Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:300x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
105 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7042-693-4 (brož.)
Obsahuje úvod
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky
Bibliografie na s. 101-105
Filozofie výchovy - učebnice vysokošk.
000030321
Obsah // ÚVOD. // 5 // 1. FILOSOFIE, SOUČASNÉ ROZDĚLENÍ FILOSOFIE A FILOSOFIE VÝCHOVY...6 // 2. CHARAKTERISTIKA A NĚKTERÉ ZNAKY SOUČASNÉHO SVĚTA...7 // 2. 1. Pohled na současný svět z hlediska paradigmat, tedy z hlediska „mýtu o postmoderním // SVĚTĚ“...8 // 2.2. Paradigmata...8 // 2. 3. Jak chápat mýtus...9 // 2.3.1. Mýtus č. 1: Postmoderní circumambulantia a závoj bohyně Máji...9 // 2.3.2. Mýtus č. 2: Bloudění domem světa, přeludy a bezdomovci ve vlastních domovech.12 // 2.3.3. Mýtus č. 3:0prométheovském spádu a dětech coby obětech boha Molocha...15 // 2.4. Mediální panem et circences...18 // 2.4.1. Egon Bondy o mluvících opicích...19 // 2.4.2. Co vlastně dnešní společnost a tím i vychovatelé mohou dítěti nabídnout?...20 // 2.4.3. Závěrem ? zamyšlení nad současným světem...21 // 2.4.4. Malé shrnutí ? pojetí současného světa...22 // 3. POJETÍ ČLOVĚKA...23 // 3.1. Co JE ČLOVĚK?... // 3.1.1. Člověk mýtický... // 3.1.2. Člověk jako animal rationale... // 3.1.3. Člověk jako imago Dei... // 3.2. ČLOVĚK JAKO EGO COGITO, MYSLÍCÍ SUBJEKT... // 3.2.1. Pojetí člověka podle J. A. Komenského... // 3.2.2. Niterně řízený člověk D. Riesmanna... // 3.3. ČLOVĚK JAKO NEDOKONALÁ BYTOST... // 3.3.1. Pilíře vzdělanosti... // 3.3.2. Člověk jako zbloudilý běžec evoluce... // 3.3.3. Člověk jako bytost s nedostatky... // 3.3.4. Člověk jako jednající bytost... // 3.3.5. Člověk jako bytost
naplněná úzkostí... // 3.4. Shrnutí pojetí člověka jako nedokonalé bytosti // 3.5. ČLOVĚK JAKO VZNEŠENÁ TRANSCENDENCE... // 3.6. Současné vědecké pojetí podstaty člověka... // 3.6.1. „Počítačový" člověk... // 3.7. ČLOVĚK JAKO BYTOST SVÉHO SMUTKU A VZPOMÍNEK .. // 24 // 24 // 24 // 25 // 27 // 28 // 30 // 31 // 31 // 32 // 32 // 33 // 33 // 34 34 // 36 // 37 // 38 // 4. HISTORICKÝ POHLED NA CHÁPÁNÍ DĚTSTVÍ...40 // 4.1. DĚTSTVÍ Z HISTORICKÉHO HLEDISKA (STRUČNÝ NÁSTIN OD STŘEDOVĚKU)...41 // 4.1.1. Kulturní modely výchovy dětí...41 // 4.2. Současné dětství - putování do „vzdálených dálek zbloudilého lidstva?“...42 // 5. NÁČRT FILOSOFICKÉHO POJETÍ DÍTĚTE...44 // 5.1. DÍTĚ JAKO ENS AMANS - BYTOST MILUJÍCÍ...44 // 5.1.1. Odkud přicházíme...44 // 5.2. DÍTĚ JAKO BYTOST BUDOUCÍHO SMUTKU A VZPOMÍNEK...46 // 5.2.1. Rozdělení vzpomínek...46 // 5.2.2. Ráj v nás, hledání ráje...46 // 5.3. DÍTĚ A DĚTSTVÍ Z HLEDISKA OPUŠTĚNOSTI...47 // 5.4. DÍTĚ JAKO INTENCIONÁLNÍ BYTOST...48 // 5.4.1. Husserlova intencionalita...48 // 5.5. DÍTĚ JAKO BYTOST BEZMOCNĚ MOCNÁ OBDAŘENÁ VŮLÍ ŽÍT...49 // 5.5.1. Dítě jako nově přicházející bytost...49 // 5.5.2. Bezmocnost a chuť žít...50 // 5.6. DÍTĚ JAKO BYTÍ NA CESTĚ...50 // 5.6.1. Pouť člověka od mýtu ? logu a zpět...51 // 5.6.2. Návrat domů a Platónova metanoia...52 // 3 // 5.7. Bytostná láska...53 // 5.7.1. Věčný návrat...54
5.7.2. Dítě jako věčný návrat a touha po lásce...55 // 5.8. Mateřská a otcovská láska...58 // 5.9. Indické, řecké a křesťanské pojetí lásky...59 // 5.9.1. Indické pojetí lásky...59 // 5.9.2. Řecké pojetí lásky...60 // 5.9.3. Křesťanské pojetí lásky...60 // 5.10. Muž A ŽENA, ROZPOLCENOST ČLOVĚKA...62 // 5.10.1. Jungovy archetypy...62 // 5.10.2. Muž, žena a Starý Zákon...63 // 5.11. Malé shrnutí závěrem: Láska jako dar a zdroj radosti...64 // 5.11. 1. Láska jako iluze?...65 // 5.11. 2. Život jako iluze?...66 // 6. TROJNOST ČLOVĚKA...67 // 6.1. ŘECKÉ POJETÍ DUŠE A TĚLA...68 // 6.2. Slovanské pojetí duše a těla...68 // 6.3. Hebrejské pojetí duše a těla...69 // 6.3.1. Solidarizace a tělesnost člověka...69 // 6.4. Výchova jako péče o nefeš...70 // 6.4.1. Tělo jako poselství a prostředník světla...71 // 7. DOBRO A ZLO...72 // 7.1. Stručný náhled na pojetí morálky z historického hlediska...73 // 7.1.1. Vývoj názorů na dobro a zlo...73 // 7.1.2. Křesťanské pojetí dobra...74 // 7.1.3. Novověká filosofie a pojetí dobra...75 // 7.1.4. Dobro a zlo jako jednovaječná dvojčata...77 // 7.1.5. Neuchopitelnost zla...77 // 7.1.6. Možnosti potlačení zla...78 // 8. ČLOVĚK, PŘÍRODA A ŽIVOČICHOVÉ...79 // 8.1. Vztah člověka ? přírodě z pohledu historie...80 // 8.1.1. Vztah ke zvířatům a Starý Zákon...80 // 8.1.2. Vztah ke zvířatům ve středověku...81 // 9. ČLOVĚK A VESMÍR...83 // 9.1.
Vesmír z fyzikálního hlediska...83 // 9.2. Člověk v rámci Vesmíru...83 // 9.3. Jak nepromarnit čas nám daný?...84 // 10. VÝCHODISKA VÝCHOVY...85 // 10.1. ŽIVOTNÍ ZDATNOST A FUROR PAEDAGOGICUS...85 // 10.2. Potřeby dítěte podle J. Prekopové...86 // 10.3. Typologie člověka na základě chuti žít podle P. Teilharda de Guardina...89 // 10.3.1. Unavení pesimisté...90 // 10.3.2. Poživační bezohlední světáci...90 // 10.3.3. Naivní nadšenci...90 // 10.3.4. Fáze centr ace, decentrace a supercentrace...91 // 10.4. ÚCTA ? ŽIVOTU...92 // 10.5. Otázka existence, hledání smyslu života...93 // 10.5.1. Co však znamená existovat?...93 // 10.5.2. Naděje...94 // 10.5.3. Shrnutí východisek výchovy...95 // 10.6. VÝCHOVA JAKO „CESTA ? NADĚJI“...97 // ZÁVĚR...100 // LITERATURA...101 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC