Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1. české
Praha : Grada, 2002
694 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-976-4 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 627-654
Farmakologie - učebnice vysokošk.
Toxikologie - učebnice vysokošk.
000029758
Obsah 5 // Obsah // Úvodní poznámka...13 // Poznámka k použité terminologii...14 // Slovo úvodem...15 // 1 Obecné zákonitosti...19 // 1.1 Definice a úkoly farmakologie...19 // 1.2 Mechanizmy účinků...20 // 1.3 Receptory...20 // 1.3.1 Iontové kanály řízené ligandem...21 // 1.3.2 Receptory spřažené s G-proteinem...22 // 1.3.3 Receptory s tyrozinkinázovou aktivitou...25 // 1.3.4 Receptory regulující transkripci DNA...25 // 1.4 Agonisté a antagonisté...26 // 1.5 Vztahy mezi strukturou a účinkem...29 // 1.6 Křivka vztahu mezi dávkou a účinkem...30 // 1.7 Adice a potencování...33 // 1.8 Biologická variabilita...34 // 1.9 Farmakokinetika...35 // 1.9.1 Aplikace a resorpce... 37 // 1.9.2 Distribuce...40 // 1.9.3 Eliminace...47 // 1.9.4 Kumulace...52 // 1.9.5 Farmakokinetické modely...53 // 1.9.6 Biologická dostupnost a biologická ekvivalence...59 // 1.9.7 Eliminační poločas ß-läze a rychlost odeznívání účinku...60 // 1.10 Zavádění nových a hodnocení zavedených léčiv...61 // 1.10.1 Problémy německého trhu léčivými přípravky...61 // 1.10.2 Od chemické struktury k léčivu: postup při vývoji nové účinné látky...63 // 1.11 Placebová terapie...67 // 1.12 Homeopatické přípravky...68 // 1.13 Nežádoucí a vedlejší účinky léčiv...70 // 1.13.1 Toxické nežádoucí účinky...70 // 1.13.2 Alergické reakce...71 // 1. 13.3 Změny krevního obrazu vyvolané farmaky...72 // 1.13.4 Interakce léčiv...73 // 1.13.5
Zneužívání léčiv a léková závislost...74 // 1.13.6 Terapeutické riziko...75 // 1.14 Důležitá léčiva...75 // 6 Farmakologie a toxikologie’ // 2 Vegetativní nervový systém... . 79 // 2.1 Úvodní fyziologické poznámky...79 // 2.2 Ovlivnění parasympatiku...82 // 2.2.1 Základní údaje: Acetylcholin...82 // 2.2.2 Parasympatomimetika...85 // 2.2.3 Parasympatolytika...89 // 2.3 Ovlivnění sympatiku...93 // 2.3.1 Základní údaje: Noradrenalin a adrenalin...94 // 2.3.2 Sympatomimetika...103 // 2.3.3 Sympatolytika...110 // 2.3.4 Antisympatotonika...117 // 2.4 Ovlivnění přenosu v gangliích...119 // 3 Jiné transmitery a mediátory...121 // 3.1 Histamin...121 // 3.1.1 „Stabilizátory žírných buněk“...123 // 3.1.2 Antihistaminika...124 // 3.2 Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT)...129 // 3.2.1 Serotoninotropní antimigrenóza (viz také str. 166)...131 // 3.2.2 Serotoninotropní (antiserotoninergní) antiemetika...132 // 3.2.3 Serotoninotropní (serotoninergní) prokinetikum...133 // 3.3 Peptidy...134 // 4 Hladké svaly...137 // 4.1 Úvodní fyziologické poznámky...137 // 4.2 Vazodilatancia...138 // 4.2.1 Ovlivnění renin-angiotensin-aldosteronového (RAA) systému...139 // 4.2.2 Antagonisté kalcia...143 // 4.2.3 Jiná vazodilatancia...147 // 4.2.4 „Látky zvyšující prokrvení“...150 // 4.3 Spazmolytika...151 // 4.4 Látky stimulující hladký sval...152 // 4.4.1 Hormony zadního laloku hypofýzy...152 // 4.4.2 Námelové alkaloidy ...153
// 4.4.3 Prostaglandiny...156 // 4.4.4 Ionty barya...156 // 4.5 Terapeutická hlediska...157 // 4.5.1 Terapie bronchiálního astmatu...157 // 4.5.2 Terapie hypertenze...161 // 4.5.3 Terapie hypotenze...164 // 4.5.4 Terapie migrény...165 // 4.5.5 Ovlivnění mozkového prokrvení...167 // 4.5.6 Mydriatika a antiglaukomatika...167 // Obsah 7 // 5 Srdce...171 // 5.1 Látky s pozitivně inotropním účinkem...171 // 5.1.1 Srdeční glykosidy (kardiotonické glykosidy, kardiotonické steroidy)...172 // 5.1.2 Katecholaminy...182 // 5.1.3 Pozitivně inotropně působící látky s jiným mechanizmem účinku...183 // 5.2 Antiarytmika...183 // 5.2.1 Kationticky amfífdní antiarytmika...187 // 5.2.2 Antiarytmika jiné struktury...192 // 5.3 Antianginóza (prostředky proti angině pectoris)...194 // 5.3.1 Antianginóza s převážným účinkem na kapacitní cévy...196 // 5.3.2 Antianginóza s převážným účinkem na odporové cévy: // blokátory Ca2’1-kanálu („antagonisté kalcia“)...199 // 5.3.3 ß-sympatolytika...200 // 5.4 Terapeutická hlediska...202 // 5.4.1 Terapie srdečních arytmií...202 // 5.4.2 Terapie srdeční insufícience...203 // 5.4.3 Terapie infarktu myokardu...206 // 5.4.4 Terapie anginy pectoris...207 // 6 Krev...209 // 6.1 Terapie anémií...209 // 6.1.1 Anémie vyvolané nedostatkem železa...209 // 6.1.2 Anémie vyvolaná nedostatkem vitaminu B,2...211 // 6.1.3 Makrocytámí anémie rezistentní vůči kyanokobalaminu...212 // 6.1.4 Renální anémie...213
// 6.1.5 Aplastické a hemolytické anémie...214 // 6.2 Ovlivnění krevní srážlivosti...215 // 6.2.1 Vazba iontů kalcia...216 // 6.2.2 Heparin...216 // 6.2.3 Kumariny a hydroxykumariny... 219 // 6.3 Fibrinolýza...223 // 6.4 Inhibitory agregace trombocytů...226 // 6.5 Látky zlepšující mikrocirkulaci...229 // 6.6 Náhražky plazmy (expandéry)...230 // 6.7 Terapie hyperlipoproteinemií...233 // 6.7.1 Snížení koncentrace LDL...235 // 6.7.2 Látky snižující koncentraci VLDL a LDL...237 // 6.7.3 Terapeutické hodnocení...238 // 7 Ledviny... 241 // 7.1 Základní údaje o tvorbě moči...241 // 7.1.1 Úseky nefronu...241 // 7.1.2 Regulace renálních funkcí...245 // 8 Farmakologie a toxikologie // 7.2 Diuretika...247 // 7.2.1 Osmotická diuretika...248 // 7.2.2 Inhibitory karboanhydrázy...248 // 7.2.3 Thiazidy (benzothiadiazinové deriváty)...249 // 7.2.4 Analogy benzothiadiazinů...251 // 7.2.5 Kličková diuretika...252 // 7.2.6 Triamteren a amilorid...253 // 7.2.7 Antagonisté aldosteronu...254 // 7.3 Adiuretin (ADH, vazopresin)...257 // 8 Elektrolyty...259 // 8.1 Kalium...259 // 8.2 Magnézium...261 // 8.3 Kalcium...262 // 8.4 Terapeutická hlediska...265 // 8.4.1 Osteoporóza...265 // 8.4.2 Normalizace složení tělních tekutin (infuzní roztoky)...268 // 9 Léčiva trávicího ústrojí...269 // 9.1 Ovlivnění žaludeční sliznice...269 // 9.1.1 Ochrana žaludeční sliznice...269 // 9.1.2 Antacida...270 // 9.1.3 Inhibice tvorby HC1...271 // 9.2 Ovlivnění
funkce střeva...275 // 9.2.1 Projímadla...275 // 9.2.2 Prokinetika...278 // 9.2.3 Antidiaroika (obstipancia)...279 // 9.3 Terapeutická hlediska...281 // 9.3.1 Játra...281 // 9.3.2 Žlučové kameny...283 // 9.3.3 Pankreas...284 // 9.3.4 Žaludeční hyperacidita a hypacidita...285 // 10 Motorický systém...287 // 10.1 Látky ovlivňující kosterní svalstvo...287 // 10.1.1 Ovlivnění nervosvalové ploténky...287 // 10.1.2 Ovlivnění kontraktilního aparátu...294 // 10.2 Myotonolytika (centrální myorelaxancia)...295 // 10.3 Antiparkinsonika...297 // 11 Nociceptivní systém...303 // 11.1 Základní údaje o analgezii...303 // 11.2 Lokální anestetika...303 // Obsah 9 // 11.3 Opiáty/Opioidy...309 // 11.3.1 Základní údaje: Endogenní opioidy...309 // 11.3.2 Opioidní analgetika...311 // 11.3.3 Antagonisté opiátů...319 // 11.3.4 Antitusika...321 // 11.3.5 Dodatek: Expektorancia...322 // 11.3.6 Terapeutická hlediska...322 // 11.4 Analgetika-antipyretika a nesteroidní antiflogistika...324 // 11.4.1 Základní údaje: Systém eikosanoidů...324 // 11.4.2 Inhibitory syntézy prostaglandinů...328 // 11.4.3 Dodatek: Základní antirevmatika...336 // 11.4.4 Terapeutická hlediska...340 // 12 Antiuratika...343 // 12.1 Látky používané v intervalu mezi záchvaty dny...344 // 12.2 Látky používané při akutním záchvatu dny...347 // 13 Mozek... 349 // 13.1 Hypnotika...349 // 13.2 Antiemetika...352 // 13.3 Celková anestetika...356 // 13.3.1 Inhalační celková
anestetika...357 // 13.3.2 Injekční celková anestetika...360 // 13.3.3 Premedikace před celkovou anestezií...363 // 13.3.4 Neuroleptanalgezie a neuroleptanestezie...364 // 13.4 Antiepileptika...365 // 13.4.1 Antiepileptika první volby...368 // 13.4.2 Rezervní antiepileptika...369 // 13.4.3 Terapie status epilepticus . ...370 // 13.5 Psychofarmaka...371 // 13.5.1 Neuroleptika...373 // 13.5.2 Tymoleptika...381 // 13.5.3 Anxiolytika...386 // 13.5.4 Psychoanaleptika...395 // 14 Žlázy s vnitřní sekrecí...399 // 14.1 Hypotalamus a hypofýza...399 // 14.1.1 Hormony předního laloku hypofýzy...399 // 14.1.2 Hormony zadního laloku hypofýzy...408 // 14.2 Štítná žláza...409 // 14.2.1 Ionty jodu...409 // 14.2.2 Hormony štítné žlázy...412 // 14.2.3 Tyreostatika...413 // 14.2.4 Kalcitonin...416 // 10 Farmakologie a toxikologie // 14.3 Příštítné žlázy...417 // 14.4 Kůra nadledvin a gonády...418 // 14.4.1 Glukokortikoidy...420 // 14.4.2 Mineralokortikoidy...428 // 14.4.3 Androgeny...429 // 14.4.4 Anabolika...433 // 14.4.5 Estrogeny...434 // 14.4.6 Gestageny...439 // 14.4.7 Perorální antikoncepční přípravky...442 // 14.5 Buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu...447 // 14.5.1 Inzulin...447 // 14.5.2 Perorální antidiabetika...453 // 14.5.3 Glukagon...458 // 15 Vitaminy... 461 // 15.1 Vitamin A (retinol) a jeho deriváty...461 // 15.2 Skupina vitaminu K...462 // 15.3 Vitamin K (kyselina askorbová)...464 // 15.4 Vitamin D a jeho deriváty...464
15.5 Vitamin E...466 // 16 Léčiva používaná proti infekcím...469 // 16.1 Antibakteriální látky...469 // 16.1.1 Inhibice syntézy buněčné stěny...472 // 16.1.2 Poškození buněčné membrány...484 // 16.1.3 Inhibice syntézy kyseliny tetrahydrolistové...485 // 16.1.4 Interference s bakteriální DNA...490 // 16.1.5 Inhibice syntézy RNA...493 // 16.1.6 Inhibice bakteriální proteosyntézy...494 // 16.1.7 Léčiva proti tuberkulóze...503 // 16.1.8 Léčiva proti lepře...508 // 16.2 Antimykotika...509 // 16.2.1 Látky vytvářející póry: polyenová antibiotika...511 // 16.2.2 Inhibitory syntézy ergosterolu...512 // 16.2.3 Zásah do funkcí buněčného jádra...514 // 16.3 Léčiva proti protozoámím infekcím...517 // 16.3.1 Léčiva proti bičíkovcům...517 // 16.3.2 Léčiva proti amébózám...518 // 16.3.3 Léčiva proti infekcím vyvolaným plazmodii (proti malárii)...518 // 16.3.4 Léčiva proti toxoplazmóze (Toxoplasma gondii)...522 // 16.3.5 Léčiva proti infekci vyvolané Pneumocystis carinii...523 // 16.4 Terapie helmintóz...524 // 16.4.1 Terapie střevních helmintóz...524 // 16.4.2 Terapie systémových infekcí...525 // Obsah 11 // 16.5 Léčiva používaná proti virovým infekcím...526 // 16.5.1 Léčiva proti herpetickým virům...528 // 16.5.2 Léčiva proti HIV...531 // 16.5.3 Léčiva proti chřipkovým virům ...533 // 16.5.4 Další léčiva proti virům...535 // 17 Cytostatika...539 // 17.1 Poškození DNA...540 // 17.1.1 Kovalentní
vazba na DNA...540 // 17.1.2 Látky vyvolávající interkalaci...543 // 17.1.3 Inhibice topoizomerázy...543 // 17.2 Zásah do syntézy DNA...544 // 17.2.1 Inhibice syntézy stavebních jednotek DNA...544 // 17.2.2 Vpravení falešných stavebních jednotek do DNA...545 // 17.3 Interference s mikrotubuly mitotického vřeténka...546 // 17.4 Další mechanizmy účinku...547 // 17.5 Ovlivnění regulačních mechanizmů organizmu...548 // 17.6 Hodnocení farmakoterapie nádorových onemocnění...549 // 18 Farmakologické ovlivnění imunitního systému...553 // 18.1 Inhibice imunitních reakcí...553 // 18.2 Stimulace imunitních reakcí...556 // 19 Dermatologika...559 // 19.1 Úvodní poznámky...559 // 19.2 Účinné látky...559 // 20 Dezinfekční prostředky (antiseptika)...565 // 20.1 Deriváty fenolu...565 // 20.2 Alkoholy, aldehydy...567 // 20.3 Oxidační prostředky...567 // 20.4 Halogeny...568 // 20.5 Detergencia (invertní mýdla)...569 // 20.6 Soli těžkých kovů...570 // 20.7 Deriváty akridinu a chinolinu...570 // 20.8 Kombinace...570 // 21 Insekticidy...571 // 21.1 Chlorované uhlovodíky...571 // 21.2 Pyretriny... 573 // 12 Farmakologie a toxikologie // 21.3 Estery kyseliny fosforečné...573 // 22 Otravy...577 // 22.1 Úvodní poznámky...577 // 22.1.1 Podobory toxikologie...577 // 22.1.2 Obecně platná pravidla pro léčení akutních otrav...578 // 22.2 Plyny...580 // 22.3 Jedy vytvářející methemoglobin...584 // 22.4 Kovy a sloučeniny kovů...584
// 22.4.1 Antidota...585 // 22.4.2 Vybrané otravy kovy...587 // 22.5 Kyseliny a zásady...591 // 22.5.1 Nespecifické účinky kyselin...591 // 22.5.2 Specifické účinky kyselin...591 // 22.5.3 Louhy...593 // 22.6 Organická rozpouštědla...593 // 22.7 Chlorované aromatické sloučeniny...595 // 22.8 Sloučeniny bipyridinia...597 // 22.9 Etanol a metanol...598 // 22.10 Omamné a psychotropní látky...603 // 22.10.1 Euforika...603 // 22.10.2 Psychotomimetika...605 // 22.11 Tabák...607 // 22.12 Živočišné j edy a mykotoxiny...611 // 22.13 Rentgenové kontrastní látky...612 // 22.14 Karcinogény...615 // 23 Teratogenní účinky léčiv...617 // Základní chemické struktury...619 // Historický přehled...621 // Seznam použité literatury... . 627 // Seznam zkratek...655 // Rejstřík...657

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC