Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(17.2) Půjčeno:241x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
379 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1356-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6993-6 (online ; pdf)
Na dotisku z roku 2010 uvedeno Jiřina Martínková a kolektiv
Obsahuje bibliografii na s. 361-362 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000029759
Obsah // Předmluva ... 19 // 1 Obecné principy ve farmakologii ... 21 // 1.1 Úvod ... 21 // 1.2 Léčivo, léčivý přípravek ... 21 // 1.3 Farmakodynamika ... 22 // 1.3.1 Účinky na molekulární úrovni ... 22 // Kvantitativní aspekty interakce léčivo-receptor ... 22 // Klasifikace receptom ... 25 // 1.3.2 Odpověď na úrovni tkání a systémů ... 26 // 1.3.3 Klinická odpověď (reakce) na podaný LP ... 28 // 1.4 Farmakokinetika ... 29 // 1.4.1 Obecné zákonitosti pohybu léčiva v těle ... 29 // Fyzikální a chemické vlastnosti léčiva ... 30 // Vlastnosti biomembrán a prostup léčiv ... 30 // Pasivní difúze ... 30 // Filtrace ... 31 // Nosičový a aktivní nosičový transport ... 31 // Pinocytóza ... 32 // Vazba léčiva ... 32 // 1.4.2 Farmakokinetické děje ... 33 // Absorpce ... 33 // Distribuce ... 37 // Metabolismus (biotransformace) ... 40 // Vylučování (exkrece) ... 42 // Eliminace ... 44 // Clearance ... 46 // 1.4.3 Farmakokinetické parametry ... 50 // Biologický poločas eliminace, t1/2 ... 50 // Plocha pod křivkou (Area Under the Curve - AUC) ... 51 // Biologická dostupnost ... 53 // 1.5 Faktory určující reakci (odpověď) nemocného na léčivý přípravek ... 54 // 1.5.1 Faktory vztahující se k léčivému přípravku ... 54 // Fyzikální a chemické vlastnosti léčiva ... 54 // Léková forma ... 55 // Potrava ... 58 // 1.5.2 Faktory vztahující se k nemocnému ... 59 // Věk ... 59 // Pohlaví ... 62 // Tělesná hmotnost ... 62 // Cirkadiální rytmy ... 63 // Patologický stav ... 63 // Genetické faktory, genotyp, fenotyp ... 68 // 1.5.3 Faktory vztahující se k léčivému přípravku i k nemocnému ... 70 // Dávka ... 70 // Opakované podávání LP ... 73 // Kombinace (současné podávání) LP ... 74 // Faktory podmiňující pozdní účinky ... 74 // Účinky teratogenní ... 74 // Účinky mutagenní ... 76 // Účinky kancerogenní ... 76 //
1.6 Reakce (odpověď) nemocného na podaný LP ... 77 // 1.6.1 Reakce normergní, očekávaná, zamýšlená ... 77 // 1.6.2 Reakce nežádoucí ... 77 // 1.7 Indikace a kontraindikace ... 80 // 1.8 Lékové interakce ... 80 // 1.9 Jak individuálně upravit dávkování léčiv ... 83 // 1.9.1 Farmakodynamický princip ... 83 // 1.9.2 Farmakokinetický princip ... 83 // 1.10 Jak hodnotit reakci (odpověď) nemocného na léčbu ... 86 // 1.11 Jak uvést nový léčivý přípravek na trh ... 87 // 1.11.1 Preklinické hodnocení ... 87 // 1.11.2 Klinické hodnocení ... 88 // 1. fáze ... 89 // 2. fáze ... 89 // 3. fáze ... 89 // 4. fáze ... 91 // 1.11.3 Současnost a perspektivy ... 92 // 2 Látky ovlivňující periferní nervový systém ... 95 // 2.1 Úvod ... 95 // 2.2 Vegetativní nervový systém ... 95 // 2.2.1 Cholinergní systém ... 95 // Receptory pro acetylcholin ... 98 // Látky ovlivňující cholinergní systém (přehled) ... 101 // Cholinomimetika ... 101 // Antimuskarinové a anticholinergní látky ... 103 // 2.2.2 Adrenergní systém ... 107 // Látky ovlivňující adrenergní systém ... 110 // Sympatomimetika ... 110 // Sympatolytika ... 112 // 2.3 Somatický (somatomotorický) nervový systém ... 114 // 2.3.1 Myorelaxancia ... 114 // Centrální myorelaxancia ... 114 // Periferní myorelaxancia ... 114 // Látky působící presynapticky ... 114 // Látky působící postsynapticky ... 115 // Látky ovlivňující kosterní sval jiným mechanismem ... 116 // 2.4 Somatosenzitivní nervový systém ... 116 // 3 Látky ovlivňující centrální nervový systém ... 119 // 3.1 Úvod - přenos vzruchu na nervových synapsích CNS, systémy neurotransmiterů ... 119 // 3.2 Léčiva ovlivňující CNS ... 124 // 3.2.1 Léčiva působící na afektivní poruchy (poruchy nálady) ... 125 // Antidepresiva ... 125 // Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) ... 127 //
Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů ... 128 // Pomocná vyšetření při léčbě antidepresivy ... 132 // Stabilizátory nálady (thymostabilizéry) při bipolámí poruše ... 132 // Léčiva používaná při úzkostných poruchách (anxiolytika) ... 133 // Obecné principy léčby úzkostných poruch ... 133 // Psychofarmaka ... 134 // 3.2.2 Léčiva ovlivňující psychické integrace (myšlení a vnímání) ... 134 // Antipsychotika (neuroleptika) ... 134 // Klasická (typická) antipsychotika (neuroleptika) ... 135 // Atypická neuroleptika ... 137 // Ostatní léčiva používaná k léčbě schizofrenie ... 138 // Halucinogeny a delirogeny ... 138 // 3.2.3 Léčiva při neurodegenerativních poruchách, ovlivňující paměť a schopnost učení (kognitivní funkce). Antiepileptika ... 138 // Neurodegenerativní poruchy a jejich léčba ... 138 // Akutní cévní mozková příhoda a její léčba ... 139 // Alzheimern va choroba a její léčba (ALCH) ... 139 // Parkinsonova choroba a její léčba (PCH) ... 140 // Huntingtonova chorea a její léčba (HCH) ... 143 // Antiepileptika ... 143 // Přehled antiepileptik ... 144 // Léčba antiepileptiky ... 145 // 3.2.4 Léčiva ovlivňující bdělost a stav vědomí ... 147 // Látky působící tlumivě - sedativa, hypnotika, celková anestetika ... 148 // Sedativa ... 148 // Hypnotika ... 149 // Celková anestetika - narkotika ... 151 // Látky působící aktivačně (budivě) - psychostimulancia, anorektika ... 153 // Psychostimulancia (psychomimetika) ... 153 // Anorektika ... 154 // 3.3 Léková závislost (syndrom závislosti) ... 155 // 3.3.1 Přehled psychotropně účinných látek vedoucích k lékové závislosti ... 156 // Opiáty (alkaloidy opia), opioidy (deriváty a náhražky alkaloidů) ... 156 // Ostatní látky tlumící CNS (sedativa, hypnotika
Antipsychotika (neuroleptika) ... 134 // Klasická (typická) antipsychotika (neuroleptika) ... 135 // Atypická neuroleptika ... 137 // Ostatní léčiva používaná k léčbě schizofrenie ... 138 // Halucinogeny a delirogeny ... 138 // 3.2.3 Léčiva při neurodegenerativních poruchách, ovlivňující // paměť a schopnost učení (kognitivní funkce). Antiepileptika ... 138 // Neurodegenerativní poruchy a jejich léčba ... 138 // Akutní cévní mozková příhoda a její léčba ... 139 // Alzheimern va choroba a její léčba (ALCH) ... 139 // Parkinsonova choroba a její léčba (PCH) ... 140 // Huntingtonova chorea a její léčba (HCH) ... 143 // Antiepileptika ... 143 // Přehled antiepileptik ... 144 // Léčba antiepileptiky ... 145 // 3.2.4 Léčiva ovlivňující bdělost a stav vědomí ... 147 // Látky působící tlumivě - sedativa, hypnotika, celková // anestetika ... 148 // Sedativa ... 148 // Hypnotika ... 149 // Celková anestetika - narkotika ... 151 // Látky působící aktivačně (budivě) - psychostimulancia, // anorektika ... 153 // Psychostimulancia (psychomimetika) ... 153 // Anorektika ... 154 // 3.3 Léková závislost (syndrom závislosti) ... 155 // 3.3.1 Přehled psychotropně účinných látek vedoucích k lékové závislosti ... 156 // Opiáty (alkaloidy opia), opioidy (deriváty a náhražky alkaloidů) ... 156 // Ostatní látky tlumící CNS (sedativa, hypnotika a anxiolytika) ... 156 // Psychostimulancia ... 156 // Nikotin - alkaloid tabákovniku Nicotina tabacum a tabák ... 157 // Kanabinoidy - alkaloidy z Cannabis sativa indica LAM (konopí) ... 157 // Halucinogeny a delirogeny ... 158 // Těkavé látky k inhalaci (organická rozpouštědla) ... 158 // MetyIxantiny - kofein ... 158 // Etylalkohol ... 159 // 3.3.2 Stručný přehled farmakoterapie lékové závislosti a jejích důsledků ... 160 // Senzitizující léčiva ... 160 //
Antagonisté opioidů ... 160 // Léčiva proti bažení (anticravingová) ... 160 // Podpůrná léčba ... 160 // Substituční léčba ... 160 // 4 Léčiva ovlivňující bolest a zánět ... 161 // 4.1 Úvod ... 161 // 4.2 Opioidní analgetika ... 161 // 4.3 Nesteroidní protizánčtlivé látky - antiflogistika - antirevmatika (NSA, NSAIDs - nonsteroidal antiinflammatory drugs) ... 168 // 4.3.1 Účinky nesteroidních protizánětlivých látek ... 168 // 4.3.2 Nežádoucí reakce na léčbu NSA ... 169 // 4.3.3 Jednotlivé skupiny NSA ... 171 // Analgetika-antipyretika ... 172 // Salicyláty ... 172 // Paracetamol (acetaminofen, derivát fenacetinu) ... 172 // Pyrazolidinové deriváty ... 173 // Ostatní léčiva s účinky analgetickými a protizánětlivými ... 173 // Deriváty kyseliny octové ... 173 // Deriváty kyseliny propionové ... 173 // Oxikamy ... 173 // COX-2 preferenční NSA s nižší prevalencí // nežádoucích reakcí na léčbu ... 173 // 4.4 Útlum bolesti. Volba opioidních a neopioidních analgetík a NSA ... 174 // 4.4.1 Pravidla užívání analgetík ... 174 // Akutní a chronická nenádorová nemoc ... 174 // Nádorová bolest ... 175 // Obecné zásady analgetické farmakoterapie ... 176 // 4.4.2 Koanalgetika ... 176 // 4.5 Základní protizánčtlivé látky, chorobu modifikující látky (DMARDs - disease modifying antirheumatic drugs) ... 176 // 4.5.1 Přehled chorobu modifikujících látek ... 176 // Sulfasalazin ... 176 // Sloučeniny zlata - auranofíx a aurothiomaleát ... 176 // Penicilamin ... 176 // Chlorochin, antimalarikum ... 177 // Metotrexát (MTX) ... 177 // Anticytokinová (biologická) léčba ... 177 // 4.6 Antiuratika ... 178 // 5 Látky ovlivňující hladký sval ... 179 // 5.1 Úvod ... 179 // 5.2 Látky vazotropní ... 180 // 5.2.1 Látky navozující vazokonstrikci ... 180 // 5.2.2 Látky navozující vazodilataci - vazodilatancia ... 180 //
Vazodilatancia působící přímo ... 180 // Antagonisté Ca2+-kanálů ... 180 // Aktivátory kaliových kanálů ... 180 // Léčiva působící prostřednictvím cAMP, cGMP aNO ... 181 // Antagonisté receptom pro endotelin, sentany ... 181 // Léčiva s neznámým mechanismem účinku ... 181 // Vazodilatancia působící nepřímo ... 182 // Antagonisté aj-receptom sympatiku ... 182 // Inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron (ACEI) ... 182 // Antagonisté receptom pro angiotenzin II (ATj) - sartany ... 184 // Látky zvyšující prokrvení, působící místně ... 184 // 5.3 Látky ovlivňující hladké svaly mimocévní ... 184 // 5.3.1 Látky ovlivňující hladké svaly útrobní ... 184 // 5.3.2 Látky ovlivňující hladké svaly děložní ... 184 // Léčiva zvyšující motilitu dělohy — uterotonika, abortiva... 184 Oxytocin ... 185 // Karbetocin ... 185 // Prostanoidy a jejich deriváty ... 185 // Ergometrin a metylergometrin ... 185 // Léěiva snižující motilitu a tonus dělohy — tokolytika ... 185 // Agonisté ß2-receptom ... 185 // Blokátory Ca2+ -kanálů ... 186 // Atosiban ... 186 // Magnesium sulfát ... 186 // 6 Diuretika ... 187 // 6.1 Úvod ... 187 // 6.2 Diuretika působící v proximálním tubulu - inhibitory karboanhydrázy ... 188 // 6.3 Diuretika působící v Henleově kličce - kličková diuretika ... 188 // 6.4 Diuretika působící v distálním tubulu - thiazidy ... 189 // 6.5 Diuretika působící ve sběrných kanálcích - kalium šetřící diuretika... 190 // 6.6 Osmotická diuretika ... 190 // 7 Látky ovlivňující kardiovaskulární systém ... 191 // 7.1 Látky kardiotropní ... 191 // 7.1.1 Antiarytmika ... 191 // Antiarytmika účinná proti tachyarytmiím ... 194 // Třída I - blokátory sodíkového kanálu ... 194 // Třída II, P-antagonisté ... 195 // Třída III ... 195 // Třída IV - antagonisté Ca2+ -kanálů ... 196 //
Nezařazená antiarytmika ... 196 // Antiarytmika účinná proti bradyarytmiím ... 196 // 7.1.2 Kardiotonika - léčiva zvyšující stažlivost myokardu ... 196 // Srdeční glykosidy, léčiva digitalisového typu ... 196 // Sympatomimetika ... 198 // Vazodilatancia ... 198 // Levosimendan ... 199 // 7.1.3 Léčiva užívaná při angině pectoris ... 199 // Antiagregační léčiva ... 199 // Antianginózní léčiva ... 200 // Nitráty ... 200 // Antagonisté Ca2+ -kanálů ... 201 // p-antagonisté ... 202 // Ostatní antianginózní léčiva ... 203 // Léčba nestabilní AP - akutní formy ICHS ... 203 // 7.2 Antihypertenziva ... 203 // 7.2.1 Léčba hypertenze ... 205 // Diuretika ... 205 // Thiazidová diuretika ... 205 // Kličková diuretika ... 205 // Diuretika šetřící kalium ... 205 // Sympatolytika ... 206 // Antagonisté a}-receptom ... 206 // Agonisté a2-receptorů, centrálně působící // antihypertenziva ... 206 // Antagonisté ßj-receptom ... 207 // Vazodilatancia přímo působící ... 208 // Dihydralazin ... 208 // Minoxidil ... 208 // Antagonisté Ca2+-kanálů ... 208 // Vazodilatancia nepřímo působící ... 208 // ACE-inhibitory (ACEI) ... 208 // Blokátory angiotenzinových receptom typu I // (AT j-blokátory) ... 208 // 7.2.2 Postupy léčby ... 209 // 7.3 Farmakoterapie srdečního selhání ... 209 // 7.3.1 Snížení nároků na myokard ... 210 // ACE-inhibitory ... 210 // Antagonisté ß-receptom ... 210 // 7.3.2 Odstranění retence Na+a vody ... 211 // 7.3.3 Podpora kontraktility selhávajícího myokardu ... 212 // 7.4 Venotonika ... 212 // 8 Hypolipidemika, antiobezitika ... 213 // 8.1 Hypolipoproteinemie, dyslipidemie; hypolipidemika ... 213 // 8.1.1 Úvod ... 213 // 8.1.2 Terapie hyperlipidemie a dyslipidemie ... 216 // Hypolipidemika ... 216 // Statiny, blokátory 3-HMG-CoA-reduktázy ... 216 // Ezetimib ... 216 //
Pryskyřice - sekvestranty žlučových kyselin ... 217 // Fibráty ... 217 // Kyselina nikotinová ... 217 // Torcetrapib ... 217 // 8.2 Obezita, antiobezitika ... 217 // 8.2.1 Léčba obezity ...¦ 218 // Sibutramin ... 218 // Orli stát ... 218 // Rimonabant ... 218 // 9 Autakoidy (lokální hormony) ... 221 // 9.1 Histamin a antihistaminika ... 221 // 9.1.1 Histamin a jeho význam ... 221 // 9.1.2 Antihistaminika ... 222 // Hj-antagonisté (Hj-lytika) ... 222 // H2-antagonisté ... 224 // H3-antagonisté ... 224 // 9.2 Serotonin a antiserotoninergika ... 224 // 9.2.1 Serotonin a jeho význam ... 224 // 9.2.2 Látky ovlivňující receptory serotoninu (serotoninergní) ... 225 // Agonisté 5-HT-receptorů ... 225 // Antagonisté 5-HT-receptorů ... 225 // 9.3 Bradykinin a antagonisté bradykininu ... 225 // 9.4 Autakoidy odvozené od kyseliny arachidonové ... 226 // 9.4.1 Prostaglandiny (PG) ... 226 // 9.4.2 Prostacyklin ... 227 9.4.3 Tromboxany (TX) ... 227 // 9.4.4 Leukotrieny ... 227 // 10 Léčiva ovlivňující trávicí a močový trakt ... 229 // 10.1 Léčiva používaná k léčbě vředové choroby žaludku a duodena (antiulceróza) ... 229 // 10.1.1 Snížení sekrece kyseliny chlorovodíkové parietálními buňkami sliznice ... 229 // Léčiva snižující sekreci HCl ... 231 // Blokátory protonové pumpy ... 231 // Blokátory H2-receptorů ... 231 // Parasympatolytika - blokátory Mj-receptom v žaludku ... 231 // 10.1.2 Neutralizace HC1 již vytvořené ... 231 // Antacida ... 231 // 10.1.3 Tvorba ochranné vrstvy ... 231 // 10.1.4 Antihelikobakterová léčba ... 231 // 10.2 Léčiva ovlivňující nauzeu a zvracení ... 232 // 10.2.1 Emetika ... 232 // 10.2.2 Antiemetika ... 232 // 10.3 Látky ovlivňující motilitu trávicího ústrojí ... 233 // 10.3.1 Prokinetika ... 233 // 10.3.2 Spasmolytika trávicího ústrojí ... 233 // Neurotropní spasmolytika ... 233 //
Parasympatolytika (antimuskarinové látky) ... 233 // Anticholinergika (antimuskarinové + antinikotinové látky) ... 233 // Myotropní spasmolytika ... 234 // Spasmoanalgetika ... 234 // Strategie léčby spasmolytiky ... 234 // 10.4 Karminativa ... 234 // 10.5 Deflatulencia ... 234 // 10.6 Probiotika, eubiotika ... 235 // 10.7 Léčiva používaná k léčbě pomch vyprazdňování ... 235 // 10.7.1 Projímadla-laxativa ... 235 // Projímadla zvyšující střevní obsah v tlustém střevě a změkčující stolici ... 235 // Objemová projímadla ... 235 // Projímadla změkčující stolici ... 236 // Projímadla snižující absorpci vody a elektrolytů ... 236 // Salinická projímadla ... 236 // Osmotická projímadla ... 236 // Projímadla zvyšující střevní motilitu ... 236 // Alkaloidy ... 236 // Syntetická projímadla ... 236 // 10.7.2 Léčiva působící proti průjmu - antidiaroika, obstipancia ... 237 // Střevní adsorbencia ... 237 // Střevní antiseptika ... 237 // Opioidy a příbuzné látky ... 237 // Ostatní obstipancia ... 238 // 10.8 Léčiva používaná k substituční léčbě ... 238 // 10.8.1 Acida ... 238 // 10.8.2 Pankreatické enzymy ... 238 // 10.8.3 Proteolytické enzymy (enzymoterapie) ... 239 // 10.9 Léčba chronických zánětlivých střevních onemocnění ... 239 // 10.10 Antihemoroidalia ... 239 // 10.10.1 Místně působící antihemoroidalia ... 239 // 10.10.2 Celkově působící antihemoroidalia ... 240 // 10.11 Hepatoprotektiva ... 240 // 10.12 Léčiva u onemocnění žlučníku a žlučových cest ... 240 // 10.12.1 Cholagoga ... 240 // 10.12.2 Látky k rozpouštění žlučových kamenů ... 241 // 10.13 Látky napomáhající hemostáze při akutním krvácení z GIT... 241 // 10.14 Látky určené k ovlivnění poruch a onemocnění močového traktu ... 241 // 10.14.1 Léčba močové inkontinence ... 242 //
Léčba urgentní a reflexní inkontinen ... ... 242 // Léčba stresové inkontinence ... 242 // 10.14.2 Benigní hyperplazie prostaty (BHP) ... 242 // Selektivní inhibitory 5-a-reduktázy ... 243 // Blokátory a1-adrenergních receptom ... 244 // Rostlinná léčiva ... 244 // 10.14.3 Antiseptika močových cest... 245 // Infekce dolních cest močových ... 245 // Infekce horních cest močových ... 245 // 11 Léčiva chorob dýchacích cest ... 247 // 11.1 Úvod ... 247 // 11.2 Antiastmatika ... 247 // 11.2.1 Bronchodilatancia ... 248 // P2-agonisté ... 248 // Krátkodobě účinná léčiva ... 249 // Dlouhodobě účinná léčiva ... 249 // Antagonisté muskarinových receptom ... 250 // Teoíylin a deriváty (metyIxantiny) ... 250 // 11.2.2 Protizánčtlivé látky ... 251 // Kortikosteroidy (glukokortikoidy) ... 251 // Antileukotrieny ... 252 // 11.3 Antitusika ... 253 // 11.3.1 Antitusika kodeinového typu ... 253 // 11.3.2 Antitusika nekodeinová ... 253 // 11.4 Expektorancia ... 253 // 11.5 Surfaktanty ... 253 // 12 Léčiva ovlivňující hemostázu a trombózu ... 255 // 12.1 Hemostáza ... 255 // 12.2 Léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení - // hemostatika ... 257 // 12.2.1 Hemostatika účinná v destičkové fázi ... 257 // 12.2.2 Hemostatika účinná ve fázi koagulace ... 258 // Hemostatika pro místní účinek ... 258 // Hemostatika pro systémový účinek ... 258 // Koagulační faktory ... 258 // Vitamin K ... 258 // Protamin sulfát ... 258 // 12.2.3 Hemostatika účinná ve fázi fíbrinolýzy (při nadměrné aktivaci) ... 258 // 12.3 Léčiva působící proti trombóze - antitrombotika ... 259 // 12.3.1 Antikoagulancia ... 260 // Heparin nefrakcionovaný ... 260 // Nízkomolekulámí hepariny (LMWH) ... 262 // Antitrombiny ... 262 // Perorální antikoagulancia ... 262 // Látky vážící Ca2+ ... 265 //
12.3.2 Protidestičkové (antiagregační) látky ... 265 // Kyselina acetylsalicylová ... 265 // Ostatní protidestičkové léky ... 265 // 12.3.3 Fibrinolýza (trombolýza) a fíbrinolytika ... 266 // Fibrinolytika ... 266 // Streptokináza ... 266 // Urokináza ... 266 // Tkáňový aktivátor plazminogenu ... 266 // 13 Hormony ... 269 // 13.1 Hypotalamické a hypofýzámí hormony ... 269 // 13.1.1 Hypotalamické hormony ... 269 // Hormon uvolňující somatotropin (růstový hormon) ... 269 // Somatostatin (hormon inhibující uvolnění somatotropinu) ... 269 // Hormon uvolňující tyreotropin ... 269 // Hormon uvolňující kortikotropin, kortikoliberin ... 269 // Hormon uvolňující gonadotropin, gonadoliberin ... 269 // Hormon inhibující uvolnění prolaktinu - dopamin ... 270 // 13.1.2 Hormony předního laloku hypofýzy ... 270 // Somatotropin, růstový hormon ... 270 // Tyreotropin ... 270 // Adrenokortikotropin ... 270 // Folikuly stimulující hormon, folitropin ... 270 // Luteinizační hormon ... 270 // Prolaktin ... 271 // 13.1.3 Hormony zadního laloku hypofýzy ... 272 // 13.2 Hormony pankreatu ... 272 // 13.2.1 Inzulín; diabetes mellitus a antidiabetika ... 272 // Diabetes mellitus 1. typu ... 272 // Diabetes mellitus 2. typu ... 272 // Komplikace diabetů ... 274 // Hyperglykemické ketoacidotické kóma (u DMI) ... 274 // Antidiabetika ... 274 // Inzulin ... 274 // Inzulínová analoga ... 278 // Nová antidiabetika ... 279 // Perorální antidiabetika ... 280 // Nežádoucí účinky antidiabetik ... 282 // 13.2.2 Metabolický syndrom (MS) ... 282 // 13.2.3 Glukagon ... 283 // 13.3 Hormony kůry nadledvin ... 284 // 13.3.1 Glukokortikoidy ... 284 // Kortizol ... 285 // Syntetické glukokortikoidy ... 286 // 13.3.2 Mineralokortikoidy ... 288 // 13.4 Hormony štítné žlázy a antityreoidální látky ... 288 // 13.4.1 Tyroxin (T4) a trijódtyronin ... 288 //
Poruchy funkce štítné žlázy ... 290 // Hypotyreóza ... 290 // Léčba hypoflinkce štítné žlázy ... 292 // Léčba hyperfunkce štítné žlázy ... 292 // Antityreoidální látky (tyreostatika) ... 292 // 13.4.2 Kalcitonin ... 292 // 13.5 Hormony příštítných tělísek ... 293 // 13.6 Pohlavní hormony ... 293 // 13.6.1 Ovariální hormony ... 293 // Estrogeny a látky, které je ovlivňují ... 293 // Estradiol, estron, estriol ... 293 // Parciální agonisté ... 295 // Antiestrogeny ... 295 // Inhibitory biosyntézy estrogenů ... 296 // Gestageny (progesterony, progestiny) ... 296 // Progesteron ... 296 // Syntetické progestiny, deriváty 17-hydroxyprogesteronacetátu ... 296 // Syntetické progestiny, deriváty 19-nortestosteronu (nandrolon - anabolikum) ... 297 // Atypické progestiny ... 297 // Hormonální antikoncepce pro ženy ... 297 // Perorální hormonální antikoncepce ... 297 // Parenterální antikoncepce ... 298 // Přínos antikonceptiv ... 298 // Nežádoucí účinky antikonceptiv ... 298 // 13.6.2 Mužské pohlavní hormony - androgeny ... 299 // Testosteron ... 299 // Syntetické androgeny ... 300 // Antagonisté androgenních receptom ... 300 // 13.7 Léčiva v regulaci homeostázy minerálů kostí ... 300 // 13.7.1 Endogenní regulace ... 301 // 13.7.2 Exogénni regulace ... 301 // 14 Chemoterapie mikrobiálních a virových onemocnění ... 303 // 14.1 Chemoterapie antimikrobiálními látkami - antibiotiky ... 303 // 14.1.1 Účinek antibiotik ... 303 // Determinace antibiotického účinku ... 303 // Mechanismy účinku antibiotik ... 305 // Druhy antibiotické léčby ... 306 // Indikace antibiotické léčby a jak si počínáme při výběru ... 306 // Rozdělení antimikrobiálních látek ... 306 // 14.1.2 Betalaktamová antibiotika ... 306 // Peniciliny ... 307 // Peniciliny úzkospektré ... 307 // Peniciliny širokospektré ... 307 //
Peniciliny potencované ... 308 // Cefalosporiny ... 308 // Monobaktamy ... 309 // Karbapenemy ... 309 // 14.1.3 Tetracykliny a chloramfenikol ... 309 // Tetracykliny ... 309 // Chloramfenikol ... 310 // 14.1.4 Aminoglykosidová antibiotika ... 311 // 14.1.5 Vankomycin a teikoplanin ... 314 // Vankomycin ... 314 // Teikoplanin ... 315 // 14.1.6 Makrolidová antibiotika ... 315 // 14.1.7 Polypeptidová antibiotika ... 316 // 14.1.8 Klindamycin ... 316 // 14.1.9 Sulfonamidy ... 317 // 14.1.10 Chinolony, fluorochinolony ... 318 // 14.1.11 Metronidazol ... 319 // 14.1.12 Antimykobakteriální látky ... 319 // Antituberkulotika ... 319 // Léčiva první volby ... 319 // Alternativní léky ... 320 // Látky k léčbě lepry ... 321 // 14.1.13 Antimykotika ... 321 // Antimykotika pro systémovou léčbu ... 321 // Amfotericin B ... 321 // Azoly a triazoly; echinokandiny ... 322 // Griseofulvin ... 323 // Terbinafm ... 323 // Antimykotika pro lokální léčbu ... 324 // 14.2 Antivirové látky ... 324 // 14.2.1 Antivirové látky používané proti chřipce a antiherpetické // látky ... 325 // Antivirové látky proti chřipce ... 325 // Antiherpetické látky ... 325 // 14.2.2 Antiretrovirové látky ... 327 // Antiretrovirové látky k léčbě HIV ... 327 // 14.2.3 Inhibitory HIV proteázy ... 327 // 14.2.4 Inhibitory virových DNA polymeráz ... 327 // 14.2.5 Látky ovlivňující mediátory imunitní odpovědi - interferony ... 328 // 15 Chemoterapie nádorových onemocnění - cytostatika ... 329 // 15.1 Úvod ... 329 // 15.2 Cytostatická léčba ... 332 // 15.2.1 Přehled cytostatik ... 332 // Alkylující a příbuzné látky ... 332 // Skupina bis (chloretyl) aminů ... 332 // Deriváty nitrosomočoviny ... 333 // Antimetabolity ... 333 // Antagonisté kyseliny listové ... 333 // Antagonisté purinů ... 334 // Antagonisté pyrimidinů ... 336 // Rostlinné alkaloidy ... 337 //
Rostlinné alkaloidy z barvínku ... 337 // Taxany ... 338 // Podofylotoxiny ... 338 // Antibiotika ... 339 // Antracykliny ... 339 // Bleomycin ... 340 // Hormony ... 340 // Estrogeny, androgeny a antagonisté ... 340 // Glukokortikoidy ... 341 // Ostatní cytostatika ... 341 // Sloučeniny platiny ... 341 // Asparagináza ... 342 // Inhibitory topoizomerázy I ... 342 // Prokarbazin ... 342 // Interferony ... 342 // 15.2.2 Časté projevy orgánové toxicity cytostatik ... 342 // Myelotoxicita ... 342 // Orální a gastrointestinální toxicita ... 343 // Nefrotoxicita a urotoxicita ... 343 // Neurotoxicita ... 343 // Toxicita extravazálního podání ... 343 // Kardiotoxicita ... 344 // Infertilita ... 344 // Teratogenní účinek ... 345 // Sekundární malignita a mutagenní účinek ... 345 // 15.2.3 Cílená léčba v onkologii ... 345 // 16 Imunomodulancia ... 347 // 16.1 Imunitní reakce - úvod ... 347 // 16.1.1 Akutní zánětlivá a imunitní reakce ... 347 // 16.1.2 Chronická zánětlivá a imunitní reakce ... 347 // 16.1.3 Poruchy imunitní reakce ... 348 // 16.2 Imunosupresiva ... 349 // 16.2.1 Imunosupresiva nespecifická ... 349 // Glukokortikoidy ... 349 // Imunosupresiva zasahující do tvorby DNA ... 349 // Azathioprin ... 349 // Cyklofosfamid ... 349 // Mykofenolát mofetil ... 349 // Polyspecifícké i.v. imunoglobuliny ... 349 // Antibiotika ... 349 // Protilátky proti T-lymfocytům ... 350 // 16.2.2 Imunosupresiva specifická ... 350 // Alergenová imunoterapie ... 350 // 16.3 Imunostimulancia ... 351 // 16.3.1 Syntetické imunomodulátory ... 351 // 16.3.2 Bakteriální imunomodulátory ... 351 // 16.3.3 Produkty imunitního systému ... 351 // Transfer faktor ... 351 // Cytokiny ... 351 // Interferony (IFNa, IFNß, IFNy) ... 351 // 17 Antiprotozoární látky ... 353 // 17.1 Intestinální a vaginální protozoózy ... 353 // 17.2 Krevní a tkáňové protozoózy ... 353 //
17.2.1 Protozoózy nevyskytující se v Evropě ... 353 // 17.2.2 Protozoózy vyskytující se v Evropě ... 354 // Látky schizontocidní ... 354 // Látky potlačující syntézu a využití kyseliny listové ... 354 // 18 Audiovizuální učební pomůcky ... 355 // Seznam zkratek ... 357 // Literatura ... 361 // Rejstřík věcný ... 363 // Rejstřík účinných látek ... 371
(OCoLC)187296140
cnb001718564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC