Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31) Půjčeno:31x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
527 s.

objednat
ISBN 80-7367-147-6 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 9-10
Psychoterapie existenciální - studie
000029862
Obsah // KAPITOLA 1 Úvod... // Existenciálni terapie: dynamická psychoterapie... Existenciálni orientace: cizí, leč zvláštně povědomá // Obor existenciálni psychoterapie... // Existenciálni terapie a akademická komunita ... // 11 // 14 // 19 // 22 // 30 // ČÁST 1 // Smrt... 37 // KAPITOLA 2 // Život, smrí a úzkosť ... 39 // V zájemně propojení života a smrti... 40 // Smrt a úzkost... 51 // Přehlížení smrti v psychoterapeutické teorii a praxi... 65 // Freud: Úzkost bez smrti... 69 // KAPITOLA 3 // Pojetí smrti u dětí... 85 // Vsudypřítomnost ohav ze smrti u dětí... 86 // Pojetí smrti: Vývojová stadia ... 88 // Úzkost ze smrti a vznik psychopatologie ... 112 // Výchova dětí na téma smrti... 116 // J // KAPITOLA 4 // Smrt a psychopatologie... // Úzkost ze smrti: psychopatologické paradigma... // Výlučnost... // Absolutní zachránce ... // Směrem ? ucelenému pohledu na psychopatologii ... // Schizofrenie a strach ze smrti... // Existenciálni paradigma psychopatologie: výzkumné poznatky // KAPITOLA 5 // Smrt a psychoterapie... // Smrt jako hraniční situace... // Smrt jako prvotní zdroj úzkosti... // Problémy psychoterapie... // Životní uspokojení a úzkost ze smrti: terapeutický opěrný bod Desenzitizace smrti... // 119 // 121 // 126 // 138 // 150 // 156 // 161 // 168 // 168 // 195 // 21 1 214 218 // CAST 2 // Svoboda // KAPITOLA 6 // Odpovědnost... // Odpovědnost jako existenciálni záležitost.. Vyhýbání se odpovědnosti:
klinické projevy Přijetí odpovědnosti a psychoterapie. // Vědomí odpovědnosti v americkém stylu... // Odpovědnost a psychoterapie: výzkumné poznatky // Meze odpovědnosti... // Odpovědnost a existenciálni vina // KAPITOLA 7 // Vůle... // Odpovědnost, vůle a jednání... // Ke klinickému pochopení vůle: Rank, Färber, May Vůle a klinická praxe... // Přání... // Rozhodnutí - volba ... // Minulost versus přítomnost v psychoterapii // 226 // 226 // 230 // 239 // 261 // 270 // 276 // 28-+ // 294 // 294 // 301 // 309 // 311 // 322 // 353 // -6- // CAST 3 // Osamělost... 359 // KAPITOLA 8 // Existenciálni osamělost... // Co je existenciálni osamělost? ... // Osamělost a vztah ... // Existenciálni osamělost a interpersonální psychopatologie // KAPITOLA 9 // Existenciálni osamělost a psychoterapie // Návod ? pochopem mezilidských vztahů . Jak konfrontovat pacienta s osamělosti... Osamělost a setkáni pacienta s terapeutem // 360 // 362 // 369 // 381 // 400 // 400 // 405 // 408 // ČÁST 4 // Ztráta smyslu... 423 // KAPITOLA 10 // Zlráía smyslu ... 424 // w // Problém smyslu... 427 // Smysly života... 428 // Ztráta smyslu: klinické implikace... 451 // ?1 i i lieky vvzk i n n... 459 // KAPITOLA 11 // Ztráta smyslu a psychoterapie... 466 // Proč potřebujeme smysl?... 467 // Psychoterapeutické strategie... 475 // l)oslo\ // 489 // 491 // Poznámky // » // Rejstřík.. // 523

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC