Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Poezie
Vyd. 1.
Praha : Svoboda, 1976
371 s.

objednat
Antická knihovna ; [vol.] 33
Chvalozpěv na Pisona
francouzština, němčina, latina
Přeloženo z latiny
Předmluva: Farsalské pole - pokus o nový směr v římské epice / Eva Kuťáková:
Nedokončený historický epos římského básníka, popraveného za Neronovy vlády, líčí v barvitých obrazech občanskou válku mezi Caesarem a Pompeiem. Děj probíhá pod tíhou osudu bez zásahů bohů, ale často ho ovlivňují čáry asnovávidění. První úplný český překlad byl pořízen podle francouzského vydání z r. 1947 a opírá se o vydání anglické z r. 1867 a 1956 a ruské z r. 1951. Knihu doplňuje panegyrik Chvalozpěv na Pisona, který bývá leckdy Lucanovi připisován..
000029767
OBSAH // 369 // OBSAH // FARSALSKÉ POLE — // POKUS 0 NOVÝ SMĚR V ŘÍMSKÉ EPICE // (Eva Kuťáková) // 7 // FARSALSKÉ POLE // KNIHA I // Obsah básně (v. 1—7) — Výtky římským občanům (v. 8—32) — Oslava Nerona (v. 33—66) — Příčiny války (v. 67—128) — Srovnání Pompeia a Caesara (v. 129—181) — Caesar překročí Rubico; Dobytí Arimina (v. 182—260) — Caesarovo setkání s vyhnanými tribuny a s Curionem. Curionova řeč (v. 261—295) — Caesar promlouvá ? vojákům (v. 296—350) — ŘeČ centuriona Laelia (v. 351—391) — Caesar shromažďuje své galské jednotky (v. 392—465) — Hrůza Říma před Caesarovým příchodem (v. 466—522) — Neblahá znamení (v. 522—583) — Etruské obřady a oběť (v. 584—638) — Figulovy astrologické předpovědi (v. 639—672) — Proroctví římské matróny (v. 673—695). // 29 // KNIHA II // Nářky Římanů (v. 1—233) — Brutus, Cato, Marcia (v. 234—391) — Pompeiův útěk (v. 392—477) — Domitius (v. 478—525) — Pom-peiova řeč (v. 526—609) — Pompeius v Brundisiu (v. 610—736). // 56 // KNIHA III // lulia se zjeví Pompeiovi (v. 1—45) — Caesar vstoupí do Říma a zmocní se státní pokladny (v. 46—168) — Výčet Pompeiových spojenců (v. 169—297) — Caesarovo vítězství u Massilie (v. 298—762). // 81 // KNIHA IV // Caesar v Hispánii (v. 1—401) — Vulteiovo hrdinství (v. 402—581) — // Curionova porážka a smrt v Africe (v. 581—824).
// 107 // 370 // OBSAH // KNIHA V // Schůzka senátu v Épeiru (v. 1—64) — Appius se obrací na delfskou věštírnu (v. 64—236) —Vzpoura Caesarových legií (v. 237—373) — Caesar posílá legie do Épeiru (v. 374—475) — Antoniovy průtahy. Caesarův neklid (v. 476—721) — Odloučení Pompeia od Comelie // (v. 722—815). // 137 // KNIHA VI // Pompeius je obklíčen v Dyrrhachiu (v. 1—117) — Scaevovo hrdinství (v. 118—262) — Boje se přenesou do Thessalie (v. 263—332) — Popis Thessalie (v. 332—412) — Sextus Pompeius u vědmy Erichthó // (v. 413—830). // 165 // KNIHA VII // Pompeiův sen (v. 1—44) — Pompeiovi vojáci si žádají bitvu (v. 45 až 150) — Zlá znamení (v. 151—213) — Uspořádání Pompeiova vojska (v. 214—234) — Caesar povzbuzuje svá vojska (v. 235—336) — Pompeiova řeč (v. 337—384) — Básníkův nářek nad následky farsalskc bitvy (v. 385—459) — Bitva u Farsálu (v. 460—646) — Pompeiův útěk (v. 647—727) — Válečná kořist (v. 728—786) — Ráno po bitvě // (v. 787—846) — Básník proklíná Thessalii (v. 847—872). // 194 // KNIHA VIII // Pompeius na Lesbu. Setkání s Cornelii (v. 1—158) — Útěk po moři. Rozmluva s kormidebiíkem (v. 159—201) — Déiotarovo poslání (v. 202—255) — Porada předáků. Pompeiův návrh (v. 256—327) — Lentulova odpověď (v. 328—455) — Pompeius se plaví do Egypta (v. 456—535) — Pompeiova smrt (v. 536—711) — Cordus
pohřbí // Magnovo tělo (v. 712—872). // 224 // KNIHA IX // Cato přichází do Afriky. Setkává se s Cornelii a se Sextem Pompeiem (v. 1—166) — Pompeiovi se dostane pohřbu a poct od Cornelie a od Catona (v. 167— 217) — Cato zabrání vzpouře vojska (v. 218—367) // — Libyjské písky (v. 368—511) — Chrám Hammónův (v. 511—586) // — Libyjští plazi (v. 587—889) — Psyllové (v. 890—937) — Příchod do města Leptis (v. 938—949) — Caesar u trosek Tróje (v. 950—999) // — Caesar přijde do Egypta a mudi Pompeiovu hlavu (v. 1000 až // 1108). // 256 // OBSAH // 371 // KNIHA X // Caesarův příchod do Alexandrie (v. 1—52) — Caesar a Kleopatra (v. 53—103)— Kleopatřina hostina (v. 104—171) — Setkání s Ako-reem. Prameny Nilu (v. 172—331) — Povstání proti Caesarovi // (v. 332—546). // 295 // LUCANUS, PISO A JEJICH DOBA // (Jana Nechatová) // * 315 // CHVALOZPĚV NA PISONA // 319 // POZNÁMKY // 329 // SEZNAM VLASTNÍCH JMEN // 351 // EDIČNÍ POZNÁMKA // 367 //
(OCoLC)42098917
cnb000132797

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC