Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. v KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996
279 s.

objednat
ISBN 80-7192-146-7 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 1
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 272-273
Evangelium podle Matouše - výklady a exegeze
000029414
OBSAH // Předmluva... 5 // Obsah... 6 // PRVNÍ ČÁST : ÜVOD... 8 // 1. Spisovatel... 8 // 2. Místo a doba sepsání... 8 // 3. Adresáti... 9 // 4. Literární zvláštnost... 10 // 5. Teologická zvláštnost... 11 // 6. Členění... 13 // 7. K následujícímu vykladu... 14 // DRUHÁ ČÁST : KOMENTÁŘ... 16 // I. Ježíš - ztělesněná Boží věrnost (1,1-2,23)... 16 // 1. Ježíšův rodokmen (1,1-17)... 17 // 2. Žádný nekonečný příběh (1,18-25)... 20 // 3. Klanění mudrců (2,1-12)... 33 // 4. Vzpomínky na Egypt (2,13-23)... 48 // II. Ježíš - pravý Boží Syn (3,1-4,11)... 50 // 1. Jan Křtitel (3,1-12)... 50 // 2. Ježíšův křest (3,13-17)... 52 // 3. Ježíšovo pokušení (4,1 -11)... 53 // III. Nebcskě království je zde! (4,12-9,34)... 57 // 1. Zazářilo světlo! (4,12-25)... 57 // 2. Horské kázání (5,1-7,29)... 58 // a) Předběžné poznámky...v... 58 // b) Blahoslavenství (5,3-12)... 60 // c) Proč to nejde pohodlněji (5,13-20)... 67 // d) Větší spravedlnost (5,21-48)... 73 // e) Pravá zbožnost (6,1 -34)... 84 // f) Uskutečňování (7,1 -23)... 107 // g) O smyslu Horského kázáni (7,24-27)... 113 // 3. Uzdravující setkání (8,1-9,34)... 114 // IV. „Kdyby ině však můj lid uposlechl...!“ // (Ž8l,l4).-(9,35-12,50)... 125 // 6 // 1. Ježíšovo dílo v jeho apoštolech (9,35-11,1)... 125 // 2. Neboť nevědí, co chtějí (11,2-24)... 131 // 3. „Dovede právo k vítězství“ (11,25-12,50)... 140 // V. Semeno
je zaseto (13,1 -16,12)... 156 // 1. O účinnosti evangelia (13,1 -23)... 156 // 2. Neboť nebeské království má své vlastní zákony (13,24-53) . 161 // 3. Kde se rozdělení stává nevyhnutelné (13,54-16,12)... 171 // VI. Církev Krista Ježíše (16,13-20,34)... 180 // 1. Petrovo vyznání a Ježíšova odpověď (16,13-20)177... 180 // 2. Následování Ježíše (16,21-17,23)... 191 // 3. Pohled na Boha, dobrého pastýře (17,24-19,12)... 193 // 4. Na cestě k poslednímu místu (19,13-20,34)... 211 // VII. Rozhodující konec (21,1-25,46)... . 213 // 1. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma // a očištění chrámového nádvoří (21,1-22)... 213 // 2. Selhání vůdců (21,23-45)... 216 // 3. Trvalé nebezpečí (22,1-14)... 217 // 4. O Zákoně a jeho přikázáních (22,34-40)... 221 // 5. Co znamená být křesťanem (23,1-39)... 223 // 6. Poslední soud (24,1-25,46)... 247 // VIII. Ježíš-Immanuel - budoucnost Izraele a světa (26,1-28,20) 254 // 1. Pastýř Izraele - zavržen... 254 // 2. Boží Syn - ukřižován... 262 // 3. Vzkříšený a zplnomocněný: Učitel národů... 264 // TŘETÍ ČÁST : DODATEK... 269 // 1. Jmenný a věcný rejstřík... 269 // 2. Literatura... 272 // 3. Práce s Biblí - otázky... 274 // SEZNAM EXKURZŮ // Židovský biblický výklad v Ježíšově době... 38 // Boží všemohoucnost - co je to?... 63 // Spravedlnost... 71 // Pokušení zbožného člověka... 95 // Ježíš - Boží moudrost... 135 // Nebeské království
- Boží královská vláda... 162 // Moc svazovat a rozvazovat... 185 // Chápání Zákona v Matoušově evangeliu... 240 // Jidáš Iškariotský... 255 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC