Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
199 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-650-1 (brož.)
Obsahuje rejstřík.
Excel (software) - příručky
000029776
1. Konfigurace Excelu 12 // 1.1 Stanovení počtu listú 12 // 1.2 Automatický pohyb kurzoru 13 // 1.3 Je libo nový standardní styl písma? 13 // 1.4 Formát podle vašeho výberu? 14 // 1.5 Přímé nebo nepřímé úpravy buněk? 15 // 1.6 Prosím bez nulových hodnot 16 // 1.7 Vítejte, noví návštěvníci Excelu 17 // 1.8 Bez úvodního sešitu, prosím 18 // 1.9 Automatický start 19 // 1.10 Ochrana sešitu pomocí hesla 19 // 1.11 Zpět ke starým panelům 20 // 1.12 Nové panely nástrojů 21 // 1.13 Kopírování tlačítek do jiných panelů nástrojů 22 // 1.14 Se standardním panelem nástrojů nebo bez něj? 22 // 1.15 Nepřehánějte 23 // 2. Úprava listů // 2.1 Kde je pracovní složka? // 2.2 Vaše vlastní šablona // 2.3 Definování dalšího startovacího seznamu // 2.4 Bleskové zavření sešitu // 2.5 Všechno zavřít // 2.6 Jistota je jistota: vytvořte si záložní kopii. // 2.7 Bleskové otevření souboru // 2.8 Otevření několika souborů najednou // 2.9 Automatické ukládání pracovních sešitů // 2.10 Magická hranice pro názvy souboru // 2.11 Otevření propojených souborů // 2.12 Vytvoření listu s grafem pomocí klávesnice.. // 2.13 Vytvoření listu pro makro pomocí klávesnice // 2.14 Vkládání nových listů pomocí klávesnice // 2.15 Nové názvy pro listy // 2.16 Skoky mezi okny // 2.17 Skrytí a zobrazení listů podle libosti // 2.18 Skrytí celého okna // 2.19 Bleskový přístup ? listům // 2.20 Fixování prvků tabulky // 2.21 Vložení názvu listu do buňky // 2.22 Používání otazníků a hvězdiček při hledání // 2.23 Vyhledávání zástupných znaků // 2.24 Zpětné hledání // 2.25 Opakování posledního hledání // 3. Výběr buněk 38 // 3.1 Označení pomocí klávesnice 38 // 3.2 Vybírání sousedních buněk 38 // 3.3 Zmenšení oblasti 39 // 3.4 Označení celého listu 39 //
3.5 Vícenásobné označení: označení několika oblastí najednou 40 // 3.6 Kde je aktivní buňka? 40 // 3.7 Snadné označení velké oblasti 40 // 3.8 Rychle vybrat velké oblasti 41 // 4. Vkládání a odstranění // 4.1 Bleskové odstranění buněk // 4.2 Přesunování myší // 4.3 Větší pohodlí při přesouvání // 4.4 Úpravy buněk pomocí klávesnice // 4.5 Kopírování celého listu // 4.6 Vložení několika listů najednou // 4.7 Konstanty odstranit - vzorce ponechat // 4.8 Správné kopírování prázdných buněk // 4.9 Bez formátu, prosím // 4.10 Výměna: z řádků budou sloupce a ze sloupců řádky // 5. Úprava buněk 49 // 5.1 Hranice Excelu 49 // 5.2 Pohyb v sešitě 49 // 5.3 Včetně IntelliMouse 50 // 5.4 Bleskové skrytí řádků 50 // 5.5 Rychlé skrytí sloupců 50 // 5.6 Hra na schovávanou s myší 51 // 5.7 Přikouzlete nové řádky nebo sloupce 51 // 5.8 Optimální šířka sloupců a výška řádků pomocí myši 51 // 5.9 Doleva nebo doprava 51 // 5.10 Na cizí listy 52 // 5.11 Nechte skákat kurzor 53 // 5.12 Ze dvou jeden: sloučení textu 53 // 5.13 Legální krádež - převzetí obsahu 53 // 5.14 Automatické vkládání 54 // 5.15 Vyplnění celé oblasti 54 // 5.16 Opakování akce 55 // 5.17 Vrácení poslední akce zpět 55 // 5.18 Žonglování se dvěma okny 56 // 5.19 Zmenšení nebo zvětšení čísel 56 // 5.20 Jak vypadá vzorec? 57 // 6. Formátování // 6.1 Orientace textu // 6.2 Bleskové formátování // 6.3 Automatické opravy s drobnými chybami // 6.4 Zadání čísel v textovém formátu // 6.5 Automatické zalomení // 6.6 Zalomit přesně zde, prosím // 6.7 Zalomení delších datových formátů // 6.8 Z decimálních čísel udělejte minuty // 6.9 Zpět ? obecnému formátu // 6.10 Červená čísla // 6.11 Formát čísla se závorkami // 6.12 Seřadit podle desetinné čárky //
6.13 Jednou tak a podruhé jinak: barva písma podle hodnoty // 6.14 Podmíněné formátování // 6.15 Vyhledání podmíněného formátování // 6.16 Rychlé zadávání zlomků // 6.17 Rychlé nastavení měny // 6.18 Měsíce místo minut // 6.19 Ohraničení pomocí klávesnice // 6.20 Bleskové ohraničení // 6.21 Zobrazit neviditelné ohraničení // 6.22 Sbohem, mřížky! // 6.23 Používejte styl! // 6.24 Jistota je jistota - ochrana buněk // 6.25 Ochrana sešitu // 7. Vzorce a funkce 76 // 7.1 Vzorce v přirozené podobě 76 // 7.2 Automatické vyplnění 77 // 7.3 Vyplnění pomocí myši 77 // 7.4 Kombinace textu a čísel 78 // 7.5 Váš vlastní seznam 79 // 7.6 Výpočet posloupností a řad 80 // 7.7 Bleskové vložení aktuálního data 81 // 7.8 Výpočty s daty a třicetidenním měsícem 82 // 7.9 Tvorba časových intervalů 82 // 7.10 Srpen mínus březen 83 // 7.11 12 hodin plus 15 hodin 84 // 7.12 Vykouzlete z čísel čas! 84 // 7.13 Zobrazte jen dny 86 // 7.14 Ve kterém čtvrtletí je 22. březen? 86 // 7.15 Eliminace nadbytečných mezer 87 // 7.16 Kolik má text znaků? 87 // 7.17 Kde se nalézá daný znak 88 // 7.18 Textové prvky se zpožděním 89 // 7.19 S názvy to jde lépe 90 // 7.20 Bleskové definování názvů 91 // 7.21 Ještě rychlejší definice názvů 91 // 7.22 Bleskové vkládání názvů 92 // 7.23 Rychlá cesta k názvům 93 // 7.24 Snadná úprava názvů 93 // 7.25 Názvy pro textové řetězce 94 // 7.26 Automatický vzorec součtu 95 // 7.27 Jaký je součet? 96 // 7.28 Dvakrát kliknete a zobrazíte předchůdce 96 // 7.29 Digitální detektiv 97 // 7.30 Přepočet na základě příkazu 98 // 7.31 Odkazy v dialogových oknech 99 // 7.32 Odkazy na listy 100 // 7.33 Odkazy na sešity 100 // 7.34 Odkazy na zavřené soubory 101 // 7.35 Konverze odkazů: absolutní nebo relativní? 101 //
7.36 Vzorce, které lze přizpůsobit 102 // 7.37 Prosím bez nul 102 // 7.38 Kde je maximum? 103 // 7.39 Minimum bez nul 104 // 7.40 Oddělený součet kladných a záporných hodnot 105 // 7.41 Snadný výpočet odmocnin 105 // 7.42 Zaokrouhlení na polovinu desetinných míst 105 // 7.43 Zaokrouhlení na zlomky 106 // 7.44 Zaokrouhlení na libovolný násobek 107 // 7.45 Kolik je vám let? 107 // 7.46 Kolik jedniček? 108 // 7.47 Jsou na konci nuly? 108 // 7.48 Náhodná čísla od x do ? 109 // 7.49 Součet všech n-tých buněk 110 // 7.50 Střední hodnota bez extrémů 110 // 7.51 13=4: stanovte ciferný součet 111 // 7.52 Výměnná akce: změna znaménka 111 // 7.53 Ze vzorců vykouzlete čísla 112 // 7.54 Smazání oblastí vzorců 112 // 7.55 1 nebo 0, pravda nebo nepravda? 113 // 7.56 Pravda a nepravda v nové podobě 114 // 7.57 A1 A2: kombinované obsahy buněk 115 // 7.58 Je A1 rovna A2? 116 // 7.59 Ochranná křídla Pomocníka Office 117 // 7.60 První pomoc u funkcí 118 // 7.61 Věc názvu: vzorce a hodnoty 118 // 8. Výměna dat 120 // 8.1 Dokumenty Wordu v Excelu 120 // 8.2 Excel s funkcemi Wordu 121 // 8.3 Od grafu zpět k Wordu 121 // 8.4 Pozor: vzorce v Excelu a Lotusu 1-2-3 123 // 8.5 Odkaz na internetovou stránku 123 // 9. Seznamy 125 // 9.1 Zadávání dat přes formulář 125 // 9.2 Filtry se starají o pořádek 126 // 9.3 Automatický filtr není ? dispozici? 127 // 9.4 Filtr pro prvních 10 127 // 9.5 Vkládání sloupců zakázáno! 129 // 9.6 Kombinovaná kritéria filtrování 129 // 10. Kontingenční tabulka 131 // 10.1 Kontingenční tabulka ze seznamu Excelu 131 // 10.2 Analýza několika listů 132 // 10.3 Nové pole zadané z klávesnice 132 // 10.4 Méně je více: skryté pole dat 133 // 10.5 Individuální formáty čísel 134 // 10.6 Od součtu ? maximu 134 // 10.7 Prosím, další detaily 135 //
10.8 Vyhovují vám výsledky v procentech? 136 // 10.9 Přepočet kontingenční tabulky podle nového stavu 136 // 11. Tisk 138 // 11.1 Bleskové otevření dialogového okna pro tisk 138 // 11.2 Na první stranu náhledu 138 // 11.3 Praktické zobrazení konce stránek 138 // 11.4 Na papíře je zobrazeno špatné písmo 139 // 11.5 Jen černobíle, prosím 140 // 11.6 Tisk bez objektů a diagramů 141 // 11.7 Tisk tabulky na jedné straně 141 // 11.8 Nastavení pořadí tisku 142 // 11.9 Odstranění zalomení stránky 143 // 11.10 Nastavení tiskových oblastí 143 // 11.11 Tisk vybraných oblastí 144 // 11.12 Tisk s aktuálním datem 145 // 11.13 Kolik chcete kopií? 146 // 11.14 Nadpis tabulky na každém listě 147 // 11.15 Co se stane, když ignorujete zalomení stránky? 148 // 11.16 Znak & v záhlaví a zápatí 149 // 11.17 První stránka bez čísla 1 150 // 12. Grafy 152 // 12.1 Grafy rychlostí blesku 152 // 12.2 Rychlé formátování grafu 152 // 12.3 Je libo nový typ grafu 152 // 12.4 Jemná práce: výběr jednotlivých bodů 153 // 12.5 Modifikace textu legendy 154 // 12.6 Grafy s dynamikou 154 // 12.7 Výsečové grafy s desetinnými místy 155 // 12.8 Vaše vlastní popisy dat 156 // 12.9 Kategorie postavené na hlavu 157 // 12.10 Nové měřítko pro vedlejší osu 158 // 12.11 Hranice os grafu 159 // 12.12 Osa X s logaritmickým měřítkem 160 // 12.13 Kde začíná osa Y? 161 // 12.14 Vložení mřížky 162 // 12.15 Sjednocení sloupců a spojnic: sloučené grafy 163 // 12.16 Názvy v grafu 164 // 12.17 Barvy v plošném grafu 166 // 12.18 Barevnost plošných grafů 167 // 12.19 Barevné body 167 // 12.20 Rafinované datové body 168 // 12.21 Grafy na papíře 169 // 12.22 Zobrazení neviditelných datových řad 170 // 12.23 Oblíbený typ grafu 171 // 12.24 Samostatné grafy 172 // 12.25 Manipulace s daty pomocí myši 173 //
12.26 Nové datové řady pomocí metody Drag-and-Drop 174 // 12.27 Co se stane s prázdnými buňkami? 174 // 13. Objekty 176 // 13.1 Textová pole s vlastní dynamikou 176 // 13.2 Čtvercové textové pole 177 // 13.3 Kružnice místo oválu 177 // 13.4 Přesné čáry a šipky 178 // 13.5 Kreslete od středu 178 // 13.6 Textová pole umístěná „na chlup“ přesně 178 // 13.7 Zalomení v textovém poli 179 // 13.8 Skrytí textového pole 179 // 13.9 Dynamická textová pole 180 // 13.10 Formátování dynamických textových polí 181 // 13.11 Textové pole výhradně na obrazovce 181 // 13.12 Legendy a jiné automatické tvary 182 // 13.13 Objekty s 3D efektem 183 // 13.14 Kde se nacházejí nástroje pro kreslení? 184 // 13.15 Vytvářejte objekty jak na běžícím pásu 184 // 13.16 Ochrana objektů 185 // 13.17 Společně jste silnější 186 // 13.18 Vyberte všechny objekty najednou! 187 // 13.19 Výběr objektů s makrem 187 // 14. Doplňky 188 // 14.1 Gang Screen 188 // 14.2 Aktivování doplňků 188 // 14.3 Vypnutí nepotřebných doplňků 189 // 14.4 Instalace průvodců 189 // 14.5 Instalace dalších doplňků 190 // 14.6 Správce scénářů: co by se stalo, kdyby 191 // 14.7 Scénář s originálními hodnotami 193 // 14.8 Přehlednější správce řešení 193 // 14.9 Hledání řešení: hledali a našli 194 // 14.10 Řešitel: exkluzivní hledání řešení 195 // Rejstřík 196

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC