Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 1997
260 s. : 78 tab.

objednat
ISBN 80-7169-273-5 (brož.)
Bibliogr. s. 239-250.
Rejstř.
Nemoc ischemická - srdce - farmakoterapie - příručky
000029760
Předmluva 13 // 1 Úvod 15 // Písemnictví 20 // 2 Trombolytická léčba akutního infarktu myokardu 23 // 2.1 Zdůvodnění léčby, přehled velkých studií 23 // 2.2 Porovnání trombolytik 30 // 2.3 Indikace 31 // 2.4 Volba trombolytika 31 // 2.5 Kontraindikace trombolytické léčby 32 // 2.6 Nežádoucí účinky trombolytické léčby 33 // 2.7 Dávkování trombolytik 34 // 2.8 Perspektivy trombolytické léčby 34 // 2.8.1 Nutnost rozšíření trombolytické léčby 34 // 2.8.2 Nová trombolytika dosud ve výzkumu 38 // 2.9 Léčba akutního infarktu myokardu PTCA v porovnání s trombolytickou léčbou 39 // 2.10 Přehled přípravků 40 // Písemnictví 42 // 3 Protidestičková léčba // 3.1 Kyselina acetylsalicylová // 3.1.1 Protidestičková léčba ASA u akutního infarktu myokardu // 3.1.2 ASA u nemocných po infarktu myokardu // 3.1.3 ASA u nemocných s chronickou stabilizovanou anginou pectoris // 3.1.4 Protidestičková a antikoagulační léčba nemocných s nestabilní anginou pectoris // 3.1.5 Protidestičková léčba a chirurgická léčba ICHS // 3.1.6 Protidestičková léčba a koronární angioplastika // 3.1.7 Protidestičková léčba u diabetes mellitus // 3.1.8 Kvantitativní vyjádření příznivého vlivu léčby ASA u nemocných s ICHS // 3.1.9 Protidestičková léčba ASA v primární prevenci ICHS 52 // 3.1.10 Kontraindikace protidestičkové léčby ASA 53 // 3.1.11 Nežádoucí účinky protidestičkové léčby ASA 54 // 3.1.12 Dávky ASA 54 // 3.1.13 Současné studie 55 // 3.2 Další protidestičkové léky 55 // 3.2.1 Ticlopidin 55 // 3.2.2 Indobufen 57 // 3.2.3 Sulfinpyrazon 58 // 3.2.4 Dipyridamol 58 // 3.2.5 Clopidogrel 58 // 3.3 Závěr 59 // 3.4 Antagonisté destičkových receptoru glykoproteinu Hb/IIIa 60 // 3.5 Přehled přípravků 63 // Písemnictví 64 // 4 Antikoagulační léčba 67 // 4.1 Heparin 67 //
4.1.1 Indikace antikoagulační léčby 67 // 4.1.2 Heparin a trombolytická léčba a ASA 68 // 4.1.3 Dávkování heparinu 69 // 4.2 Nízkomolekulární heparin 69 // 4.3 Přehled přípravků 70 // 4.4 Perorální antikoagulační léčba 72 // 4.4.1 Warfarin 72 // 4.4.2 Etylbiskumacetát 73 // 4.5 Specifické antitrombiny 75 // Písemnictví 76 // 5 Beta-blokátory v léčbě ischemické choroby srdeční 79 // 5.1 Klasifikace beta-blokátorů 79 // 5.1.1 Kardioselektivní beta-blokátory 80 // 5.1.2 Beta-blokátory s ISA 80 // 5.2 Beta-blokátory v akutní fázi akutního infarktu myokardu 80 // 5.3 Beta-blokátory v sekundární prevenci infarktu myokardu 82 // 5.4 Mechanismus kardioprotektivního účinku beta-blokátorů 85 // 5.4.1 Antiischemický účinek 85 // 5.4.2 Zlepšení koronárního prokrvení 86 // 5.4.3 Antiarytmický účinek 86 // 5.4.4 Další mechanismy 87 // 5.5 Indikace beta-blokátorů v léčbě ischemické choroby srdeční 87 // 5.6 Kontraindikace a nežádoucí účinky beta-blokátorů 88 // 5.7 Nutnost rozšíření léčby beta-blokátory 88 // 5.8 Závěr 90 // 5.9 Přehled přípravků 90 // 5.9.1 Léky blokující beta-receptory 90 // 5.9.2 Léky blokující současně adrenergní // alfa- i beta-receptory 94 // Písemnictví 94 // 6 Blokátory kalciových kanálů v léčbě ICHS 97 // 6.1 Klasifikace blokátorů kalciových kanálů podle SZO 97 // 6.2 Blokátory kalciových kanálů u nemocných s infarktem // myokardu 97 // 6.3 Blokátory kalciových kanálů a koronární ateroskleróza 102 // 6.4 Blokátory kalciových kanálů u nestabilní angíny pectoris 103 // 6.5 Blokátory kalciových kanálů u nemocných s chronickou // stabilizovanou anginou pectoris 103 // 6.6 Porovnání blokátorů kalciových kanálů a beta-blokátorů 104 // 6.7 Blokátory kalciových kanálů prvé generace 105 // 6.7.1 Verapamil 105 // 6.7.2 Diltiazem 106 //
6.7.3 Nifedipin 106 // 6.8 Blokátory kalciových kanálů druhé generace 107 // 6.8.1 Isradipin 107 // 6.8.2 Nitrendipin 107 // 6.8.3 Felodipin 107 // 6.8.4 Amlodipin 108 // 6.8.5 Farmakokinetické vlastnosti některých blokátorů // kalciových kanálů 2. generace 108 // 6.9 Nejdůležitější interakce blokátorů kalciových kanálů 1. a 2. generace 108 // 6.10 Závěr 109 // 6.11 Přehled přípravků 109 // 6.11.1 Blokátory kalciových kanálů prvé generace 109 // 6.11.2 Blokátory kalciových kanálů druhé generace 111 // Písemnictví // 112 // 7 Antiarytmika 115 // 7.1 Arytmie v prehospitalizační fázi akutního infarktu myokardu 115 // 7.2 Farmakologická léčba arytmií v chronické fázi ischemické choroby srdeční 116 // 7.3 Závěry 123 // 7.4 Přehled přípravků 124 // 7.4.1 Antiarytmika třídy III 124 // 7.4.2 Antiarytmika třídy II 124 // Písemnictví 124 // 8 Inhibitory ... v léčbě ischemické choroby srdeční 129 // 8.1 Inhibitory ACE u akutního infarktu myokardu 129 // 8.2 Inhibitory ACE u nemocných v chronické fázi ischemické choroby srdeční 133 // 8.3 Mechanismy příznivého působení inhibitorů 134 // 8.4 Indikace 135 // 8.5 Kontraindikace a nežádoucí účinky inhibitorů ... 137 // 8.6 Taktika léčby inhibitory 137 // 8.7 Dávkování inhibitorů 138 // 8.8 Přehled inhibitorů 139 // 8.9 Přehled přípravků 140 // Písemnictví 141 // 9 Antagonisté receptorů angiotenzinu II typu I 145 // Písemnictví 146 // 10 Léčba hyperlipoproteinemií 147 // 10.1 Vztah hladiny cholesterolu, dietních zvyklostí a koronární // mortality 147 // 10.2 Primárně preventivní farmakologické studie 148 // 10.3 Sekundárně preventivní studie 150 // 10.4 Mechanismy účinnosti hypolipidemické léčby 154 // 10.5 Vliv snížení hladiny lipidů na celkovou mortalitu v primárně // preventivních studiích 155 //
10.6 Vliv snížení hladiny lipidů na celkovou mortalitu u nemocných // s ischemickou chorobou srdeční // 157 // 10.7 Jak v primární prevenci? 162 // 10.8 Priority léčby hyperlipoproteinemií 163 // 10.9 Cílové hodnoty lipidů v léčbě hyperlipoproteinemií 164 // 10.10 Stručná klasifikace hyperlipoproteinemií 166 // 10.11 Přehled hypolipidemik 167 // 10.11.1 Indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky 167 // 10.11.2 Neresorbovatelná hypolipidemika 169 // 10.11.3 Resorbovatelná hypolipidemika 170 // 10.11.4 Kombinace hypolipidemik 174 // 10.12 Snášenlivost hypolipidemik 175 // 10.13 Dávkování hypolipidemik 176 // 10.14 Přehled přípravků 177 // 10.14.1 Slatiny 177 // 10.14.2 Pryskyřice 177 // 10.14.3 Fibráty 178 // 10.14.4 Další hypolipidemika 178 // Písemnictví 178 // 11 Antioxidancia 185 // Písemnictví 186 // 12 Nitráty // 12.1 Mechanismus účinku nitrátů // 12.2 Přehled nitrátů // 12.2.1 Nitroglycerin // 12.2.2 Izosorbid-2,5-dinitrát (ISDN) // 12.2.3 Izosorbid-5-mononitrát (ISMN) // 12.3 Doporučené dávkování // 12.4 Indikace nitrátů // 12.4.1 Nitráty v léčbě chronické stabilizované anginy pectoris // 12.4.2 Nitráty v léčbě akutního infarktu myokardu // 12.4.3 Nitráty v léčbě nestabilní anginy pectoris // 12.5 Tolerance na nitráty a její prevence // 12.6 Kontraindikace a nežádoucí účinky nitrátů // 12.7 Molsidomin // 12.8 Přehled přípravků // 12.8.1 Nitráty pro i.v. použití // 12.8.2 Nitráty pro perorální použití 196 // 12.8.3 Nitráty - spreje 197 // 12.8.4 Molsidomin 197 // Písemnictví 198 // 13 Aktivátory draslíkových kanálů 199 // Písemnictví 199 // 14 Léčba ICHS u nemocných s diabetes mellitus 201 // Písemnictví 202 // 15 Kardioprotektivní vliv hormonální substituční léčby u žen po menopauze 203 // Písemnictví 205 //
16 Stav farmakoterapie nemocných po infarktu myokardu v roce 1995 v České republice (analýza více jak 1000 nemocných) 207 // 16.1 Soubor nemocných 207 // 16.2 Farmakoterapie u nemocných našeho souboru 208 // 16.3 Rozbor výsledků studie a porovnání s jinými studiemi 215 // Písemnictví 220 // 17 Závěry 223 // 17.1 Akutní infarkt myokardu 224 // 17.1.1 Prehospitalizační fáze 224 // 17.1.2 Hospitalizační fáze 224 // 17.1.3 Sekundární prevence a rehabilitace 230 // 17.2 Angina pectoris 231 // 17.3 Němá ischemie 232 // 17.4 Variantní angina pectoris 232 // 17.5 Nestabilní angina pectoris 233 // 17.6 Nejčastější chyby ve farmakoterapii nemocných s ischemickou // chorobou srdeční 235 // Písemnictví 236 // Přehled studií 239 // Rejstřík 251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC