Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
446 s.

objednat
ISBN 80-7169-592-0 (brož.)
němčina
Originál: Word 97 - Schnellübersicht.
Excel (software) - průvodci kapesní
000030070
Předmluva 13 // Úvod překladatele 14 // 1. Základní funkce 15 // 1.1 Spuštění a ukončení 16 // 1.1.1 Možnosti 16 // 1.1.2 Spuštění Excelu 17 // 1.1.3 Ukončení Excelu 18 // 1.2 Okno programu Excel 20 // 1.2.1 Aplikační okno 20 // 1.2.2 Okno sešitu 23 // 1.2.3 Práce s okny 25 // 1.3 Volba příkazů a ovládáni programu 28 // 1.3.1 Možnosti 28 // 1.3.2 Pojmy 28 // 1.3.3 Používání myši 29 // 1.3.4 Části dialogových oken 31 // 1.3.5 yolba přikážu 33 // 1.3.6 Úprava nabídek programu Excel 36 // 1.4 Nápověda 41 // 1.4.1 Možnosti 41 // 1.4.2 Vyvolání a zavřeni nápovědy 42 // 1.4.3 Ovládání okna nápovědy 44 // 1.4.4 Nápověda prostřednictvím obsahu 45 // 1.4.5 Nápověda prostřednictvím rejstříku 46 // 1.4.6 Pomocník Office 47 // 1.5 Výchozí nastavení 50 // 1.6 Panely nástrojů 52 // 1.6.1 Možnosti 52 // 1.6.2 Zobrazení a skrytí pandu nástrojů 53 // 1.6.3 yytvoření vlastního panelu nástrojů 54 // 1.6.4 Úprava panelu nástrojů 55 // 1.6.5 Změna prvku na panelu nástrojů 56 // 2. Sešity a soubory 61 // 2.1 Přehled 2.2 Správa sešitů 2.2.1 Otevření sešitu // 2.2.3 Používání sešitu v síti 2 2 4 Zavření sešitu 70 73 // 2 2 5 Hledání sešitu // 2.3 Práce se sešity 75 // 2.3.1 Typy listu 2.3.2 Volba listu 2 3 3 Práce s listy // 2 3 4 Přesun a kopírování listu 79 // 2 3 5 Skrvtí listu 80 // // 2 4 Práce se souborv // 2 4 1 Seznam souborů 82 // 2 4 2 Hledání souborů 85 // 2 4 3 Vlastnosti souborů 88 // 2 5 Přenos dat ve Windows // 2.5.1 Schránka 2.5.2 Výměna dat pomocí Schránky 2 5 3 Umístění tažením 91 92 // 94 // 2.6.1 Přehled 2.6.2 Vložení objektu 2.6.3 Propojeni objektu 2.6.4 Vloženi obrázku 2.6.5 Úprava objektu 2 6 6 Úprava propojení 94 95 96 97 98 // 2 7 DoDlňkv 99 // 2 7 1 Přehled 99 // 2.7.2 Instalace doplňku 99 // 3. Práce s listem 101 //
3 1 Zadávání dat 102 // 3 1 1 Zadávání dat 102 // 3.1 2 Zadávání čísel 103 // 3 1 3 Zadávání data a času 104 // 3 1 4 Zadávání textu 105 // 3 1.5 Ověřovací kritéria pro zadávání 107 // 3 2 Vvolňování buněk 112 // 3.2.1 Vyplňování buněk stejným obsahem 112 // 3.2.2 Vyplňováni buněk datovou řadou 114 // 3.3 Vkládání vzorcu 119 // 3.3.1 Části vzorců 119 // 3.3.2 Zadávání vzorců 121 // 3.3.3 Úprava vzorce 124 // 3.3.4 Zobrazeni vzorců místo hodnot 125 // 3.3.5 Způsoby přepočtu 126 // 3.3.6 Chybové hodnoty 127 // 3.3.7 Vzorce polí 127 // 3.3.8 Funkce 129 // 3.4 Odkazy 132 // 3.4.1 Typy odkazů 132 // 3.4.2 Operátory odkazů 134 // 3.4.3 Speciální typy odkazů 134 // 3.5 Názvy a popisky 138 // 3.5.1 Přehled 138 // 3.5.2 Pojmenování oblasti 139 // 3.5.3 Pojmenování vzorce 141 // 3.5.4 Úprava názvu 141 // 3.5.5 Popisky 145 // 3.6 Úprava dat 147 // 3.6.1 yýbčr oblasti 147 // 3.6.2 Úprava obsahu buňky 152 // 3.6.3 Kopírování a přesun 154 // 3.6.4 Vkládání a odstranění 159 // 3.7 Ochrana dat 163 // 3.7.1 Přehled 163 // 3.7.2 Ochrana sešitu 163 // 3.7.3 Ochrana listu 166 // 3.7.4 Skrytí sešitu a listů 168 // 3.8 Hledáni a nahrazení 169 // 3.9 Komentáře listu 173 // 3.9.1 Zadání komentáře „ 173 // 3.9.2 Úprava komentáře 173 // 3.10 Hledání chyb v tabulce 177 // 3.10.1 Základy automatických oprav 177 // 3.10.2 Základy kontroly pravopisu 179 // 3.10.3 Řízení kontroly pravopisu 180 // 3.10.4 Trasovače závislostí 182 // 3.10.5 Vyhodnocení cyklických odkazů 184 // 4. Úprava listu 187 // 4.1 Přehled 188 // 4.2 Přiřazení formátů 189 // 4.3 Číselné formáty 192 // 4.3.1 Obecný číselný formát 192 // 4.3.2 Přiřazeni integrovaného číselného formátu 192 // 4.3.3 Vytvoření vlastního formátu 194 // 4.4 Formáty písma 196 // 4.4.1 Písmo 196 //
4.4.2 Volba písma a jeho velikosti 198 // 4.4.3 Volba řezu písma 198 // 4.5 Zarovnání 199 // 4.5.1 Zmčna zarovnání 199 // 4.5.2 Vodorovné zarovnáni 199 // 4.5.3 Svislé zarovnáni 199 // 4.5.4 Zarovnání do bloku 200 // 4.5.5 Odsazení obsahu buňky 200 // 4.5.6 Otočení obsahu buňky 200 // 4.5.7 Vytváření víceřádkových buněk 201 // 4.5.8 Vystředěni ve sloupcích 201 // 4.6 Šířka sloupce 202 // 4.6.1 Změna šířky sloupce 202 // 4.6.2 Změna výšky řádku 203 // 4.6.3 Skrytí sloupců a řádků 204 // 4.7 Ohraničení a vzorky 206 // 4.7.1 Přidáni okraje 206 // 4.7.2 Přidáni vzorku 207 // 4.8 Vytvoření přehledu listu 208 // 4.8.1 Možnosti 208 // 4.8.2 Automatický přehled 208 // 4.8.3 Ruční přehled 209 // 4.8.4 Skrytí a zobrazení úrovní přehledu 210 // 4.8.5 Změna přehledu 210 // 4.8.6 Odstranění přehledu 212 // 4.9 Automatické formátování 213 // 4.9.1 Automatický formát 213 // 4.9.2 Styly 214 // 4.9.3 Podmíněné formátování 217 // 4.9.4 Šablony 218 // 5. Grafy, grafické objekty, mapy 221 // 5.1 Vytvoření grafu 222 // 5.1.1 Možnosti 222 // 5.1.2 Vytvoření grafu pomoci Průvodce grafem 223 // 5.1.3 Vytvoření grafu bez Průvodce grafem 226 // 5.2 Typy grafů 227 // 5.2.1 Určení typu grafu 227 // 5.2.2 Automatický formát 228 // 5.2.3 Výchozí typ grafu 230 // 5.3 Úprava grafu 231 // 5.3.1 Výběr části grafu 231 // 5.3.2 Změna velikosti objektu grafu 232 // 5.3.3 Přesun objektů grafu 232 // 5.3.4 Odstranění objektu grafu 232 // 5.3.5 Změna velikosti grafu 233 // 5.4 Popisky grafu 235 // 5.4.1 Popis datových bodů 235 // 5.4.2 Názvy a popisky 237 // 5.4.3 Popisky os 238 // 5.4.4 Vložení legendy 238 // 5.4.5 Vložení tabulky dat 239 // 5.5 Změna dat grafu 240 // 5.5.1 Úprava datových řad 240 // 5.5.2 Změna výchozí oblasti dat 242 // 5.5.3 Změna hodnoty grafu 243 //
5.5.4 Změna zobrazeni dat 244 // 5.6 Formátováni grafu 246 // 5.6.1 Základy formátování 246 // 5.6.2 Vzorky a barvy 246 // 5.6.3 Pisma 248 // 5.6.4 Čísla 248 // 5.6.5 Osy a mřížka 248 // 5.6.6 Formátování legendy 251 // 5.6.7 Formátováni značky datového bodu 253 // 5.6.8 Formátováni 3D-grafu 254 // 5.6.9 Vyplňováni ploch 255 // 5.7 Grafy к analýze dat 257 // 5.7.1 Vložení spojnice trendu 257 // 5.7.2 Chybové úsečky 258 // 5.8 Grafické objekty 259 // 5.8.1 Objekty ClipArt , 259 // 5.8.2 Grafické soubory 259 // 5.8.3 Automatické tvary 260 // 5.8.4 Organizační diagramy 261 // 5.8.5 WordArt 262 // 5.8.6 Skryti grafických objektů 263 // 5.9 Mapy 264 // 5.9.1 Přehled 264 // 5.9.2 Vytvoření mapy 264 // 5.9.3 Vložení dat 265 // 5.9.4 Doplnky map 26( // 5.9.5 Popisky mapy 26’ // 5.9.6 Změna způsobu zobrazení mapy 27C // 5.9.7 Úprava mapy 271 // 5.9.8 Šablony map 272 // 6. Funkce 273 // 6.1 Přehled 274 // 6.1.1 Obecné o funkcích 274 // 6.1.2 Vložení a úprava funkce 275 // 6.2 Finanční funkce 278 // 6.3 Matematické funkce 283 // 6.4 Funkce data a času 288 // 6.5 Statistické funkce 290 // 6.6 Vyhledávací funkce 298 // 6.7 Databázové funkce 301 // 6.8 Textové funkce 303 // 6.9 Logické funkce 305 // 6.10 Informační funkce 306 // 6.11 Inženýrské funkce 308 // 7. Databáze a dotazy 311 // 7.1 Tvorba seznamů a databází 312 // 7.1.1 Přehled 312 // 7.1.2 Pojmy 313 // 7.1.3 Vytvořeni nové databáze 313 // 7.2 Úprava databází 315 // 7.2.1 Formulář 315 // 7.2.2 Úprava datových záznamů 317 // 7.3 Řazení databází 320 // 7.3.1 Posloupnosti řazení 320 // 7.3.2 Řazení dat 320 // 7.3.3 Vlastní pořadí řazení 321 // 7.4 Filtrování databáze 323 // 7.4.1 Automatický filtr 323 // 7.4.2 Rozšířený filtr 325 // 7.5 Souhrny 328 // 7.5.1 Přehled 328 //
7.5.2 Vkládání automatických souhrnů 328 // 7.5.3 Odstranění souhrnů 330 // 7.5.4 Práce s databázi souhrnů 330 // 7.6 Šablony 331 // 7.6.1 Šablona 331 // 7.6.2 Průvodce šablonou 331 // 7.6.3 Úprava šablony 334 // 8. Analýza dat 335 // 8.1 Datové tabulky 336 // 8.1.1 Jedno nebo dvě vstupní pole 336 // 8.1.2 Tabulky s jedním vstupním polem 336 // 8.1.3 Tabulky se dvěma vstupními poli 338 // 8.1.4 Výsledné pole tabulky 339 // 8.2 Hledání řešení 340 // 8.2.1 Struktura 340 // 8.2.2 Hledání řešeni 340 // 8.2.3 Ovládání hledáni řešeni 341 // 8.3 Řešitel 342 // 8.3.1 Přehled 342 // 8.3.2 Práce s Řešitelem 342 // 8.3.3 Zprávy Řešitele 346 // 8.3.4 Možnosti Řešitele 347 // 8.4 Správce scénářů 348 // 8.4.1 Možnosti 348 // 8.4.2 Vytvoření a použití scénáře 349 // 8.4.3 Úprava scénáře 351 // 8.4.4 Zprávy Správce scénářů 353 // 8.5 Slučováni dat 355 // 8.6 Kontingenční tabulky 358 // 8.6.1 Přehled 358 // 8.6.2 Vytvořeni kontingeněni tabulky 359 // 8.6.3 Zobrazení dat 364 // 8.6.4 Výsledky a výpočty 370 // 8.6.5 Úprava kontingenční tabulky 375 // 9. Tisk 377 // 9.1 Spuštění tisku 378 // 9.1.1 Přehled 378 // 9.1.2 Jednoduchý tisk 379 // 9.2 Volba a nastaveni tiskárny 380 // 9.2.1 Volba tiskárny 380 // 9.2.2 Nastavení tiskárny 380 // 9.3 Nastavení stránky 382 // 9.3.1 Vzhled stránky 382 // 9.3.2 Změna stránky 385 // 9.3.3 Komprimace tisku 387 // 9.3.4 Další možnosti tisku 389 // 9.4 Záhlaví a zápatí 390 // 9.4.1 Přehled 390 // 9.4.2 Vytvoření záhlaví a zápatí 390 // 9.5 Náhled 393 // 9.5.1 Vyvolání náhledu 393 // 9.5.2 Ovládáni náhledu 393 // 9.6 Oblasti tisku 395 // 9.6.1 Určení oblasti tisku 395 // 9.6.2 Tisk 396 // 9.7 Vytvořeni a tisk sestavy 398 // 9.8 Vytvoření a tisk pohledu 400 //
10. Excel v Internetu 401 // 10.1 Základy 402 // 10.1.1 Přehled 402 // 10.1.2 Základy WWW 403 // 10.2 Excel a WWW 406 // 10.2.1 Otevřeni sešitu 406 // 10.2.2 FTP servery 407 // 10.2.3 Prohlížení sítě WWW 409 // 10.3 Hypertextové odkazy 411 // 10.3.1 Možnosti 411 // 10.3.2 Vytvoření hypertextového odkazu 411 // 10.3.3 Přechod na adresu hypertextového odkazu 413 // 10.3.4 Úprava hypertextového odkazu 414 // 10.4 Data Excelu v síti Internet 416 // 10.4.1 Zveřejněni dat programu Excel 416 // 10.4.2 Vyvoláni dat z Internetu 417 // Rejstřík. // 419

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC