Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2000
383 s.

objednat
ISBN 80-86005-97-6 (váz.)
Knihovna středověké tradice ; [vol.] 3
Obsahuje úvodní studii, poznámku
Dvojjazyčný text
Bibliografie na s. 377-383
Isidor ze Sevilly, svatý, ca 560-630 - spisy
Latina - etymologie - stol. 7. - stati
000029506
OBSAH // ÚVODNÍ STUDIE (Jan Kalivoda) // Isidor ze Sevilly a jeho pravda slov ...11 // Pokorná služba svobodných umění ...33 // ETYMOLOGIE I (latinsko-český text s poznámkami) ...48 // GRAMATIKA // 1. Nauka a umění ...49 // 2. Sedmero svobodných umění ...51 // 3. Obecné vzdělání ...51 // 4. Latinská abeceda ...57 // 5. Gramatika ...63 // 6. Slovní druhy ...63 // 7. Jméno ...65 // 8. Zájmeno ...73 // 9. Sloveso ...75 // 10. Příslovce ...81 // 11. Participium ...81 // 12. Spojka ...81 // 13. Předložka ... 83 // 14. Citoslovce ...83 // 15. Písmena podle gramatiků ...83 // 16. Slabika ...85 // 17. Stopy ...85 // 18. Přízvuky ...95 // 19. Značky přízvuků ...97 // 20. Interpunkční znaménka ...99 // 21. Textové značky ...101 // 22. Tésnopisné značky ...105 // 23. Soudní značky ...107 // 24. Vojenské značky ...109 // 25. Dopisní značky ...109 // 26. Znaková řeč ...111 // 27. Pravopis ...111 // 28. Analogie ...121 // 29. Etymologie ...121 // 30. Glosy ...125 // 31. Rozdíly ...125 // 32. Barbarismus ...125 // 33. Solécismy ...129 // 34. Chyby ...131 // 35. Metaplasmy ...137 // 36. Stylistické figury ...141 // 37. Tropy ...149 // 38. Próza ...169 // 39. Metra ...171 // 40. Bajky ...181 // 41. Dějepisectví ...183 // 42. První dějepisci ...185 // 43. Užitečnost dějepisectví ...185 // 44. Druhy déjepisectví ...185 // ETYMOLOGIE II (latinsko-česky text s poznámkami) ...188 // RÉTORIKA A DIALEKTIKA // 1. Rétorika a její název ...189 // 2. Vynálezci rétorického umění ...189 // 3. Pojem „řečník“ a části rétoriky ...191 // 4. Tři druhy projednávaných otázek ...191 // 5. Dvojí základ sporu ...195 // 6. Trojí sporná otázka ...199 // 7. Čtyři části řeči ...199 // 8. Pět typů případů ...201 // 9. Sylogismus ...201 // 10. Zákon ...207 // 11. Sentence ...209 // 12. Potvrzení a vyvrácení ...209 // 13. Personifikace ...211 //
15. Druhy otázek ...213 // 16. Stylistika ...213 // 17. Tři druhy řečnického stylu ...213 // 18. Člen, úsek, souvétí ...215 // 19. Vyvarování se chyb v hláskách, slovech a větách ...215 // 20. Spojení slov ...217 // 21. Slovní a myšlenkové figury ...219 // 22. Dialektika ...237 // 23. Rozdíl mezi dialektikou a rétorikou ...237 // 24. Definice filosofie ... 239 // 25. Porfyriovy „Isagogy“ ...245 // 26. Aristotelovy „Kategorie“ ...247 // 27. „Perihermeneias“ ...253 // 28. Dialektické sylogismy ...255 // 29. Výtah z knihy Maria Victorina o rozdělení definic ..261 // 30. Topiky ...267 // 31. Protiklady ...275 // ETYMOLOGIE III (latinsko-český text s poznámkami) ...280 // MATEMATIKA // Předmluva ...281 // 1. Název „aritmetika“ ...283 // 2. Vynálezci aritmetiky ...283 // 3. Co je číslo ...283 // 4. Důležitost čísel ...287 // 5. První rozdělení čísel na suchá a lichá ...287 // 6. Druhé rozdělení celého čísla ...291 // 7. Třetí rozdělení celého čísla ...295 // 8. Rozdíl mezi aritmetikou, geometrií a hudbou ...299 // 9. Nekonečnost čísel ...301 // 10. Vynálezci geometrie a její název ...301 // 11. Rozdělení geometrie na čtyři části ...303 // 12. Geometrické útvary ...303 // 13. Geometrický průměr ...305 // HUDBA // 15. Hudba a její název ... 307 // 16. Vynálezci hudby ...307 // 17. Působení hudby ...309 // 18. Tři části hudby ...309 // 19. Potrojné rozdělení hudby ...311 // 20. První typ: hudba harmonická ...311 // 21. Druhý typ: hudba organická ...315 // 22. Třetí typ: hudba rytmická ...319 // 23. Harmonický průměr ...323 // ASTRONOMIE // 24. Název „astronomie“ ...325 // 25. Vynálezci astronomie ...325 // 26. Učitelé astronomie ...327 // 27. Rozdíl mezi astronomií a astrologií ...327 // 28. Vědní obor astronomie ...329 // 29. Vesmír a jeho název ...329 // 30. Podoba vesmíru ...329 //
31. Nebe a jeho název ...329 // 32. Poloha nebeské sféry ... 331 // 33. Pohyb nebeské sféry ...331 // 34. Dráha nebeské sféry ...331 // 35. Rychlost nebe ...331 // 36. Nebeská osa ...333 // 37. Nebeské póly ...333 // 38. Nebeské veřeje ...333 // 39. Nebeská klenba ...333 // 40. Nebeské brány ...335 // 41. Dvojí tvář nebe ...335 // 42. Čtyři nebeská pásma ...335 // 43. Hemisféry ...337 // 44. Pět nebeských kruhů ...337 // 45. Kruh zvířetníku ...339 // 46. Mléčná dráha ...339 // 47. Velikost Slunce ...339 // 48. Velikost Měsíce ...339 // 49. Povaha Slunce ...341 // 50. Dráha Slunce ...341 // 51. Působení Slunce ...341 // 52. Pouť Slunce ...343 // 53. Světlo Měsíce ...343 // 54. Podoby Měsíce ...345 // 55. Novoluní ...345 // 56. Dráha Měsíce ...345 // 57. Blízkost Měsíce u Země ...347 // 58. Zatmění Slunce ...347 // 59. Zatmění Měsíce ...347 // 60. Rozdíl mezi pojmy „stellae“, „sidera“ a „astra“ ..347 // 61. Světlo hvězd ...349 // 62. Postavení hvězd ...349 // 63. Dráha hvězd ...349 // 64. Rozmanité dráhy hvězd ...349 // 65. Vzdálenosti hvězd ...349 // 66. Perioda hvězd ...351 // 67. Planety ...351 // 68. Předbíhání či antegradace hvězd ...351 // 69. Zpětný pohyb či retrogradace hvězd ...353 // 70. Zastavení hvězd ...353 // 71. Názvy hvězd a důvody jejich pojmenování ...353 // PŘÍLOHY // 1. Výklad níže nakreslených obrazců ...367 // 2. Typy čísel ...372 // 3. Geometrické útvary ...373 // 4. Podoby Měsíce ...374 // Ediční poznámka ...375 // Citované prameny ...377 // Literatura ...382 // Seznam zkratek ...383

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC