Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
434 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0459-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, bibliografické citace, předmluvu, rejstřík
Farmakoterapie - nemoci revmatické - příručky
Farmakoterapie - revmatologie - příručky
Nemoci revmatické - farmakoterapie - příručky
Revmatologie - farmakoterapie - příručky
000029870
Přehled použitých zkratek 13 // Předmluva 19 // OBECNÁ ČÁST // 1 Analgetika 23 - Tomáš Doležal // 1.1 Úvod 23 // 1.2 Patofyziologie bolesti 23 // 1.3 Klasifikace a výběr analgetík 24 // 2 Systémová nesteroidní antirevmatika 31 - Karel Pavelka, Jiří Štolfa // 2.1 Úvod 31 // 2.2 Historie 31 // 2.3 Mechanismus účinku 31 // 2.4 Indikace 35 // 2.5 Farmakokinetika 36 // 2.6 Lékové interakce 36 // 2.7 Klasifikace nesteroidních antirevmatik 37 // 2.8 Dávkování 40 // 2.9 Galenické formy 40 // 2.10 Nesteroidní antirevmatika u osteoartrózy 41 // 2.11 Užití nesteroidních antirevmatik u dětí a starších lidí 41 // 2.12 Nežádoucí účinky 43 // 3 Lokální nesteroidní antirevmatika 59 - Karel Pavelka // 3.1 Úvod 59 // 3.2 Principy transkutánní absorpce 59 // 3.3 Klinická účinnost 60 // 3.4 Nežádoucí účinky 60 // 3.5 Klinické použití 61 // 4 Chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy 63 - Karel Pavelka // 5 Antimalarika 65 - Karel Pavelka // 5.1 Úvod 65 // 5.2 Historie 65 // 5.3 Chemická struktura a definice // 5.4 Mechanismus účinku // 5.5 Farmakokinetika // 5.6 Indikace // 5.7 Nežádoucí účinky // 5.8 Dávkování // 5.9 Monitorování bezpečnosti léčby // 5.10 Závěr // 6 Sulfasalazin - Karel Pavelka // 6.1 Úvod // 6.2 Historie // 6.3 Chemické složení // 6.4 Farmakokinetika // 6.5 Mechanismus účinku // 6.6 Klinická aplikace sulfasalazinu u revmatických onemocnění // 6.7 Závěr // 7 Metotrexát - Karel Pavelka // 7.1 Úvod // 7.2 Mechanismus účinku // 7.3 Farmakokinetika // 7.4 Interakce // 7.5 Klinická účinnost // 7.6 Kombinovaná léčba // 7.7 Nežádoucí účinky // 7.8 Další indikace metotrexátu // 7.9 Závěr 97 // 8 Zlato 101 - Ctibor Dostál // 8.1 Úvod 101 // 8.2 Farmakologie zlata 101 // 8.3 Farmakokinetika a mechanismus účinku 102 // 8.4 Klinická aplikace 102 //
8.5 Nežádoucí účinky 103 // 8.6 Závěr 103 // 9 Cyklofosfamid 105 - Ctibor Dostál // 9.1 Úvod 105 // 9.2 Mechanismus účinku a farmakokinetika 105 // 9.3 Indikace 106 // 9.4 Klinická aplikace 108 // 9.5 Nežádoucí účinky 110 // 9.6 Závěr 110 // 10 Azathioprin 113 - Ctibor Dostál // 10.1 Úvod 113 // 10.2 Farmakologie a farmakokinetika 113 // 10.3 Klinická aplikace a indikace 113 // 10.4 Lékové interakce 114 // 10.5 Kontraindikace 114 // 10.6 Nežádoucí účinky 114 // 10.7 Závěr 115 // 11 Cyklosporin 117 - Karel Pavelka, Ctibor Dostál, Kateřina Jarošová, Jiří Štolfa // 11.1 Úvod 117 // 11.2 Mechanismus účinku 118 // 11.3 Metabolismus 119 // 11.4 Farmakokinetika 119 // 11.5 Nežádoucí účinky 120 // 11.6 Dávkování // 11.7 Interakce // 11.8 Léčebné použití cykiosporinu u autoimunitních onemocnění // 12 Leflunomid 141 - Karel Pavelka // 12.1 Úvod 141 // 12.2 Chemické složení a mechanismus účinku 141 // 12.3 Farmakokinetika 142 // 12.4 Klinická účinnost 143 // 12.5 Nežádoucí účinky léčby 143 // 12.6 Monitorování bezpečnosti léčby 144 // 12.7 Další indikace leflunomidu 144 // 13 TNF blokující léky 147 - Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Dana Tegzová // 13.1 Úvod 147 // 13.2 Mechanismus účinku, farmakokinetika a farmakologie 148 // 13.3 Klinická aplikace TNF blokujících léků u revmatických onemocnění 153 // 13.4 Bezpečnost TNF blokující léčby 157 // 13.5 Závěr 162 // 14 Perspektivy biologické terapie u revmatoidní artritidy 165 - Jiří Vencovský // 15 Glukokortikoidy 169 - Ctibor Dostál // 15.1 Úvod 169 // 15.2 Fyziologie glukokortikoidů 170 // 15.3 Účinky na buněčné a molekulární úrovni 171 // 15.4 Farmakologie a léčebné užití 171 // 15.5 Nežádoucí účinky 173 // 15.6 Závěr 173 //
16 Intraartikulární léčba glukokortikoidy a radionuklidy 175 - Zuzana Urbanová // 16.1 Úvod 175 // 16.2 Indikace nitrokloubního podávání léků 175 // 16.3 Kontraindikace intraartikulární léčby 175 // 16.4 Léčebné přípravky 176 // 16.5 Technika intraartikulární punkce 179 // 17 Intraartikulární léčba kyselinou hyaluronovou 183 - Karel Pavelka // 17.1 Úvod 183 // 17.2 Charakteristika endogenního hyaluronanu 183 // 17.3 Mechanismus působení nitrokloubních hyaluronanů 183 // 17.4 Klinická účinnost nitrokloubních hyaluronanů 184 // 17.5 Bezpečnost a snášenlivost 191 // 17.6 Závěr 191 // 18 Farmakoterapie revmatických chorob v graviditě a v laktaci 195 - Dana Tegzová // 18.1 Úvod 195 // 18.2 Terapie revmatických chorob v graviditě a laktaci 195 // 18.3 Klinické užití antirevmatických léčiv v graviditě a laktaci 197 // 18.4 Závěr 200 // 19 Farmakoterapie revmatických chorob ve stáří 203 - Marta Olejárová // 19.1 Úvod 203 // 19.2 Obecné aspekty farmakoterapie ve stáří 203 // 19.3 Klinické užití antirevmatických léčiv ve stáří 204 // 19.4 Obecná doporučení pro praxi 207 // 20 Experimentální způsoby léčby 209 - Radim Bečvář // 20.1 Úvod 209 // 20.2 Autologní transplantace kmenových buněk 209 // 20.3 Plazmaferéza a extrakorporální imunoadsorpce 210 // 20.4 Léčba megadávkami polyvalentního imunoglobulinu 211 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 21 Terapie revmatoidní artritidy 215 - Karel Pavelka // 21.1 Úvod 215 // 21.2 Cíle léčby 216 // 21.3 Předpoklady správné léčby RA 216 // 21.4 Neťarmakologická léčba revmatoidní artritidy 218 // 21.5 Farmakologická léčba revmatoidní artritidy 218 // 21.6 Chirurgická léčba RA 226 // 21.7 Závěr 226 // 22 Terapie juvenilní idiopatické artritidy 231 - Kateřina Jarošová // 22.1 Úvod 231 // 22.2 Farmakologická léčba JIA 231 //
23 Terapie systémového lupus erythematodes 237 - Ctibor Dostál // 23.1 Úvod 237 // 23.2 Farmakologická léčba SLE 238 // 23.3 Další alternativy léčby SLE 249 // 23.4 Závěr 250 // 24 Terapie antifosfolipidového syndromu 253 - Ctibor Dostál // 24.1 Úvod 253 // 24.2 Farmakologická léčba APS 253 // 25 Terapie systémové Sklerodermie 257 - Radim Bečvář // 25.1 Úvod 257 // 25.2 Celková medikamentózní léčba 258 // 25.3 Orgánově specifická léčba 264 // 26 Terapie idiopatických zánětlivých myopatií 271 - Jiří Vencovský // 26.1 Úvod 271 // 26.2 Farmakologická léčba IZM 271 // 26.3 Rehabilitace 275 // 27 Terapie smíšeného onemocnění pojivá 277 - Radim Bečvář // 27.1 Úvod 277 // 27.2 Léčba 278 // 28 Vaskulitidy 279 - Radim Bečvář // 28.1 Úvod 279 // 28.2 Vaskulitidy velkých cév 280 // 28.3 Vaskulitidy středních cév 280 // 28.4 Vaskulitidy malých cév 282 // 29 Terapie ANCA-pozitivní systémové vaskulitidy 287 - Vladimír Tesař // 29.1 Úvod 287 // 29.2 Prognóza ANCA-pozitivní vaskulitidy 287 // 29.3 Standardní léčba 288 // 29.4 Alternativní možnosti léčby 289 // 29.5 Závěr 289 // 30 Terapie Sjögrenova syndromu 291 - Dagmar Mičeková, Josef Rovenský, Vera Mlynáriková // 30.1 Úvod 291 // 30.2 Farmakologická léčba a další opatření 291 // 31 Terapie relabující polychondritidy 295 - Radim Bečvář // 31.1 Úvod 295 // 31.2 Farmakologická léčba 295 // 32 Terapie revmatické polymyalgie a temporální arteriitidy 297 - Karel Pavelka // 32.1 Úvod 297 // 32.2 Farmakologická léčba revmatické polymyalgie 297 // 32.3 Terapie temporální arteriitidy 299 // 32.4 Závěr 300 // 33 Terapie spondylartritid - Jiří Štolfa // 33.1 Úvod // 33.2 Léčba ankylozující spondylitidy // 33.3 Léčba psoriatické artritidy // 33.4 Léčba enteropatických spondylartritid //
33.5 Léčba nediferencovaných spondylartritid 320 // 33.6 Léčba reaktivních artritid 322 // 34 Terapie lymeské artritidy 335 - Helena Dejmková // 34.1 Úvod 335 // 34.2 Farmakologická léčba LA 336 // 34.3 Profylaxe 337 // 34.4 Vakcinace 338 // 35 Terapie revmatické horečky 341 - Zbyněk Hrnčíř // 35.1 Úvod 341 // 35.2 Přístup k terapii akutní ataky revmatické horečky 341 // 35.3 Prevence revmatické horečky 342 // 35.4 Profylaxe infekční endokarditidy 342 // 35.5 Antistreptokokové vakcíny 343 // 36 Terapie dny 345 - Karel Pavelka // 36.1 Úvod 345 // 36.2 Farmakologická léčba dny 346 // 36.3 Prevence 349 // 36.4 Medikamentózni profylaktická léčba 349 // 36.5 Terapie asymptomatické hyperurikemie 349 // 36.6 Terapie nemoci z ukládání krystalů CaPPD 350 // 37 Terapie osteoartrózy 353 - Karel Pavelka // 37.1 Úvod 353 // 37.2 Předpoklady správné léčby OA 353 // 37.3 Stanovení léčebného plánu 355 // 37.4 Nefarmakologická léčba 355 // 37.5 Farmakologická léčba bolesti 356 // 38 Terapie postklimakterické osteoporózy 373 - Jaroslav Hrba // 38.1 Úvod 373 // 38.2 Diagnostika osteoporózy 374 // 38.3 Léčba postklimakterické osteoporózy 374 // 38.4 Volba terapie 381 // 38.5 Monitorování léčby 383 // 38.6 Závěr 383 // 39 Terapie glukokortikoidy indukované osteoporózy 387 - Olga Ružičková, Tomáš Žitko, Karel Pavelka // 39.1 Úvod 387 // 39.2 Patogeneze glukokortikoidy indukované osteoporózy 388 // 39.3 Prevence a léčba kostní ztráty při léčbě glukokortikoidy 388 // 39.4 Závěr 395 // 40 Terapie mimokloubního revmatismu 399 - Hana Jarošová, Helena Tauchmannová // 40.1 Úvod 399 // 40.2 Mimokloubní onemocnění v oblasti ramene 399 // 40.3 Mimokloubní onemocnění v oblasti lokte 401 // 40.4 Mimokloubní onemocnění v oblasti zápěstí a ruky 402 //
40.5 Mimokloubní onemocnění v oblasti kyčelního kloubu 403 // 40.6 Mimokloubní onemocnění v oblasti kolena 404 // 40.7 Mimokloubní onemocnění v oblasti hlezna a nohy 405 // 40.8 Lokalizovaná myofasciální bolest 406 // 40.9 Temporomandibulámí bolestivý syndrom 407 // 40.10 Low back pain (bolesti v kříži) 407 // 41 Terapie fibromyalgie 413 - Zbyněk Hrnčíř // 41.1 Úvod 413 // 41.2 Klinické projevy a diagnostika 413 // 41.3 Nefarmakologická léčba FM 413 // 41.4 Farmakologická léčba FM 414 // 41.5 Hodnocení odpovědi na terapii FM 415 // 42 Terapie algodystrofického syndromu 417 - Andrea Pavelková // 42.1 Úvod 417 // 42.2 Klinické projevy 417 // 42.3 Patofyziologie 418 // 42.4 Diagnostika 418 // 42.5 Farmakologická léčba CRPS 419 // 42.6 Další možnosti léčby CRPS 419 // 42.7 Závěr 420 // Rejstřík 423
cnb001581635

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC