Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:31x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ikar, 1998
551 s. : il.

objednat
ISBN 80-7202-388-8 (váz.)
Originál: Baustilkunde
Obsahuje kresby, tabulky, mapy, plány, ilustrovaný a cizojazyčný slovník, rejstříky
Architektura evropská - dějiny - encyklopedie
000029418
Obsah 5 // Obsah // Časová labulka v pŕcdsádcc // Poděkování, prameny 8 // Vysvětlivky ? užívání knihy 9 // Sakrální architektura // Řecká antika // Úvod 10-12 // Tvarosloví 13-17 // Dórský chrám 18 // Iónský chrám 19 // Korintský chrám 20 // Tholos 20 // ? Velké Řecko 21 // ? Řecko a Ionie 22-23 // Helénismus // Úvod Typy budov, stavební prvky, komplexní stavba a stavební 24 // komplex ’ 24 // Hclénistické město 25 // Divadlo 26 // Kultovní místo, velký chrám 26 // Patrová stavba 26 // Oltář 27 // Náhrobek Kultovní stavba pro obřady 27 // mystérií ? Města založená v helénistickém období 27 // a hclcnizovaná města vedlejší mapa: Malá Asie 28-29 // Římská antika // Úvod 30-31 // Tvarosloví 31-32 // Obdélný chrám 33 // Kruhový chrám 34 // Pohřební stavby 35 // Řecké a římské divadlo, amfiteátr 36 // ? Antický Řím Rané křesťanství a byzantská architektura 37 // Úvod 38-40 // Tvarosloví Vývoj raně křesťanské 40-41 // baziliky 42-43 // Ravenna 44 // Velké centrální stavby 45 // Malé centrální stavby 46 // Kupolová bazilika 47 // Kupolový chrám na křížovém půdorysu 47 // Rozšíření byzantského kupolového chrámu: Řecko, Sýrie a severní // Afrika 48-49 // Arménie a Gruzie 50 // Rusko 51 // ? Rane kresťanský // a byzantský svět 52-53 // Předkarolínská architektura Úvod 54-55 // Mcrovejská sakrální architektura 56 // Ostrogótská a vizigótská sakrální
architektura 57 // Saská sakrální architektura v Anglii 58-59 // ? Přcdkarolínské velké stavby 60-61 // Karolínská architektura Úvod 62-63 // Tvarosloví 64 // Hlavní typy podélných staveb Klášter, bazilika 65-67 68 // Centrální stavby 69 // Půlkruhová krypta s confcsiem štolová krypta, halová krypta 70 // 70 // Westwerk 71 // ? Karolínské velké stavby 72-73 // Architektura Otonů a Kapetovců // Úvod 74-76 // Tvarosloví 76-77 // Podélné stavby 78-79 // Centrální stavby 80 // ? Velké otonské stavby 81 // Islám ve Španělsku Úvod 82-84 // Tvarosloví 85-86 // Vzájemné vztahy 87 // Mozarabský styl 87 // Mudéjarský styl 87 // Córdoba ? Islám a mudéjarský styl 88 // ve Španělsku a Portugalsku 89 // Románský sloh Úvod 90-94 // Tvarosloví 95-101 // Císařské dómy Rýnské kostely s trojlistovou 102 // dispozicí 102 // ? Císařské dómy a rýnské kostely // s trojlistovou dispozicí Oblasti na východ od Rýna: 103 // Vestfálsko 104 // Dolní Sasko Východní Franky, střední 104 // Německo 104 // Severní Německo 105 // Rakousko 105 // Maďarsko ? Románské stavby ve střední 105 // a východní Evropě vedlejší mapa: Vestfálsko Hirsauská reforma 106-107 // 108 // ? Kláštery hirsauské reformy Od Porýní až po oblast 109 // Loiry 108-111 // Dolní Porýní a oblast kolem řeky Maas 110-111 // Oblast kolem řeky Seldy 111 // Alsasko 111 // Pánev řeky Seiny 111 // Normandie a Bretaň 112 // ? Těžiště jednotlivých
typů románské sakrální architektury // ve Francii a v Porýní 113 // í I Románské stavby mezi // Rýnem a Bretaňí 114-115 // Cluny a Burgundsko 116 // ? Románské stavby v Burgundsku // a v přilehlých oblastech 117 // Akvitánie 118 // Poitou, Saintonge 119 // ? Románské stavby v Akvitánii 120 // Auvergne 121 // ? Románské stavby v oblasti // Auvergne 121 // Provence 122 // ? Románské stavby // ve francouzských Alpách, v Provenci a na Korsicc 123 // Jihozápadní Francie 124 // ? Románské stavby // v jihozápadní Francii 125 // Roussillon a Katalánie 126 // ? Románské stavby // v Roussillonu a v Katalánii 127 // Severozápadní Španělsko 128 // ? Vizigótské, mozarabské a románské stavby // ve Španělsku a Portugalsku 129 // Anglicko-normanská architektura 130 // ? Románské stavby // ve Velké Británii a v Irsku 131 // Severní Itálie 132 // ? Románské stavby // v severní Itálii 133 // Střední Itálie: // Protorcnesance v Toskánsku 134 Marche a Abruzzi 134 // Řím 134 // ? Románské stavby ve střední // Itálii 135 // Jižní Itálie: // Apulic 136 // Sicílie, Kampánie 136 // Kalábrie 136 // ? Románské stavby v jižní Itálii 137 // Severní a východní Evropa 138 // Norské sloupkové kostely 138-139 // ? Románské stavby // ve Skandinávii 139 // Cisterciácká architektura 140 // ? Cisterciácká opatství // a jejich odnože 141 // Centrální stavby 142 // Opevněný kostel 143 // Architektura přechodného období
Francie 144 // Itálie 144 // 6 Obsah // Německo 145 // Anglie 145 // Gotika // Úvod 146-152 // ? Francouzské // a belgické katedrály 153 // Tvarosloví 154-167 // Raná gotika // Francie 168 // Německo 168 // Španělsko. Itálie 169 // Vrcholná gotika // Francie 170 // Německo ’ 170 // Španělsko, Itálie 171 // Pozdní gotika // Francie 172 // Německo 172 // Španělsko, Itálie 173 // Halové kostely německé partikulární gotiky 174 // Cihlové stavby 175 // Kostely žobravých řádů 176 // ? Františkánské kláštery // v Evropě 177 // Belgie, Nizozemsko 178 // Skandinávie: // Dánsko. Norsko 179 // Finsko, Švédsko 179 // Katalánská partikulární gotika 180 Platereskní styl 180 // Portugalsko 181 // ? Gotika ve Španělsku // a Portugalsku 182 // ? Gotika v Itálii 183 // Východní Evropa: // Čechy, Polsko 184 // Uhry, Rumunsko 184 // Centrální stavby 185 // ? Gotika ve střední // a východní Evropě 186-187 // vedlejší mapy: // Vestfálské halové kostely // Řešení kostela II Gesu Podélné stavby ve Španělsku Podélné stavby v Portugalsku Podélné stavby v Německu Podélné stavby ve Francii Podélné stavby v Nizozemsku // ? Renesance ve střední a východní Evropě // ? Renesance v Itálii // 230 // 230 // 231 231-233 // 233 // 233 // 234 // 235 // 236-241 // 242-248 // 249 // 250 // 250 // 251 // 251 // 252 // 253 253 // Baroko // Úvod Tvarosloví // ? Jihoněmecké baroko Podélná stavba: // Schéma kostela II Gesu Vývoj
římského kostela s vtaženými pilíři Španělsko Portugalsko // Vorarlberské stavební schéma Jednolodní kostel německého pozdního baroka Jihoněmecké rokoko Centrální stavby: // Itálie 254-255 // Německo, Morava. Švýcarsko 255 Splynutí centrální a podélné stavby: Přístavba vedlejších // prostor 256-258 // Rostoucí význam centrály integrované do podélné stavby 257-259 // Podélná stavba jako řazení centrálních prostor 257, 259-260 Centralizování podélné stavby 260-261 // Sjednocení prostoru 260 // Podélná stavba // s guariniovskou klenbou 260-261 // Palladianismus a baroko v Anglii 262-263 // Klasicismus, historismus, cklcktismus // Hrad a palác // Úvod // Řecko Palác a hrad Kréta Trója // Mykénské hrady Atény // Řím // Vila a palác Vojenský kastel Císařský palác // 286-290 // 291 // 291 // 291 // 291 // 291 // 292 // 293 293 // Středověk // Falc 294 // ? Falce z přcdkarolínské // a karolínské doby 295 // Hrad a palác: // Formy 296-297 // Typy hradů // podle tvaru půdorysu 298 // Hlavní části hradu 298-306 // Schéma středověkého hradu 298 Okružní val. motta, hrad kruhového půdorysu 299 Keep, donjon 300 // Hrad na čtyřúhelném půdorysu, osmiúhelný objekt z doby Štaufské dynastie 301 // Pravidelné a nepravidelné hradní stavby 302-303 // Městský hrad, ganerbenský hrad 304 Řádový hrad 301,302,305 // Nepravidelné půdorysy // hradů a paláců 306 // Benátské paláce // z období
gotiky a renesance 307 // Renesance // Itálie: // Paláce 308-309 // Moldavské kláštery Úvod 264-268 Vila a zámek 310 // Klasicismus Francie // Gotika v Anglii Itálie 269 ? Zámky v oblasti Loiry 313 // Úvod 188-192 Rusko 269 Španělsko 314 // Tvarosloví 193-204 Polsko 269 Německo 314-315 // ? Středověké katedrály Francie 270 // ve Velké Británii 205 Anglie 271 Baroko, klasicismus a historismus // Early english style 206 Dánsko 271 Italské baroko 316-317 // Decorated style 207 Německo 271 Francouzská klasika: // Perpendicular style Tudor style 208-209 209 Od klasicismu ? eklektismu Neogotika 272 272-273 Ludvík XIIL Ludvík XIV 318 318-320 // ? Decorated style 210 Novorománský sloh Rcgentství, Ludvík XV. (rokoko) // ? Perpendicular style 211 „rundbogenstiT 273 321 // Renesance a manýrismus Ncorenesance, neobaroko 273 Od Ludvíka XV. ? Ludvíku XVI. 322-323 // Úvod 212-217 Secese a moderna Direktorium 324 // Tvarosloví 218-225 Úvod 274-279 Empír 324 // Centrální stavby v Itálii 226-227 Tvarosloví 280-281 ? Klasika ve Francii 325 // Podélné stavby v Itálii 228-230 Secese 282 Baroko v Německu // Průčelí 229 Moderna 283-285 a Rakousku 325-327 // 7 // Klasicismus a historismus v Nemecku 327-328 // Baroko a klasicismus v Rusku 329 // Hrad a palác v Anglii Normanská a gotická architektura 329-330 // Alžbětinský a jakubský sloh 330-331 Palladianismus 331-332 // Nizozemský palladianismus 332 Neopalladianismus, georgiánský a adamovský
sloh 333-334 // Klasicismus a historismus 335 // ? Anglické hrady 335 // Měšťanské a veřejné budovy // Úvod // Postmoderna // Egejská oblast, Řecko a helénismus // 336-341 // 341 // Rané období, Trója 342 // Tiryns, pásová města 342 // Hippodamický systém 342 // Labyrint, megaton 342 // Dům s prostas, dům s pastas 342 // Peristylový dům 342 // Egejské kulturní epochy 343 // Veřejné budovy: // Agora 343 i i // Buleutcrion 344 // Věž, brána 344 // Knihovna, arscnál, // pomník, gymnasion aj. 345 // Řím // Obytný dům, nájemný dům 346 // Veřejné stavby: // Městské opevnění // Tržiště 347 // Bazilika 348 // Fórum 348-349 // Románské období a gotika // Obytný dům: 350 // Itálie 350 // Francie 351 // Německo 352-353 // Anglie 353 // Belgie, Nizozemsko 353-354 // Veřejné budovy: // Městská brána 355 // Radnice 355-356 // Cechovní budovy 357 // Tržnice, tržiště 357 // Univerzita // Špitál // Renesance // Obytné a veřejné budovy: // Itálie // Italský urbanismus a formy náměstí Belgie, Nizozemsko Německo Anglie: alžbětinský a jakubský sloh // Baroko // Itálie // Francie (klasika) // Rusko // Polsko // Nizozemsko // Německo // Anglie (palladianismus) Klasicismus // Obytné a veřejné budovy // Historismus, eklekticismus Obytné a veřejné budovy Od historismu ? železnému skeletu // 19. století, dělnické obydlí // Secese (Jugendstil) // Obytné a veřejné budovy Charakteristické znaky secese
Hlavní střediska secese // Moderna // Německý Werkbund Frank Lloyd Wright Expresionismus Bauhaus Futurismus // Konstruktivismus v Rusku Oe Stijl // Mezinárodní sloh Le Corbusier Ostatní Evropa // Vývoj měst // Egejské kulturní oblasti Doba bronzová Řecké město geometrické a archaické doby, kultovní oblasti Řecká klasika // Pozdní klasika a helénismus Hippodamický systém // Řím. Od castra ? městu // Počátky germánských měst // 358 // 359 // 380 // 381 // 382 // 382- 383 // 383 // 383- 384 // 384- 385 // 385 // 386 // 387 // 388 // 389 // 390 // 390-391 // 391 // 392 // 393 // 394 // Situace po období // stěhování národu 394 // Vzestup středověkých měst 394-397 Rozšiřování měst ve středověku 397 // 360 Plánované středověké město // Východní kolonizace 398 // 361 Itálie 398 // 362 Francie 398-399 // 363-365 366-367 Městské státy vrcholného středověku a novověku 400-401 // Horní a střední Itálie // 367 Přímořská města a námořní mocnosti 402 // 368 Říšská města a svobodná 403 // 368-369 říšská města // 369 369-370 Tvorba náměstí 403 // 370 371 Ideální město - utopie a skutečnost // Renesance 404 // Baroko 404-405 // 372-373 Pevnost Elementy 406-409 // 374-376 Opevněné město 409 // 377 Ideální plán města 410 // 378-379 Stav kolem roku 1250 // Stav kolem roku 1350 411 // Stav kolem roku 1550 412 // 380 Stav kolem roku 1750 413 // Obnova, rozšíření a přestavba měst v 17.-19.
stol. 414-416 // Sociálně reformní městské projekty // Úvod 417 // První projekty 418 // Zahradní město, předměstí 418-419 Dělnická kolonie 419-421 // 20. století // Typologie nových měst // 422-423 // Ilustrovaný slovník // 424-510 // Cizojazyčný slovník // ’ J ’ 511-537 // Německý // Anglický // Francouzský // Španělský // Italský // Rejstřík míst Jmenný rejstřík // 511 // 516 // 521 // 526 // 532 // 538 // 548

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC