11,15-19)... 146 // 4. Víra není zázračnou zbraní (11,20-25)... 154 // 9 // 5. Proč měl Ježíš pravdu? (11,27-33)... 154 // 6. Odepřené plody (12,1-12)... 155 // 7.
Bůh není konkurentem státu (12,13-17)... 159 // 8. Bůh živých, který dává budoucnost (12,18-27)... 160 // 9. Bůh chce pouze lásku (12,28-34)... 162 // 10. Překážky a přístupové cesty (12,35-44)... 163 // 11. Řeč o poslední době (13,1-37)... 165 // VII. Dokonání (14,1-15,47)... 172 // 1. Tváří v tvář smrti (14,1-11)... 173 // 2. Ježíšova večeře na rozloučenou (14,12-25)... 175 // 3. Vzdor a odevzdanost (14,26-52)... 183 // 4. Ježíšův výslech a odsouzení (14,53 - 15,20a)... 185 // 5. Ježíšovo ukřižování, smrt a pohřeb (15,20b-47)... 190 // VIII. Výhled (16,1-20)... 193 // 1. Velikonoční zděšení (16,1-8)... 193 // 2. Takzvaný kanonický závěr Markova evangelia (16,9-20) 197 // TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1. Jmenný a věcný rejstřík... 198 // 2. Literatura...200 // 3. Otázky pro práci s biblí...202 // ODKAZY...204 // Ediční poznámka...206 // SEZNAM EXKURZŮ // Ježíš, Boží Syn...23 // Židovské chápání démonů v době Ježíšově...32 // Farizeové...39 // Pojetí sabatu v době Ježíšově...44 // Zázračná uzdravení...52 // O smyslu předpisů o čistotě... 86 // Ježíš a Syn člověka...’96 // Pojetí manželství ve Starém zákoně... 124 // Ježíšův život - výkupné za mnohé... 135 // Význam chrámového kultu... 150 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC